A les ciutats invisibles. Núm. 399

A les ciutats invisibles. Núm. 399
Perspectiva Escolar
Maig del 2018

Títol

Autor


Redacció Perspectiva EscolarRedacció Perspectiva Escolar


Més enllà de l’accés: més educabilitat (i menys educació) per sortir de la pobresa

Des que la teoria del capital humà conceptualitzà l’educació com una inversió productiva amb rendibilitat privada i social, les diferents variants de les teories del desenvolupament han situat l’educació com a factor central per explicar el creixement econòmic i la potencial reducció de la pobresa i la desigualtat.

Redacció Perspectiva Escolar


Redacció Perspectiva Escolar


Absentisme escolar als barris de Llefià i la Salut de Badalona

La Salut i Llefià són barris provinents de l’autoconstrucció dels anys cinquanta, de persones treballadores, amb una llarga tradició de lluita social, uns barris de geografia complexa, carrers amb pujades elevades, força barreres arquitectòniques, amb infraestructures precàries, espais públics durs i insuficients i pocs serveis adreçats a la ciutadania.

Redacció Perspectiva Escolar


Moviment ciutadà de lluita contra la segregació escolar a Salt

Des de principis del 2016 hem constituït un grup coordinat de persones i entitats de Salt amb l’objectiu de lluitar contra la segregació escolar que viu el nostre municipi i per a la millora de l’educació en general. Salt’Educa, Plataforma per l’Educació a Salt és el nom que hem triat (http://plataformaperleducaciosalt.cat).

Redacció Perspectiva Escolar


Els condicionants de les transicions educatives: combatre o reproduir la desigualtat des de la planificació escolar

L’objectiu de l’article és analitzar l’impacte que exerceix la desigualtat social sobre les transicions educatives dels joves posant el focus en els condicionants de tipus sistèmic que marquen aquestes transicions i en el paper que pot jugar la planificació de l’oferta per tal de revertir-les o, contràriament, reproduir-les. L’anàlisi se centra específicament en les transicions de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) a la postobligatòria a la ciutat de Barcelona i es basa en les evidències de recerca recollides en el marc del projecte EDUPOST16, tant a partir de dades secundàries com d’entrevistes a informants claus1.

Redacció Perspectiva Escolar


L’Institut Escola Mediterrani de Tarragona Aproximació a unes estratègies d’èxit

L’Institut Escola Mediterrani, amb una línia des d’Infantil fins a primer d’ESO, està situada en un dels barris de ponent de la ciutat de Tarragona, en un entorn d’elevada dificultat social, amb un nivell de difícil integració i amb una elevada taxa d’atur i de pobresa.

Redacció Perspectiva Escolar


+ Paraules, + Humans

Prendre consciència de la capacitat de comunicar-nos, de l’estima de les llengües pròpies com a element que configura i determina la nostra vida i la pròpia identitat tant individual com col·lectiva, possibilitant la nostra capacitat de fer-nos entendre, de relacionar-nos i d’entendre el món, amb l’esperit de poder compartir i construir conjuntament amb la comunitat educativa del Baró de Viver, han estat els eixos que fonamenten el projecte «+Paraules, +Humans» i que us presentem a continuació.

Redacció Perspectiva Escolar


La Secundària del segle XXI El treball per projectes com a eina inclusiva i eficaç en el procés d’ensenyament-aprenentatge

L’INS Terra Roja de Santa Coloma de Gramenet, centre de màxima complexitat, afronta el repte de millorar els resultats educatius a través del treball per projectes i una renovació dels espais del centre per afavorir el clima de treball. El currículum sencer de primer d’ESO es vehicula a través de projectes de matèria, d’una banda, i transversals d’una altra. És per això que el nostre centre va decidir de destinar part dels nostres recursos econòmics —que tampoc no són tants— a redissenyar alguns espais per fomentar un clima agradable de treball on tothom es trobés a gust.

