Participem

Un dels objectius de l’Associació de Mestres Rosa Sensat és crear un impacte transformador i real en la comunitat educativa. És per això que ens involucrem activament i participem en diverses iniciatives socials i institucionals per a la transformació educativa en diversos àmbits. Aquestes en són només algunes.

 

Associació de Publicacions Periòdiques en Català

Entitat que agrupa els editors de revistes en català, d’informació general i especialitzada, amb distribució i difusió dins de l’àmbit català.

 

Consell de l’Audiovisual de Catalunya

Autoritat independent que regula la comunicació audiovisual de Catalunya i vetlla pel compliment de la normativa aplicable als prestadors de serveis de comunicació audiovisual.

 

Consell Escolar Municipal de Barcelona

Òrgan de participació ciutadana en l’àmbit de l’educació. Representa la comunitat educativa de la ciutat de Barcelona.

 

Premi Mestres 68

El Premi Mestres 68 reconeix la tasca desenvolupada en el món de l’educació.

 

La Educación Que Nos Une (LEQNU)

Plataforma d’entitats de l’Estat espanyol que té com a objectiu visualitzar moviments de resistència en l’àmbit educatiu i pràctiques d’educació emancipadora arreu.

 

Concrit

Concrit (crítica constructiva) és una xarxa de professionals d’àmbit europeu, estudiants, educadors, investigadors, organitzacions no governamentals, activistes sindicals, artistes i altres persones interessades en el coneixement d’infants, joves i adults que estan preocupats pel seu benestar, i per la política i la pràctica educativa i social que els afecten.

Cada dos anys fan trobades en espais oberts de ciutats europees amb l’objectiu de debatre temes educatius.

 

Federació de Moviments de Renovació Pedagògica

Agrupa associacions del professorat i moviments de renovació pedagògica del nostre país que tenen per objectiu impulsar la innovació i la millora educativa.

 

Fundació Tot Raval

Plataforma de seixanta associacions, institucions, persones i empreses vinculades al Raval que tenen un objectiu comú: millorar la qualitat de vida al barri.

 

MUCE

El Marc Unitari de la Comunitat Educativa està format per moviments de renovació pedagògica, associacions de famílies, sindicats i entitats cíviques amb l’objectiu de vetllar per la qualitat de l’educació del país.

 

Somescola

Somescola està formada per entitats cíviques, culturals i de tot l’àmbit educatiu organitzades per refermar el suport a l’escola catalana i al model de cohesió social.

 

Taula per la Infància i l’Adolescència a Catalunya

Té com a objectiu promoure els drets dels infants i els adolescents reconeguts a la Convenció sobre els Drets de l’Infant, adoptada per les Nacions Unides l’any 1989. Està formada per entitats dedicades a diferents vessants de l’àmbit de la infància i l’adolescència.

 

Xarxa 0-6

Xarxa de professionals de l’educació dels infants de 0 a 6 anys amb una doble finalitat: treballar per aprofundir en el coneixement de les necessitats i els drets dels infants d’aquestes edats i informar la societat catalana d’aquelles accions o polítiques que des del punt de vista de les persones que formen la xarxa són denunciables en la mesura que vulneren els drets dels infants.Fundació Marta Mata

La finalitat de la Fundació Marta Mata és destinar la casa Cal Mata de Saifores al desenvolupament d’una concepció dinàmica de l’escola en el medi social i a les relacions entre l’educació i el món de la cultura, del treball, de l’esplai i del civisme.

 

Escola Lliure El Sol

Institució no lucrativa que té com a principal objectiu impulsar el coneixement i el creixement dels activistes, dirigents i treballadors de l’educació popular i l’economia social per a la millora de les condicions de vida i la plena ciutadania dels ciutadans i ciutadanes.

 

Fundació Ferrer i Guàrdia

Entitat sense afany de lucre que treballa en l’àmbit de la joventut, l’educació, la participació democràtica, la ciutadania europea i les polítiques públiques en general.

 

Diari de l’Educació

Espai de periodisme compromès amb l’educació, i un punt de trobada per a l’anàlisi, la reflexió i l’intercanvi de tota la comunitat educativa dels territoris de parla catalana. El Diari de l’Escola d’Estiu és fruit d’aquesta col·laboració, des del 2015.

 

Consorci d’Educació de Barcelona. Xarxes per al Canvi

El projecte Xarxes per al Canvi es porta a terme a partir del 2017, però la seva gènesi comença el novembre del 2016. El lideratge i la gestió del projecte són del Consorci d’Educació de Barcelona, amb la col·laboració d’Escola Nova 21, ICE-UAB i Rosa Sensat.

Es tracta d’un projecte que impulsa la innovació educativa, de tres cursos de durada, i que s’adreça als centres escolars de Barcelona que han expressat la voluntat d’actualitzar les seves pràctiques educatives. Per fer-ho, entre altres accions, a través de les xarxes de cada zona tindran un espai d’intercanvi i aprenentatge entre iguals.

Les entitats que formem part del projecte valorem de manera positiva el treball de construcció conjunta duta a terme fins ara, tot i les dificultats que comporta el fet d’haver de treballar en equip amb entitats que són diverses i que tenen missions i estructures organitzatives diferents.

Des dels inicis, Rosa Sensat ha vetllat perquè la renovació pedagògica arribi a tothom, a tots aquells mestres i professors que des de la seva escola o institut es comprometen a fer la feina el millor possible estant amatents a les noves investigacions, revisant i actualitzant els referents pedagògics i compartint els sabers amb els companys de l’equip. I aquest és l’objectiu comú d’aquesta xarxa, amb la qual ens identifiquem.

Amb aquest primer any de projecte, des de Rosa Sensat es continua impulsant i donant eines per afavorir la renovació pedagògica a partir de la reflexió. En global, valorem de manera positiva la feina feta fins ara, i continuarem treballant per fer-ho cada dia millor.

Un repte que se’ns planteja és definir amb més claredat de quina manera continuem acompanyant els equips de mestres que hi estan implicats a partir del moment en què s’acabi el projecte.

D’altra banda, veiem que es fa necessari valorar més en detall la feina que s’ha fet durant aquest primer any de projecte.

 

Consorci d’Educació de Barcelona a Ciutat Vella-Fundació PRESME: Projecte «Seguim!»

Projecte iniciat el 2016 que s’allarga fins al juny del 2017. Té com a objectiu donar suport acadèmic i tutoritzar joves de Ciutat Vella en risc de fracàs escolar i d’abandonament prematur del sistema educatiu.