Un enfocament global de l’aprenentatge

Coordina: David Vilalta 

Reflexionem sobre com s’aprèn, gestió d’aula, rols del mestre, la conversa i la documentació com a accions comunicatives i de reflexió. El treball per projectes i enfocaments globalitzadors.

 

 

Per demanar informació o participar en aquest grup de treball de l’Associació contacta amb la persona responsable seguint aquest enllaç.