Redacció Perspectiva Escolar


De l’aula a la comunitat: educant des d’una perspectiva socioemocional

Fa uns tres anys, l’escola El Viver va iniciar un canvi metodològic d’un sistema més tradicional cap a un enfocament global de l’aprenentatge. Aquest canvi ve acompanyat del treball emocional que cada dia fem a l’escola. Treballar d’aquesta manera fa que l’alumne sigui el protagonista del seu propi aprenentatge i adquireixi estratègies i competències que li són útils en el dia a dia i en un futur.
Perquè tot això sigui possible cal la implicació de tot l’equip docent, la participació de les famílies i la motivació de l’alumnat. Aquests tres factors incideixen en el clima del centre i creen un caliu familiar i proper. Aquest caliu és el segell del nostre estimat Viver.

Redacció Perspectiva Escolar


Canovelles i l’esport escolar

Aquest article no té com a finalitat una anàlisi profunda i exhaustiva de la realitat social i econòmica del municipi, sinó que pretén posar en relleu com el treball coordinat entre els agents educatius i socials i l’esport escolar poden contribuir, de manera sostenible i prolongada en el temps, al marge dels períodes de crisi, a la millora de la cohesió social i de la convivència en l’àmbit escolar, entenent l’esport escolar i la pràctica d’activitats fisicoesportives com un element rellevant en l’àmbit de la salut, l’educació en valors i la cohesió social.

Redacció Perspectiva Escolar


Impulsar i aprofitar talent a l’Escola Miquel Bleach

L’experiència que s’explica en aquest article respon a un dels principis clau de la nostra escola, entendre l’educació com la palanca que fa possible la superació dels condicionants personals, socials, econòmics i culturals en origen. Segons això, l’educació és un factor determinant per superar desigualtats i per impulsar i aprofitar tots els talents de la societat.

Redacció Perspectiva Escolar


Redacció Perspectiva Escolar

Títol


Sumari 399

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Títol


Editorial. contra L’ANDROCENTRISME, COEDUCACIÓ

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Títol


A les ciutats invisibles

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Títol


Més enllà de l’accés: més educabilitat (i menys educació) per sortir de la pobresa

Des que la teoria del capital humà conceptualitzà l’educació com una inversió productiva amb rendibilitat privada i social, les diferents variants de les teories del desenvolupament han situat l’educació com a factor central per explicar el creixement econòmic i la potencial reducció de la pobresa i la desigualtat.

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Títol


Entrevista a Marc Andreu Acebal

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Títol


Absentisme escolar als barris de Llefià i la Salut de Badalona

La Salut i Llefià són barris provinents de l’autoconstrucció dels anys cinquanta, de persones treballadores, amb una llarga tradició de lluita social, uns barris de geografia complexa, carrers amb pujades elevades, força barreres arquitectòniques, amb infraestructures precàries, espais públics durs i insuficients i pocs serveis adreçats a la ciutadania.

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Títol


Moviment ciutadà de lluita contra la segregació escolar a Salt

Des de principis del 2016 hem constituït un grup coordinat de persones i entitats de Salt amb l’objectiu de lluitar contra la segregació escolar que viu el nostre municipi i per a la millora de l’educació en general. Salt’Educa, Plataforma per l’Educació a Salt és el nom que hem triat (http://plataformaperleducaciosalt.cat).

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Títol


Els condicionants de les transicions educatives: combatre o reproduir la desigualtat des de la planificació escolar

L’objectiu de l’article és analitzar l’impacte que exerceix la desigualtat social sobre les transicions educatives dels joves posant el focus en els condicionants de tipus sistèmic que marquen aquestes transicions i en el paper que pot jugar la planificació de l’oferta per tal de revertir-les o, contràriament, reproduir-les. L’anàlisi se centra específicament en les transicions de l’Educació Secundària Obligatòria (ESO) a la postobligatòria a la ciutat de Barcelona i es basa en les evidències de recerca recollides en el marc del projecte EDUPOST16, tant a partir de dades secundàries com d’entrevistes a informants claus1.

