Canovelles i l’esport escolar

Carme Expósito

Assessora LIC Serveis Educatius Vallès Oriental I (Granollers)

Canovelles és una població petita de 16.000 habitants que, des dels anys seixanta, ha sofert constants moviments migratoris en tots dos sentits: persones autòctones que han marxat i població immigrada que hi ha arribat. Durant la dècada dels anys seixanta i setanta, la població va augmentar de forma considerable a causa del fort creixement del nombre d’immigrants registrat provinent d’altres zones de l’estat espanyol; a partir dels anys noranta va començar a rebre immigrants extracomunitaris.
El repte d’aconseguir una cohesió social que garanteixi una convivència pacífica és una màxima constant entre els agents socials i educatius del municipi. La creença comuna que només les propostes i els projectes compartits i coordinats poden garantir l’èxit en aquest objectiu principal ha fet que es consolidi una xarxa interprofessional amb agents socials i educatius que treballen plegats en bona part dels projectes que actualment estan en marxa.

Entre d’altres destaquem el pla català de l’esport a l’escola (PCEE), emmarcat en el pla educatiu d’entorn (PEE). Aquest programa intenta «donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives dels més joves, coordinant i dinamitzant l’acció educativa en els diferents àmbits de la vida dels infants i joves. S’adreça tant a l’alumnat com a la resta de la comunitat educativa, amb una especial sensibilitat vers els sectors socials més desafavorits, contribuint a la construcció d’uns valors comuns necessaris en la societat actual»1.

El pla català d’esport a l’escola pretén, doncs, posar a l’abast de tots els alumnes de Primària i Secundària la pràctica d’activitats físiques i esportives i aprofitar el potencial d’aquestes activitats per contribuir a la formació personal i cívica de l’alumnat; a més a més, cal recordar que l’activitat esportiva és una eina important i a l’abast de tot l’alumnat per treballar la convivència i la cohesió social, sobretot quan parlem del treball en equip.

Tal com assenyala el Pla estratègic d’esport escolar a Catalunya2, el pla català d’esport a l’escola fa «incidència especial als col·lectius d’alumnes de secundària, noies i alumnat amb risc d’exclusió, intentant fomentar la participació per damunt de la competitivitat, contribuint a la formació en valors i fomentant l’adquisició d’hàbits saludables i la cohesió social».

En el cas de Canovelles, estan adscrits al programa tots els centres educatius de Primària i Secundària del municipi: quatre escoles de Primària, un institut de Secundària i Batxillerat i una secció d’institut de Secundària; tots sis centres són públics. Però, per conèixer més a fons el desenvolupament del PCEE a Canovelles, cal destacar el paper del SAE, servei municipal d’activitats esportives, que gestiona i organitza les activitats extraescolars esportives de les quatre escoles de Primària, amb la col·laboració de les associacions esportives de cada centre (AMPA) i del mestre especialista d’Educació Física, coordinador del programa de cada una de les escoles. Tanmateix, alguns alumnes dels instituts de Secundària fan de dinamitzadors i/o monitors d’algunes de les activitats adreçades a Primària.

El tècnic d’esports que participa en el grup de treball, en José Sánchez, ens en fa la següent descripció:
«El SAE, Servei d’Esports de l’Ajuntament de Canovelles, és l’àrea a l’Ajuntament que s’encarrega de fomentar la pràctica esportiva al municipi de Canovelles. Entre moltes altres funcions, des de fa més de 30 anys el SAE coordina i dinamitza les activitats esportives extraescolars a les quatre escoles de primària de Canovelles, donant la possibilitat de fer pràctica esportiva a la població infantil que no pot o vol formar part de l’estructura d’un club esportiu federat. Des del nostre equip de treball, considerem l’activitat física i esportiva com un mitjà d’educació i desenvolupament personal, millora de la salut i ocupació del temps lliure, tot això amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels nens i nenes participants.
»Des de sempre hem seguit el lema que des dels inicis del SAE hem defensat: Activitat física per a tothom!!!
»Paral·lelament a les activitats extraescolars i per donar més sentit a la pràctica esportiva, fa 34 anys que organitzem uns Jocs Escolars al nostre municipi amb l’objectiu que tots els nens i nenes de les escoles de primària, des de 2n a 6è, puguin fer una pràctica esportiva adient a les seves necessitats. La competició d’aquests Jocs Escolars està adaptada a les característiques dels participants. A diferència del món federat, que bàsicament valora el resultat del partit, en la nostra competició donem tanta o més importància a aspectes com la participació, el respecte, el compromís o la cooperació que al resultat del partit (el resultat del partit només té un 33% de la puntuació total que pot obtenir un equip). La resta de punts, com ja he mencionat anteriorment, s’obtenen d’altres aspectes que considerem molt importants (actitud, assistència, participació equitativa entre tots els components de l’equip o l’equipament)».
Per entendre el volum de participació dels infants de Canovelles entre segon i sisè de Primària en aquests Jocs Escolars, aportem les dades d’aquest curs 2017-18:

 • Escola Miró: 59 participants (46% de l’alumnat potencial)
 • Escola Jacint Verdaguer: 111 participants (42%)
 • Escola Congost: 85 participants (35%)
 • Escola Els Quatre Vents: 87 participants (40%)

Mitjana de participació: 40% de tot l’alumnat de Canovelles entre segon i sisè de Primària.
Però, des de quan i com es va consolidar aquesta col·laboració entre els diferents programes del municipi lligats a la pràctica esportiva escolar?

