Monogràfic. Unes colònies segures

Famílies Lesbianes, Gais,Trans, Bisexuals i Intersexuals (LGTBI) és una associació formada per famílies amb dues mares lesbianes o amb dos pares gais, però també amb una mare lesbiana sola, o amb un pare gai sol, o amb un dels progenitors trans, o els dos, o amb un fill o una filla trans… El nostre és un col·lectiu divers i això és el que es veu reflectit dins la nostra pròpia entitat. Però aquesta diversitat, per desgràcia, no es té en compte ni s’atén com cal en molts àmbits de la societat, especialment en l’educatiu ni el del lleure.

Montse Mota

Secretària de la Junta

Mar Sevillano

Voluntària Associació de Famílies Lesbianes, Gais,Trans, Bisexuals i Intersexuals

 

Les escoles no són espais segurs

Les escoles i els instituts no tracten aquesta gran diversitat familiar i afectiva i sexual o d’identitat de gènere en el seu dia a dia, i les nostres filles i fills no se senten sempre segurs per compartir amb els companys de classe la seva realitat familiar. El fet de no sentir-se segurs pot generar-los ansietat, timidesa, sensació de discriminació o d’inferioritat… i això fa que no puguin expressar-se amb naturalitat ni explotar el seu potencial al cent per cent. Estan, en aquest sentit, en inferioritat de condicions envers les seves companyes i companys de classe.

A FLG som conscients d’aquesta discriminació i treballem per combatre-la tant a dins de l’aula, amb el programa PEER (Projecte Educatiu Escoles Rainbow), com a fora, amb les Colònies FLG.

 

La força del grup

La idea de fer unes colònies va sorgir fa molt de temps, quan les primeres famílies van constatar que llurs filles i fills, en créixer, deixaven de venir a les trobades i esdeveniments que organitzem a l’associació. A partir dels 12-14 anys ja no volen anar amb els pares o mares, volen anar amb les seves amistats, com és lògic a aquestes edats. Però hem vist que precisament a aquestes edats necessiten molt el reforç positiu i l’apoderament que dona el grup de famílies. Creixen, construeixen de nou el seu món, sovint canvien de centre escolar en passar a Secundària i, per tant, perden el seu grup classe que ja coneix la seva realitat familiar… Per a elles i ells, aquesta etapa sol ser encara més difícil que per a la resta. I les famílies ho tenim més difícil per ajudar-los i acompanyar-los. Per això és important facilitar-los un grup d’«iguals», altres noies i nois que tinguin una família similar i que comparteixin un mateix respecte a la diversitat afectiva i sexual.

 

Unes colònies per a tothom

L’objectiu d’aquestes colònies és oferir a les nostres filles i fills un espai lúdic i segur on puguin gaudir de la convivència i el lleure sent elles i ells al cent per cent. Un espai on l’orientació afectivosexual o la identitat de gènere dels seus progenitors o d’ells mateixos no sigui cap hàndicap sinó que se’n parli amb tota naturalitat i seguretat; on puguin expressar entre iguals els seus dubtes, les seves pors i incerteses, on trobar respostes, on deixar de ser els de la «família especial». En definitiva, les nostres colònies són un nou espai llargament demanat per les famílies LGTBIde convivència i de trobada per a infants i adolescents.

El període de vacances és un moment de lleure, per això les activitats que proposem tenen en compte tant el vessant lúdic i esportiu com el de l’apoderament.

Les colònies de les FLG segueixen un plantejament educatiu molt rigorós, i entre els seus objectius podem destacar:

proporcionar entorns de convivència segurs i d’autoconeixement a través de la coneixença entre noies i nois que comparteixen model familiar lgtb o que són elles o ells mateixos lesbianes, gais, trans, bisexuals o intersexuals;

desenvolupar les capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en la manera de relacionar-se amb els altres, així com adoptar una actitud contrària a la violència, als prejudicis i als estereotips sexistes;

adquirir habilitats per mantenir i millorar el clima de convivència, i resoldre conflictes de manera pacífica, tant en l’àmbit familiar com en l’escolar i el social;

aprendre estratègies d’apoderament davant de situacions de bullying i de discriminació;

reforçar en positiu el fet de formar part d’un grup minoritari;

adonar-se de la importància de la salut i de la higiene, acceptar el propi cos i el dels altres i respectar les diferències;

incrementar l’autoestima personal i l’autonomia personal desenvolupant hàbits d’esforç i de treball;

conèixer i valorar el medi natural, els animals i les plantes, i adoptar comportaments que n’afavoreixin la protecció;

descobrir i estimar l’entorn social i cultural més proper;

utilitzar diferents representacions i expressions artístiques.

