Monogràfic. Esport, mediació i gestió de conflictes

 

Els conflictes existeixen sempre, no tracteu d’evitar-los sinó d’entendre’ls

Lin Yutang

Justificació

En paral·lel a la modernització de l’esport, pas a pas, aquest ha anat ocupant un es­pai central en la societat, com a activitat física i de salut, i també de diversió i fins i tot d’espectacle. Només cal pensar en el nombre de persones que es concentren diàriament a les instal·lacions esportives per practicar esport o com a aficionats per seguir-lo els caps de setmana. I què dir del seguiment informatiu que en fan els mitjans de comunicació i del poder de les televisions!

I és que l’activitat física i esportiva ocupa més temps dels infants i joves, i les dels pares i mares també. Pares i mares que, amb la millor de les intencions, apunten els seus fills i filles en l’equip d’un club perquè facin esport. Pares i mares que molt sovint, juntament amb els entrenadors, acaben pressionant els infants perquè aconsegueixin la victòria, i en alguns casos perden els nervis i insulten els àrbitres i de vegades es discuteixen i s’agredeixen.

I què dir de les aficions i dels seguidors d’equips professionals que es vesteixen, actuen i parlen de manera agressiva, mo­

Cal definir la mediació com una tècnica de resoldre conflictes de manera pacífica en la qual participa una tercera part neutral, el mediador, que ajuda les parts en conflicte a tractar de resoldre les seves diferències de manera conjunta.

Mediació i esport

Després de la contextualització efectuada, arribem a la conclusió que mediació i esport han d’anar plegats.

En la mediació s’educa i s’enforteixen les relacions ja que permet adquirir eines per resoldre conflictes futurs.

I l’esport és, per damunt de tot, una manera d’educar. S’educa els esportistes en una disciplina esportiva, però igual d’important és educar-los en valors. És a dir, com s’han de relacionar amb l’entorn (companys d’equip, entrenadors, àrbitres, etc.).

En definitiva, es tracta d’aprendre a jugar per obtenir els millors resultats però també per créixer com a jugadors i com a persones.

Filosofia de projecte

La funció del projecte és la gestió de conflictes en l’esport a clubs esportius i a fant-se dels jugadors adversaris, insultant l’àrbitre i els membres de les altres aficions, fet que provoca discussions i baralles, apunyalaments i fins i tot morts…

Objectius

Sens dubte els efectes d’aquests conflictes descrits tenen un impacte tan directe en la societat que fan necessària la incorporació als clubs esportius i les entitats esportives escolars de nous sistemes de gestió de conflictes, sistemes per reduir la violèn­cia, resoldre els conflictes i prevenir-ne l’aparició des dels clubs i les entitats escolars esportives, i amb la incorporació de professionals externs quan faci falta.

Contextualització

Com es poden gestionar aquestes situacions de tensió, crisi, confrontació i conflicte que es produeixen en la pràctica de l’esport?

Mitjançant l’aplicació dels coneixements i les tècniques de la resolució de conflictes.

La mediació és, sens dubte, de les dife­rents tècniques, la que els darrers anys ha aconseguit aplicar-se amb èxit en diferents àmbits socials (escola, justícia, comunitat, organitzacions i empreses).

Cal definir la mediació com una tècnica de resoldre conflictes de manera pacífica en la qual participa una tercera part neutral, el mediador, que ajuda les parts en conflicte a tractar de resoldre les seves diferències de manera conjunta.

Mediació i esport

Després de la contextualització efectuada, arribem a la conclusió que mediació i esport han d’anar plegats.

En la mediació s’educa i s’enforteixen les relacions ja que permet adquirir eines per resoldre conflictes futurs.

I l’esport és, per damunt de tot, una manera d’educar. S’educa els esportistes en una disciplina esportiva, però igual d’important és educar-los en valors. És a dir, com s’han de relacionar amb l’entorn (companys d’equip, entrenadors, àrbitres, etc.).

En definitiva, es tracta d’aprendre a jugar per obtenir els millors resultats però també per créixer com a jugadors i com a persones.

Filosofia de projecte

La funció del projecte és la gestió de conflictes en l’esport a clubs esportius i a entitats esportives escolars. Es fa un estudi segons les característiques de l’entitat que sol·licita el servei amb l’objectiu de millorar la salut emocional de l’entitat. La principal característica del projecte és treballar la prevenció dels conflictes i detectar aquells desequilibris que poden ocasionar dificultats a l’entitat. Per exem­ple, detectar aquelles relacions que amb el temps es poden deteriorar, com les dels entrenadors i les famílies dels jugadors, que si no s’agafen a temps a vegades poden provocar conflictes greus.