El pla català d’esport a l’escola pretén posar a l’abast de tots els alumnes de Primària i Secundària la pràctica d’activitats físiques i esportives”

Fa 10 anys, la col·laboració entre les escoles i el SAE es va consolidar amb la creació d’un grup de treball del PCEE, format per un equip interprofessional que pretén millorar la coordinació entre els diferents agents, augmentar la participació esportiva dels nens i adolescents de Canovelles i, a partir de les activitats esportives, mantenir i millorar la cohesió social. En formen part els sis docents coordinadors del PCEE, un tècnic municipal d’esports (SAE) i la comissió permanent del PEE de Canovelles (el tècnic d’Educació i l’assessora LIC).

El fet que aquest grup es reuneixi aproximadament cada tres setmanes facilita i assegura alguns dels objectius del grup:

 • Reflexionar sobre les necessitats del territori i de quina manera, des dels esports, es pot contribuir a la millora amb noves iniciatives (enguany hem focalitzat l’atenció en l’alumnat gitano de Secundària).
 • Compartir i fer difusió de les informacions relacionades amb les activitats esportives, competicions, jornades esportives de la comarca, documentació, etc.
 • Consolidar i incrementar l’organització conjunta d’activitats per a la millora dels hàbits saludables, de la cohesió social i el treball intercentres.
 • Assegurar la informació entre l’alumnat de sisè sobre les extraescolars esportives de primer d’ESO.

A tall d’exemple, les activitats conjuntes intercentres programades per a aquest curs 17-18 amb col·laboració d’alumnat de Secundària (es tracta d’activitats conjuntes en horari lectiu que complementen les activitats extraescolars setmanals, els Jocs Esportius o les activitats puntuals interzones organitzades pel Consell Esportiu) són:

 • Jornada intercentres de presentació dels clubs esportius del municipi adreçat a tercer de Primària, amb la finalitat de donar a conèixer els clubs esportius del municipi, les normes més bàsiques de cada un d’aquests esports i el funcionament dels esports federats.
 • Jornada intercentres d’hàbits saludables adreçada a l’alumnat de quart de Primària, amb l’objectiu de donar a conèixer a l’alumnat la relació entre salut i hàbits saludables.
 • Jornada intercentres d’hàbits saludables adreçada a l’alumnat de primer d’ESO, amb l’objectiu general de donar a conèixer la relació entre salut i hàbits saludables, sobretot en un moment que els alumnes canvien l’hàbit de portar l’esmorzar de casa pel de comprar-lo a la cantina del centre.
 • Jornada intercentres de jocs esportius adreçada a l’alumnat de cinquè de Primària, amb l’objectiu de fomentar la cohesió social entre l’alumnat de les quatre escoles i mostrar alguns jocs esportius que no entren en la dinàmica dels esports de competició.
 • Jornada intercentres de presentació a l’alumnat de sisè de l’oferta d’activitats esportives extraescolars que podran fer el curs següent, quan passin a primer de Secundària. Des del curs passat, l’oferta de les extraescolars esportives de Secundària és unitària i oberta a tot l’alumnat de Secundària, independentment d’en quin dels dos instituts estiguin matriculats, amb l’objectiu de millorar l’oferta d’activitats fisicoesportives a la Secundària, fent-la més atractiva, i de facilitar la continuïtat en la pràctica esportiva durant la transició entre etapes educatives.

O les activitats obertes a tot el municipi, que es porten a terme el divendres a la tarda o el dissabte al matí i que estan adreçades a nens i joves, també amb la col·laboració d’alumnat de Secundària, que hi fan de dinamitzadors i/o voluntaris:

 • Bicicletada de l’escola Joan Miró.
 • Cros de l’escola Congost.
 • Cros de l’escola Jacint Verdaguer.
 • Cloenda esportiva de l’escola Els Quatre Vents.

En definitiva, el paper de les escoles, els equips docents i la resta d’agents del municipi és clau en aquesta xarxa que, malgrat la dificultat del dia a dia, ha aconseguit una bona cohesió social i reduir a mínims les incidències de convivència. I, sens dubte, el plantejament i la coordinació del PCEE, el SAE i el grup de treball en aquest municipi, potenciant l’esport a l’escola, és un dels elements que més contribueixen en l’àmbit escolar a aquest èxit social i d’educació integral de tot l’alumnat que garanteix la inclusió de l’alumnat dels entorns familiars i socials més desafavorits. No obstant això, no podem deixar d’avançar en aquesta línia, apostant per la qualitat i l’èxit educatiu de tot l’alumnat de Canovelles.

Et necessitem: associa't!

Suma't a la comunitat educativa de Rosa Sensat, aprofita els teus descomptes en formació i llibres i ajuda'ns a seguir treballant per transformar i millorar l'educació!
Fes-te'n ara!