El projecte de Colònies FLG no s’ha d’entendre mai com un gueto sinó com un espai de llibertat, ja que està obert a totes les famílies i a tots els infants i adolescents, sempre que es comprometin a mantenir aquest respecte a la diversitat.

Estem preparant la 3a edició i la valoració que fem de les dues anteriors és molt positiva. El primer any hi van assistir 12 nens i nenes d’entre 7 i 12 anys i el segon, 16 d’entre 8 i 15. Els dos anys hi han participat nens i nenes amb famílies heterosexuals i el segon any, dues menors trans. Per tant, hem aconseguit aquest objectiu de fer unes colònies absolutament inclu-
sives.

La importància de l’entorn

A les FLG creiem que l’entorn és un aspecte essencial, per això s’ha buscat una casa de colònies al mig de la natura, a Castellar de n’Hug, on es treballa el respecte en el sentit més ampli de la paraula: respecte a la diversitat familiar però també als animals i a l’entorn natural.

A més, abans que comenci l’estada dels nens, fem una formació al cos de monitoratge i a totes les persones que estaran en contacte directe amb les nostres filles i fills. Una formació bàsica però fonamental per assegurar que la diversitat afectiva i sexual i d’identitat de gènere es tractarà adequadament, que no vol dir que no se’n parli, sinó tot el contrari, que s’expliciti i es tracti amb els nens, però amb ment oberta i respectuosa. Als monitors i monitores els expliquem que a l’hora d’adreçar-se a la canalla no poden parlar de «pares» com a genèric, perquè hi haurà nens que el que tenen són mares, que les paraules «gai», «lesbiana», «homosexual» o «trans» han de sentir-se durant la convivència, ja que és la realitat dels nens, però, evidentment, en sentit positiu, mai com a insult o menyspreu.

En aquesta última edició, va ser la nostra sòcia Maria Casas l’encarregada de la formació al monitoratge de les Colònies FLG. Entre els objectius del taller que va impartir, La revolta del gènere i les sexualitats no normatives, va poder treballar aspectes com:

saber diferenciar els conceptes «sexe», «identitat de gènere», «expressió de gènere» i «orientació sexual i afectiva»;

aprendre a identificar les interseccions entre «sexisme», «homofòbia», «bifòbia» i «transfòbia»;

proporcionar eines per entendre i respectar la diversitat sexual, afectiva i de gènere des d’una perspectiva interseccional, de manera assertiva, neutral i no binària;

replantejar la concepció heteronormativa de la societat i veure de quina manera afecta les persones lgtbi. Reflexionar envers la norma socialment imposada sobre el gènere i l’orientació sexual i afectiva i qüestionar-se-la: perspectiva biologista versus perspectiva sociològica;

reflexionar sobre l’origen de les conductes discriminatòries derivades de l’orientació afectiva i la identitat de gènere, i les seves interaccions amb la cultura, les creences i la socialització;

desenvolupar l’esperit crític i potenciar una actitud proactiva envers les conductes lgtbifòbiques.

Projecte de futur

 

El nostre objectiu a curt o mitjà termini és donar un vessant internacional al projecte de Colònies FLG i obrir-lo a associacions de famílies LGTBI d’altres països. Pensem que l’intercanvi pot fer molt més interessant l’activitat per a les nostres criatures, i a més ens permetrà introduir com a objectiu general l’aprenentatge de terceres llengües (sobretot l’anglès) amb un vessant comunicatiu i d’ús. Per altra banda, ens brindarà a pares i mares l’ocasió de compartir experiències, bones pràctiques i aprenentatges amb famílies d’altres països i, per tant, amb marcs legals diferents, amb altres sistemes educatius i possiblement amb una vivència nova de la família.

L’objectiu final, com sempre en gairebé totes les activitats que fem, és aconseguir que aquestes colònies no siguin necessàries i que arribi un moment on aquest respecte i aquesta visibilitat de la nostra realitat familiar la promocionin a totes les colònies, esplais, convivències i espais de lleure on assisteixin les nostres filles i fills, i qualsevol altre infant! Mentre arriba aquest moment, des de FLG ja estem preparant amb molta il·lusió la pròxima edició.

Et necessitem: associa't!

Suma't a la comunitat educativa de Rosa Sensat, aprofita els teus descomptes en formació i llibres i ajuda'ns a seguir treballant per transformar i millorar l'educació!
Fes-te'n ara!