Sentir, Pensar i Transformar: Pensament Crític per la Justícia Global

Preu:

0,00 

Preu soci/sòcia

0,00 

Preu general

Preu soci/sòcia

0,00 

Preu general

0,00 

Del 8 al 14 de juliol pel matí (de 10 a 13 hores)

La proposta està pensada per empoderar-nos com a mestres en pensament crític per la justícia global. 

Començarem connectant amb el que ens mou a voler promoure el pensament crític. I practicarem la pràctica reflexiva per a conèixer diferents metodologies, rutines i dinàmiques de pensament crític que ens donin a conèixer eines, recursos, relats i maneres conscients per a promoure intervencions a l’escola que convidin als nens i joves a reflexionar críticament sobre la seva realitat i a transformar-la des d’una mirada de justícia global.

Objectius

  • Experimentar, analitzar i crear metodologies i activitats de pensament crític i bones pràctiques aplicades a l’aula
  • Reflexionar sobre com vincular el pensament crític i la justícia global al treball per competències i al currículum competencial
  • Intercanviar i reflexionar sobre la propia práctica de forma crítica i empoderadora

Continguts

  • Conceptes clau vinculats al pensament crític (en el sentit de pensament alternatiu i transformador (lligat a la Justícia global), i en el sentit d’ensenyar a pensar) i les cultures de pensament; així com el concepte de justícia global i els seus eixos
  • Metodologies, rutines, dinàmiques i bones pràctiques de pensament crític (dinàmiques de debat, diàleg i discussió de temes controvertits; TBL (Aprenentatge Basat en el Pensament – Thinking Based Learning); pensament visible amb les rutines de pensament; APS (Aprenentatge Servei))
  • El rol del professorat, com posicionar-nos com a facilitadors
  • Com neutralitzar els riscos d’abordar temes controvertits
  • Vinculació entre els continguts treballats al curs i el currículum competencial
  • Avaluació de les competències de pensament crític

Equip formatiu

Pau Batet Gómez del Moral

Professor de C. Socials a l’ESO durant quinze anys. Actualment coordinador pedagògic. Format en avaluació i treball per competències/ globalitzat i treball cooperatiu (creativitat, participació…), en diferents aspectes de gestió de grup i l’acció tutorial. Ha impulsat el treball globalitzat i promou la renovació metodològica de l’institut on treballa i ha pogut participar en l’inici de la implementació del Pla de convivència i l’acció tutorial.

 

Mar Cano Mesa

Docent, essencialment de llengües estrangeres (anglès), a totes les etapes educatives durant vint anys. Ha format part d’equips d’innovació i de coordinació pedagògica pel que fa a l’aula, centre i xarxa de centres. Formada en l’àmbit del pensament, com a aspecte clau per al desenvolupament de ciutadans responsables, ètics, crítics i lliures en la societat actual. Actualment, realitza tallers, mentories i formacions per a formadors en relació amb el desenvolupament professional docent: habilitats claus per al segle XXI, metodologies actives, tecnologies digitals i cultures de pensament; així com col·labora en projectes de transformació educativa en l’àmbit global.

 

Cécile Barbeito Thonon

Formadora a l’Escola de Cultura de Pau de la UAB. Des de l’octubre de 2017 impulsant el projecte Discrepància Benvinguda per promoure el diàleg de temes controvertits a l’aula en context de polarització, com a forma de promoure el pensament crític, l’empatia, l’apreciació a la diversitat i l’educació per la ciutadania.

Relacionats

Subscriu-te al nostre butlletí!
Vols rebre informació sobre totes les novetats formatives i activitats de l'Associació?
Subscriu-t'hi!

Vols subscriure't a totes les nostres revistes digitals o rebre-les en paper a casa?
Fes-ho ara!

Subscriu-te al nostre butlletí!

Vols rebre informació sobre totes les novetats formatives i activitats de l'Associació?
Subscriu-t'hi!