Entrevista. Conversa amb Àngel Alsina. «L’essència de la Maria Antònia: una recerca aplicada, des de l’escola i per a l’escola»

Àngel Alsina és catedràtic de didàctica de les matemàtiques a la Universitat de Girona i director de la càtedra de Didàctica de les Mate­màtiques Maria Antònia Canals de la mateixa Universitat. Les seves línies de treball estan centrades en l’ensenyament i l’aprenentatge de les matemàtiques a les primeres edats i en la formació del professorat. Ha publicat nombrosos articles científics i llibres sobre qüestions d’educació matemàtica, i ha portat a terme múltiples activitats de formació permanent del professorat de matemàtiques a Catalunya, l’Estat espanyol i l’Amèrica Llatina.

Infància:
Quina vinculació tens amb les matemàtiques i amb Maria Antònia Canals?

Àngel Alsina: Des de ben petit sentia una especial atracció per les matemàtiques perquè no em suposava haver d’estudiar-les de memòria, sinó entendre-les. Això va fer que durant tota l’escolaritat optés per vies en les quals hi havia matemàtiques. Després, ja en l’època universitària, vaig estudiar primer la diplomatura de Mestre, en l’especialitat de Matemàtiques i Ciències. La Maria Antònia va ser la meva professora i vaig descobrir a través d’ella una manera d’ensenyar matemàtiques, i també d’estimar-les, molt coherent i molt respectuosa amb les necessitats reals dels infants per aprendre-les. Vaig tenir la sort de començar a treballar de seguida com a mestre, i quan la Maria Antònia va crear el Grup Perí­me­tre l’any 1992, em va proposar si en volia formar part. Van ser uns anys intensos, de molt aprenentatge des de la pràctica, els quals vaig combinar amb altres estudis universitaris: la llicenciatura de Psico­logia, un màster en Psicologia de l’Apre­nentatge Humà i un doctorat en el qual vaig poder vincular les teories sobre l’aprenentatge humà amb l’aprenentatge de les matemàtiques a les primeres edats, tot plegat amb el desig de seguir trobant respostes per comprendre millor com aprenen matemàtiques els nens i les nenes, i com podem millorar aquest aprenentatge.

I.: Què és i d’on neix la càtedra?

À. A.: En termes generals, una càtedra és una unitat que promou l’estudi i la recerca, mitjançant l’organització d’activitats de reflexió, debat i difusió, en el seu àmbit de coneixement. En aquest sentit, la càtedra de Didàctica de les Matemàtiques Maria Antònia Canals té com a objecte d’estudi adequar l’ensenyament de les matemàtiques a les necessitats de les nenes i els nens del nostre país, potenciar la formació permanent dels mestres en l’àmbit de l’educació matemàtica i promoure una major transferència de coneixements entre la universitat i l’escola. Neix a partir de la voluntat real de la Universitat de Girona, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Girona d’impulsar aquestes accions. La càtedra, que depèn de la Universitat de Girona, té la seva seu al gamar (Gabinet de Materials i de Recerca per a la Matemàtica a l’Escola), a la Biblioteca del Barri Vell.

“La càtedra de Didàctica de les Matemàtiques Maria Antònia Canals té com a objecte d’estudi adequar l’ensenyament de les matemàtiques a les necessitats de les nenes i els nens del nostre país, potenciar la formació permanent dels mestres en l’àmbit de l’educació matemàtica i promoure una major transferència de coneixements entre la universitat i l’escola.”

I.: Les persones que hi esteu vinculades, què preteneu?

À. A.: La càtedra té cinc grans objectius:

1. Consolidar el Gabinet de Materials i de Recerca per a la Matemàtica a l’Escola-gamar, integrat dintre d’altres estructures de recerca de la Universitat de Girona, com un centre de referència de la formació dels mestres de matemàtiques.
2. Dissenyar, amb una periodicitat anual, una oferta formativa sòlida en didàctica de les matemàtiques, en col·laboració i d’acord amb les línies generals de formació del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.
3. Dissenyar i portar a terme recerques sobre qüestions d’educació matemàtica a les primeres edats.
4. Crear xarxa amb institucions i organismes que promouen el desenvolupament professional del professorat de matemàtiques.
5. Fer difusió de l’obra de la professora Maria Antònia Canals i facilitar l’accés a la seva producció en l’àmbit de la innovació en educació matemàtica.

I.: Quines accions properes ens podeu explicar?