L’àmbit per treballar el conflicte en matèria esportiva seria molt ampli; Bermejo Bonet (1998) estableix una classificació dels conflictes esportius en funció de la seva reglamentació legal. Destaquen els de caràcter laboral, penal i civil, els conflictes entre entitats esportives i professionals, agressions, lesions i atemptats a l’honor de les persones, disputes entre directius, disputes entre aficions de diferents equips, disputes entre pares i entrenadors, i entre membres de la mateixa entitat esportiva.

La mediació esportiva pot evitar pèrdues econòmiques dels clubs i també la fugida de llicències de jugadors cap a altres equips.

Les tècniques de mediació en les organitza­cions augmenta la productivitat, la qualitat del servei i la satisfacció amb l’entitat.

Divulgació i sensibilització

La mediació en l’esport era la gran desco­neguda fins fa relativament poc, en què ha despertat l’interès de molts. Hi han determinades experiències i projectes amb resultats interessants que no havien sortit a la llum pública.

Donar a conèixer enfocaments, estudis, dades i projectes sobre els conflictes que es produeixen a l’esport i que són susceptibles de poder-se gestionar amb les fórmules i els procediments de la Resolució de Con­flictes com la Mediació i l’Arbitratge ha estat l’objectiu de les Jornades de Media­ció Esportiva organitzades pel Col·legi de l’Advocacia de Barcelona en col·laboració amb la UOC.

Aquestes jornades, que fa quasi quatre a

 

nys que se celebren a l’ICAB, s’han convertit en les pioneres en l’àmbit de la mediació esportiva a nivell estatal i en les capdavanteres en la matèria gràcies als especialistes i els representants esportius de primer ordre que hi participen.

Clubs esportius com el Futbol Club Bar­celona, el Reial Club Deportiu Espanyol, el Club de Bàsquet Joventut de Badalona, l’Igualada, el Club Natació Sant Andreu, el Futbol Club Sant Andreu, i diversos clubs de waterpolo i d’hoquei herba han participat aquests darrers quatre anys en les Jornades de Mediació Esportiva, que s’han convertit en el punt de trobada de mediadors i de professionals de la conflic­tologia amb jugadors de primer ordre dels equips esmentats, així com amb directius, amb periodistes de la premsa esportiva, de la ràdio i de la televisió, amb aficionats, amb representants de les penyes dels clubs, amb els àrbitres i amb els entrenadors dels primers equips i dels equips base.

 

 

Aquestes jornades aborden la gestió del conflicte en un sentit ampli, treballant àmbits dels esports d’equip com el futbol, el bàsquet i l’handbol, però també els d’es­ports aparentment més individuals com el motociclisme, l’automobilisme, l’atletisme o el piragüisme olímpic, en què també els conflictes acaben essent evidentment multiparts. Per altra banda, s’ha parlat tant dels conflictes de l’esport base masculí i femení com del professional, així com del famós «entorn» format per premsa i televisió esportives, aficionats, etc.

Quan l’esport és notícia no pels valors que propugna sinó per accions de violèn­cia o d’alarma social resulta evident que cal incorporar tècniques de resolució de conflictes com la mediació en les entitats i organitzacions esportives per tal de pre­servar-hi el bon clima social.

Per saber-ne més

Latorre Martínez, Javier (2017). «Media­ción deportiva: una decidida apuesta en la resolución de conflictos». A: Aura Esther Vilalta (coord.). «Media­ción sectorial y digitalización». IDP: Revista de Internet, Derecho y Políti­ca, núm. 25.

Pastor, Xavier (2018). La resolución de conflictos y la mediación en el depor­te. UOC.

JORDI FELIU
Advocat i mediador.
Soci fundador de l’Institut de Mediació Integral (IMI) Barcelona

Relacionats

Subscriu-te al nostre butlletí!
Vols rebre informació sobre totes les novetats formatives i activitats de l'Associació?
Subscriu-t'hi!

Subscriu-te al nostre butlletí!

Vols rebre informació sobre totes les novetats formatives i activitats de l'Associació?
Subscriu-t'hi!