Història d’una trobada

Entre l’Associació de Mestres Rosa Sensat i l’Institut Lóczy. L’Associació de Mestres Rosa Sensat coneix l’existència de l’Institut Lóczy l’any 1974, a través de l’obra Lóczy ou le maternage insolite de M. David i G. Appell, un treball que va suposar la difusió a Europa occidental del pensament d’Emmi Pikler i de la institució que ella va crear l’any 1946 a Budapest.

La seva lectura ens va descobrir una sintonia immediata amb el nostre pensament pel que fa a l’educació dels infants més petits en la col·lectivitat de l’escola bressol. Sentíem la necessitat de conèixer directament l’experiència, i així va ser com vam organitzar diverses visites en diferents ocasions. El primer contacte amb Judit Falk i amb l’Institut Lóczy el vam tenir l’estiu de 1979 en una visita a Budapest de tres mestres de Rosa Sensat.

Aquest va ser l’inici d’una relació d’intercanvis en la qual es va evidenciar una mútua compenetració. En els cursos de formació que fa l’Associació de Mestres Rosa Sensat, des de 1975 i any rere any, especialment en els cursos intensius de l’escola d’estiu, s’han donat a conèixer els principis educatius que inspiren la vida a Lóczy: el respecte a l’autonomia de l’infant, la importància de l’estabilitat i de la regularitat en la relació personal i en l’entorn dels petits, el valor de la realitat quotidiana. El maig de 1987 la revista Infància, educar de 0 a 6 anys de l’Associació Rosa Sensat va organitzar un viatge amb l’objectiu que un major nombre de persones relacionades amb l’educació infantil poguessin conèixer en directe la institució; al viatge hi van participar 50 mestres.

El juliol de 1988, una mestra de l’Associació va fer un stage d’una setmana de durada a Lóczy, sota la direcció d’Anna Tardos.

Des d’un principi es va fer evident l’interès que el pensament d’Emmi Pikler i les seves continuadores despertava en el nostre món. En conseqüència, es va convidar Judit Falk, aleshores directora de Lóczy, a l’Escola d’Estiu de Rosa Sensat a Barcelona el juliol de 1989, i hi va donar un curs sobre els principis que fonamenten l’acció educativa de la institució. Al mateix temps, es va iniciar la publicació de diversos articles de Lóczy a la revista Infància i a la col·lecció de llibres «Temes d’Infància» de l’Associació.