Guia sobre llenguatge de gènere

La llengua pot ser utilitzada com a eina per al canvi pel que fa a crear percepcions de gènere no estereotipades, inclusives i versàtils. Les paraules següents apareixen en el debat públic sobre gènere:

Percepció binària de gènere:
La idea que hi ha només dos gèneres, i que són oposats: nen/home i nena/dona.

Percepció no binària de gènere:
La idea que hi ha nombroses identitats de gènere diferents, que no necessàriament són oposades. Potencialment, hi ha tantes maneres de realitzar el propi gènere com persones hi ha al món.

Consciència de gènere:
Ser conscient del fet que la cultura té percepcions de gènere específiques i sovint estereotipades.

Prejudicis de gènere:
Actuar en nom dels prejudicis de gènere. Poden ser implícits i inconscients o explícits i conscients. Els prejudicis explícits són les opinions sobre els altres que sabem que tenim, que pensem que són certes i que verbalitzem explícitament en discussions amb altres. Els prejudicis implícits o inconscients s’expressen a través d’actituds i opinions que no som conscients que tenim. Es desencadenen automàticament, sense que ho sapiguem, en la trobada amb altres persones i en moltes situacions diferents. Els nostres prejudicis implícits fan que ens creem de manera automàtica i immediata una opinió positiva o negativa sobre les persones que coneixem, sense ser-ne conscients.

Sensible al gènere:
Estar atents a les expectatives culturals pel que fa al gènere i a les dinàmiques relacionades amb el gènere.

Reflexiu sobre el gènere:
Ser capaç de respondre al gènere d’una manera reflexiva i basada en el coneixement.

Normatiu pel que fa al gènere:
Realitzar el propi gènere de manera que encaixi en els estereotips de gènere més estesos.

Crític amb la normativitat (de gènere):
Respondre conscientment, críticament i reflexivament davant la normativitat (de gènere).

Estereotip de gènere:
Una manera tradicional, simplificada i caricaturitzada d’entendre el gènere.

Compensador de gènere:
Intentar crear igualtat d’oportunitats per mitjà de la compensació; per exemple, oferint cotxes a les nenes i nines als nens.

Disciplina de gènere:
Conscientment o inconscientment intentar reproduir i disciplinar-se dins una percepció tradicional del gènere.

Socialització (de gènere):
La idea que els infants són socialitzats (pel que fa al gènere) a través de la criança. Pot donar-se de manera conscient o inconscient i sobre la base de mites o sabers.

Discriminació per motiu de gènere:
Accions de discriminació per causa del gènere en nom de percepcions de gènere estereotipades.

Identitat de gènere:
La manera com un individu sent el propi gènere.

Percepció sobre el gènere:
Diferents percepcions sobre el gènere creen diferents oportunitats per al desenvolupament del gènere i la identitat.

Neutralitat respecte del gènere:
Un enfocament que vol ser neutral respecte del gènere sovint acaba amb una ceguesa respecte al gènere atès que la història i la cultura no són entitats neutrals, sinó més aviat estereotipades. Cal estar atents a les normes culturals, als prejudicis i les expectatives referents al gènere per tal de garantir que una perspectiva pretesament neutral no dugui a la ceguesa.


Ceguesa respecte del gènere:
Un punt de partida que no reconeix els estereotips culturals com a problemàtics i que, per tant, no reconeix l’existència d’un tracte discriminatori estructural pel que fa al gènere.

Cecilie Nørgaard és una sociòloga noruega de l’educació i el gènere. És autora del llibre HAN HUN HEN – igualtat i diversitat. Nørgaard treballa actualment en una aplicació que vol promoure un debat ric sobre qüestions de gènere.

Relacionats

Subscriu-te al nostre butlletí!
Vols rebre informació sobre totes les novetats formatives i activitats de l'Associació?
Subscriu-t'hi!

Vols subscriure't a totes les nostres revistes digitals o rebre-les en paper a casa?
Fes-ho ara!

Subscriu-te al nostre butlletí!

Vols rebre informació sobre totes les novetats formatives i activitats de l'Associació?
Subscriu-t'hi!

Vols subscriure't a totes les nostres revistes digitals o rebre-les en paper a casa?

Fes-ho ara!