À. A.: Durant l’any acadèmic 2021-2022 s’està portant a terme un cicle d’activitats formatives al gamar que consta de vuit sessions per treballar de manera gradual els reglets Maria Antònia Canals, un material imprescindible per entendre diferents conceptes matemàtics, potenciar les estratègies de càlcul mental i afavorir les descobertes. Altres accions que ja s’estan portant a terme o bé que estan previstes per dur-les a terme properament són la revisió i actualització dels materials del gamar; el desenvolupament i la publicació de recerques sobre qüestions d’educació matemàtica a l’educació infantil –primer i segon cicle– i primària, principalment; l’actualització del portal del gamar (www2.udg.edu/projectesbiblioteca/GAMAR/Inici), d’acord amb l’estil de la Universitat de Girona, i la posterior digitalització de l’obra de la Maria Antònia Canals, prèvia autorització de les editorials implicades; o bé el disseny d’altres accions formatives per a mestres en actiu que vulguin actualitzar els coneixements en didàctica de les matemàtiques.

“La Maria Antònia Canals, sense lloc a discussió, és la persona que ha introduït la didàctica de les matemàtiques a les primeres edats al nostre país.”

I.: EL gamar va crear-se el 2001. Vint anys després, quins són els seus usos i funcions?

À. A.: La Maria Antònia va crear el gamar a partir de l’obtenció del Premi Jaume Vicens Vives a la Docència Universitària, de la Generalitat de Catalunya, amb la voluntat que fos un espai de reflexió, formació i descoberta de materials per millorar la didàctica de les matemàtiques a l’escola en l’educació infantil i primària. Aquest plantejament continua vigent, de manera que, a banda del Cicle d’Activitats Formatives adreçades a mestres, actualment el gamar té un horari establert per tal que les persones interessades puguin fer visites lliures per descobrir el material; fer visites guiades d’aprofundiment; rebre assessorament didàctic i organitzatiu per part de grups de mestres i equips directius; fer recerca virtual dels materials a través de la seva pàgina web; o bé venir a visitar exposicions temporals. Totes aquestes activitats, les porta a terme la mestra responsable del gamar, l’Ester Bosch, que dedica mitja jornada de la seva activitat professional com a mestra del Departament d’Educació a aquestes accions.

“La Maria Antònia va crear el gamar […], amb la voluntat que fos un espai de reflexió, formació i descoberta de materials per millorar la didàctica de les matemàtiques a l’escola en l’educació infantil i primària.”

I.: Per a tu, qui és Maria Antònia Canals? Com definiries el seu llegat?

À. A.: La Maria Antònia Canals, sense lloc a discussió, és la persona que ha introduït la didàctica de les matemàtiques a les primeres edats al nostre país. A partir de la influència d’autors com Maria Montessori, Alexandre Galí, Zoltan P. Dienes, Frédérique Papy o Lucienne Fleix, entre altres, va impulsar l’organització dels coneixements matemàtics que els infants a partir dels tres anys havien d’aprendre i, sobretot, com els havien d’aprendre, donant absolut protagonisme als materials. El seu llegat és un autèntic motor per seguir definint aquests coneixements i incorporar-ne de nous d’acord amb els requisits del segle xxi, i també per seguir indagant sobre les maneres més òptimes de respondre a les necessitats reals dels nens i nenes per aprendre matemàtiques, sempre a través de l’essència de la Maria Antònia: una recerca aplicada, des de l’escola i per a l’escola.

“El seu llegat és un autèntic motor per seguir definint aquests coneixements i incorporar-ne de nous d’acord amb els requisits del segle XXI.”

Més informació
www.udg.edu/ca/catedres/didactica-de-les-matematiques

Relacionats

Subscriu-te al nostre butlletí!
Vols rebre informació sobre totes les novetats formatives i activitats de l'Associació?
Subscriu-t'hi!

Escoles/Universitats amigues
Ets un centre educatiu que vol participar i cooperar amb equips de mestres compromesos amb la millora de l’educació a Catalunya?
Associa't i forma part de la xarxa!

Subscriu-te al nostre butlletí!

Vols rebre informació sobre totes les novetats formatives i activitats de l'Associació?
Subscriu-t'hi!

Escoles/Universitats amigues

Ets un centre educatiu que vol participar i cooperar amb equips de mestres compromesos amb la millora de l’educació a Catalunya?
Associa't i forma part de la xarxa!