Escola. L’altar de la comunicació 2017: homenatge de la comunitat educativa a Carles Capdevila

El projecte d’intercanvi social i cultural Ca­talunya-Mèxic

La inauguració de l’escola Octavio Paz el 15 de juny de 1994 va comptar amb la presència de l’escriptor mexicà i premi Nobel de literatura, cosa que va iniciar un vincle especial entre l’escola i Mèxic que va donar lloc al Projecte d’Intercanvi Social i Cultural Catalunya-Mèxic.

Gràcies als lligams que tenia la primera direcció amb Mèxic s’inclou en el primer Projecte Educatiu de Centre la importància del treball de la diversitat cultural, fent èmfasi en la difusió de la cultura catala­na i en l’estudi de la cultura i la tradició mexicanes. Va ser important el lligam amb escriptors i filòsofs, tant mexicans com catalans exiliats a Mèxic, per establir el vincle amb escoles d’aquell país.

L’escola Octavio Paz, urbana i catalana, reuneix infants de diferents orígens i ofe­reix l’oportunitat de créixer i aprendre de la cultura mexicana agermanada. Som un centre de referència on la cultura, l’amor per la llengua i per la paraula són la clau de volta de la transformació pedagògica i social.

El Projecte d’Intercanvi Social i Cultural Catalunya-Mèxic és un dels trets d’identitat de l’escola. Es fonamenta en l’estudi i la celebració de la cultura mexicana a tots els cursos d’Infantil i de Primària, a partir dels valors del respecte, la confiança mútua i l’interès pedagògic entre quatre escoles que el formem: l’Escuela Annexa a la Normal Veracruzana, el Jardín Experimental de Niños, l’Escuela Emiliano Zapata del Za­potal i l’Escola Octavio Paz de Barcelona.

El projecte fa possible l’apropament de les cultures i les societats catalana i mexicana als infants de les diferents escoles que participen en propostes pedagògiques com:

 • L’Altar de los Muertos que coincideix amb la festivitat de la Castanyada.
 • Las Posadas durant el concert de Nadal.
 • La setmana CAT-MEX en la qual es des­cobreixen la geografia, l’arqueologia, les tradicions, la gastronomia, les comuni­tats indígenes o les cultures prehispà­niques de Mèxic.
 • La Festa de la Literatura, amb la dra­matització dels poemes del premi Nobel Octavio Paz.
 • Les comunicacions telemàtiques, que creen vincles afectius entre els infants i els mestres.

La programació del projecte, recollida en el Projecte Educatiu de Centre, culmina amb un viatge anual d’agermanament amb les escoles de Xalapa, on infants catalans i mexicans conviuen i aprenen amb les famílies acollidores dels dos països.

Durant el viatge, a més a més de participar de la vida escolar, es visiten indrets em­blemàtics com les ruïnes arqueològiques de Papantla «Tajín», la selva de Tuxtlas, la comunitat d’El Zapotal, els pobles de Naolinco i Coapetec; Veracruz Puerto i la ciutat de Mèxic, amb la visita del castell Chapultepec, el Palacio de Bellas Artes, la Casa de los Azulejos i el Zócalo, per fer d’aquests indrets treballats a l’escola des de P3 a 6è un aprenentatge significatiu i vivenciat, fet que situa l’infant com a protagonista del seu propi aprenentatge fora de la zona de confort.

Els objectius generals del Projecte són:

 • Ser ambaixadors de la llengua i la cultura catalanes a Mèxic.
 • Tenir sentiment de pertinença a Catalu-nya i ser transmissors de la nostra cultura.
 • Assolir equitat i qualitat centrant-nos en nous enfocaments i entorns.
 • Acceptar i valorar altres cultures, en concret la mexicana.
 • Fomentar la Pau pel coneixement de l’altre.

L’ALTAR DE MUERTOS, PEÇA FONAMEN­TAL DEL PROJECTE

Amb la renovació del projecte de direcció el curs 2015-16, es va apostar per una nova fórmula que donés més sentit pedagògic i apropés l’Altar de Muertos al s. xxi, recollint les següents cinc vessants:

 • Cultural: homenatjar alguna persona de la vida catalana que hagi mort durant l’any i sigui exemple per als nostres infants.
 • Pedagògica: fer comprensible l’accep-tació de la mort de manera competencial per part dels infants.
 • Social: incloure en el projecte tots i cadascun dels agents de la comunitat educativa.
 • Artística: crear un altar diferent cada any personalitzant els colors i els motius decoratius.
 • Conceptual: conèixer el significat dels di­ferents elements que el formen: catrinas, espelmes, papel picado, sal, aigua, sabó…

L’Altar de Muertos és una celebració clau de la cultura mexicana. A les llars mexicanes es mobilitza tota la família per recordar, fer memòria i homenatjar els avantpassats. És una jornada on es fa de la mort una festa dels sentits però també dels sentiments i de la raó, perquè de les persones ens queden les imatges, els objectes, els records… i també les paraules.

