Blogs llibres i més. Els drets dels infants

Ara que la Convenció sobre els Drets dels Infants farà trenta anys, presentem un recull d’algunes pàgines que parlen del drets a Internet.

www.amnistiacatalunya.org/edu/docs/nu-conv-infants-resum.htm

Publicar una versió resumida de la Convenció, però abans la situa en el context: «La Convenció sobre els Drets dels Infants, de les Nacions Unides, es va adoptar el 1989. A finals de 1997 havia estat ratificada per tots els països, excepte Somàlia i els Estats Units, tot i que alguns països han formulat reserves als articles 37 i 40 (que tracten específicament de la justícia de menors). La Convenció considera infant tot individu menor de 18 anys, llevat que, en virtut de la llei que li sigui aplicada, hagi assolit abans la majoria d’edat (article 1). La Declaració Universal dels Drets Humans de 1948 ja proclamava que els infants tenen dret a “atenció i assistència especials”; la Convenció referma aquest principi i disposa de quina manera es poden i s’han de protegir els drets de tots els infants. És de caràcter vinculant per als estats que l’han signada.»

http://www.sindic.cat/ca/page.asp?id=116

«Els infants i els adolescents tenen, independentment de la seva l’edat, origen, sexe, raça o qualsevol altra circumstància uns drets que s’han de respectar», s’apunta a la pàgina del Síndic de Greuges.

www.unicef.es/causas/derechos-infancia

«Si hi ha res que tenen en comú tots els infants del món, sense excepció, són els seus drets. Hagin nascut on hagin nascut, tinguin el color de pell que tinguin i sigui quina sigui la seva condició econòmica o sexual, tots els infants del món tenen els mateixos drets.»

www.savethechildren.es/trabajo-ong/derechos-de-la-infancia

«Que un infant sigui fill no significa que els seus drets siguin els dels seus pares. Els infants són subjetes dels seus drets i ningú, ni ells mateixos, els poden fer renunciar-hi.»

 

 

Et necessitem: associa't!

Suma't a la comunitat educativa de Rosa Sensat, aprofita els teus descomptes en formació i llibres i ajuda'ns a seguir treballant per transformar i millorar l'educació!
Fes-te'n ara!