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Títol


L’Institut Escola Mediterrani de Tarragona Aproximació a unes estratègies d’èxit

L’Institut Escola Mediterrani, amb una línia des d’Infantil fins a primer d’ESO, està situada en un dels barris de ponent de la ciutat de Tarragona, en un entorn d’elevada dificultat social, amb un nivell de difícil integració i amb una elevada taxa d’atur i de pobresa.

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Títol


+ Paraules, + Humans

Prendre consciència de la capacitat de comunicar-nos, de l’estima de les llengües pròpies com a element que configura i determina la nostra vida i la pròpia identitat tant individual com col·lectiva, possibilitant la nostra capacitat de fer-nos entendre, de relacionar-nos i d’entendre el món, amb l’esperit de poder compartir i construir conjuntament amb la comunitat educativa del Baró de Viver, han estat els eixos que fonamenten el projecte «+Paraules, +Humans» i que us presentem a continuació.

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Títol


La Secundària del segle XXI El treball per projectes com a eina inclusiva i eficaç en el procés d’ensenyament-aprenentatge

L’INS Terra Roja de Santa Coloma de Gramenet, centre de màxima complexitat, afronta el repte de millorar els resultats educatius a través del treball per projectes i una renovació dels espais del centre per afavorir el clima de treball. El currículum sencer de primer d’ESO es vehicula a través de projectes de matèria, d’una banda, i transversals d’una altra. És per això que el nostre centre va decidir de destinar part dels nostres recursos econòmics —que tampoc no són tants— a redissenyar alguns espais per fomentar un clima agradable de treball on tothom es trobés a gust.

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Títol


De l’aula a la comunitat: educant des d’una perspectiva socioemocional

Fa uns tres anys, l’escola El Viver va iniciar un canvi metodològic d’un sistema més tradicional cap a un enfocament global de l’aprenentatge. Aquest canvi ve acompanyat del treball emocional que cada dia fem a l’escola. Treballar d’aquesta manera fa que l’alumne sigui el protagonista del seu propi aprenentatge i adquireixi estratègies i competències que li són útils en el dia a dia i en un futur.
Perquè tot això sigui possible cal la implicació de tot l’equip docent, la participació de les famílies i la motivació de l’alumnat. Aquests tres factors incideixen en el clima del centre i creen un caliu familiar i proper. Aquest caliu és el segell del nostre estimat Viver.

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Títol


Canovelles i l’esport escolar

Aquest article no té com a finalitat una anàlisi profunda i exhaustiva de la realitat social i econòmica del municipi, sinó que pretén posar en relleu com el treball coordinat entre els agents educatius i socials i l’esport escolar poden contribuir, de manera sostenible i prolongada en el temps, al marge dels períodes de crisi, a la millora de la cohesió social i de la convivència en l’àmbit escolar, entenent l’esport escolar i la pràctica d’activitats fisicoesportives com un element rellevant en l’àmbit de la salut, l’educació en valors i la cohesió social.

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Títol


Impulsar i aprofitar talent a l’Escola Miquel Bleach

L’experiència que s’explica en aquest article respon a un dels principis clau de la nostra escola, entendre l’educació com la palanca que fa possible la superació dels condicionants personals, socials, econòmics i culturals en origen. Segons això, l’educació és un factor determinant per superar desigualtats i per impulsar i aprofitar tots els talents de la societat.

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Títol


Us imagineu…?

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Títol


El temps de l’escola, el temps de l’educació, el temps de la vida

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Títol


L’Escola Nova: Una cruïlla de malentesos… (i III)

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Títol


L’escola preparada és l’escola justa Crònica de la Jornada L’escola inclusiva vers una escola de qualitat per a tothom

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Títol


L’art, la creativitat, l’educació: una proposta per al canvi en les aules Crònica de la Jornada Art, creativitat i conflicte

Autor


Redacció Perspectiva Escolar

Títol

Autor


Et necessitem: associa't!

Suma't a la comunitat educativa de Rosa Sensat i ajuda'ns a seguir treballant per transformar i millorar l'educació!
Fes-te'n ara!