A l’escola, tota la comunitat s’implica per crear l’Altar i fer que les paraules i el pen­sament de l’homenatjat siguin un exemple.

Des de l’any 2015 l’Altar de Muertos es dedica a persones catalanes amb una tra­jectòria personal i professional rellevant. Les setmanes prèvies a l’Altar s’investiga i es coneix la persona homenatjada per tal de preparar l’acte d’inauguració.

L’Altar 2015 va ser dedicat a en Tito Vilanova, entrenador del Futbol Club Barcelona, per haver transmès a través de l’esport valors com el respecte, el joc net, l’esforç i el treball en equip.

Va ser el nostre primer altar «transformat» on participaren tots els infants de l’escola. Els de cinquè i sisè crearen un espectacle en què, amb l’ajut de les tecnologies, es relacionaven els elements tradicionals de l’Altar amb aspectes personals de la vida i del pensament d’en Tito.

L’Altar del 2016, dedicat a la Muriel Casals, va ser l’Altar dels Somriures en reconeixement a la seva trajectòria en el camp docent i cultural i per la seva defensa de la llengua i de les llibertats de Catalunya. L’amor per aprendre, per la lectura, pel país, per la docència, per la llengua i el diàleg, a més de la importància dels amics i de la família, eren valors i elements clau de la vida de la Muriel.

Amb la performance Els Somriures de la Muriel, els infants van fer art de les seves paraules amb un joc de llums, d’imatges de moments de la seva vida i de gravaci­ons d’entrevistes que es van quedar entre nosaltres fent de les paraules una creació artística. Durant l’acte vam comptar amb la presència i les paraules de Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural.

Els infants també van fer catrinas, en les quals els colors transformaven el rostre de la Muriel i el feien etern i present en la nostra memòria.

L’Altar de la Comunicació 2017: home­natge a Carles Capdevila

El curs 2017-18 tota la comunitat educati­va de l’Escola ha homenatjat amb l’Altar de la Comunicació 2017 en Carles Capdevila en reconeixement del seu esforç constant en la defensa de l’educació des dels mitjans de comunicació.

El projecte Altar de la Comunicació 2017 es concreta en les següents actuacions i calendari:

Setmana de la Comunicació

Del 24 al 31 d’octubre vam celebrar la Setmana de la Comunicació amb la visita de cinc periodistes, alguns dels quals havien conegut i treballat amb en Carles Capdevila, per reflexionar sobre la premsa escrita, la ràdio i la televisió, i perquè donessin tes­timoni de la seva experiència professional en aquests àmbits. A l’escola els infants van preparar diferents preguntes que van donar lloc a converses sobre la comunicació i l’homenatjat. Els convidats van ser:

 • Antonio Baquero, cap de la secció d’in-ternacional d’El Periódico de Catalunya.
 • Laia Servera, directora i presentadora del programa InfoK de TV3.
 • David Melgarejo, periodista a la secció de política del TN de TV3.
 • Mireia Segú, amiga i companya d’en Carles al programa Qui els va parir! de TV3 i periodista a la secció de societat del TN de TV3.
 • Quim Esteban, periodista de RTVE.

Els infants del centre també van visitar la redacció d’El Periódico de Catalunya guiats per l’Antonio Baquero i el director de l’escola va ser entrevistat per Quim Esteban al programa de ràdio Metrópolis de RTVE.

XAVIER LÓPEZ ORTÍN, ELENA GUILLÉN
PÉREZ, CARME RODRÍGUEZ LATRE I
ROSA CALDERERO ARCOS
Escola Octavio Paz
Barcelona

 

Relacionats

Subscriu-te al nostre butlletí!
Vols rebre informació sobre totes les novetats formatives i activitats de l'Associació?
Subscriu-t'hi!

Subscriu-te al nostre butlletí!

Vols rebre informació sobre totes les novetats formatives i activitats de l'Associació?
Subscriu-t'hi!