Monogràfic. Perspectiva Escolar recomana

Articles publicats a la revista Perspectiva escolar

«Educació física i salut» [diversos arti­cles]. A: núm. 354 (abril 2011), p. 2-55.

«L’esport en edat escolar» [diversos arti­cles]. A: núm. 286 (juny 2004), p. 2-52.

Expósito, Carme. «Canovelles i l’esport escolar». A: núm. 399 (maig-juny 2018), p. 49-53.

Jardí Pinyol, Carles. «L’educació física escolar, en precari». A: núm. 365 (setembre-octubre 2012), p. 55-57.

«Noves perspectives en educació física» [diversos articles]. A: núm. 321 (gener 2008), p. 2-62.

Solé Cabré, Pilar; Llurba Cogul, Mercè. «L’Educació física a l’escola: eina d’integració i d’autoconeixement». A: núm. 287 (setembre 2004), p. 67-70.

Ventura, Carles. «L’Associació Esportiva Escolar Celestí Bellera: Una experi­ència per potenciar l’activitat física i la pràctica esportiva extraescolar a l’adolescència». A: núm. 360 (desembre 2011), p. 66-74.

Llibres

Arribas Cubero, Higinio F.; Fernández Atienzar, David (coords.). Deporte adaptado y escuela inclusiva. Barcelona: Graó, 2015 (Graó. Didáctica de la expresión; 317).

Arumí, Joan. Entrena’ls per cooperar: Repensant l’esport d’equip. Pròleg de Jordi Basté. Vic: Eumo, 2015            (En família Eumo; 1).

El deporte escolar en el siglo xxi: análisis y debate desde una perspectiva europea. Barcelona: Graó,       2004 (Biblioteca de Tándem; 206).

Dosil, John. Psicología de la actividad física y del deporte. Madrid: McGraw- Hill, 2004.

La educación física, los estilos de vida y los adolescentes: cómo son, cómo se ven, qué saben y qué  (Biblioteca de Tándem; 242).

Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament. Competències bà­siques de l’àmbit de l’educació física: Identificació i desplegament a l’educació secundària obligatòria. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament, 2015.

Disponible a: <http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/de­partament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/eso/eso-am­bit-educacio-fisica.pdf>.

Pallarols i Brossa, Roger. Eduquem amb l’esport. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2018 (Créixer; 7).

Valenciano Oller, Mauro. Buen deportis­ta, mejor persona: Ética y deporte. Cànoves i Samalús: Proteus, 2010 (Siglo XXI: Ética actual).

Articles de revistes

Cruz, J. et al. «¿Existe un deporte educativo?: Papel de las competi­ciones deportivas en el proceso de socialización del niño». A: Revista de Psicología del Deporte (1996), 9-10, p. 111-132.

«Dones i esport», disponible a: <https://www1.diba.cat/uliep/pdf/48892.pdf>.

«Educació física i diversitat» [diversos articles]. A: Guix: Elements d’Acció Educativa, núm. 364 (maig 2010), p. 11-39.

«Joves i esport: Influència dels proces­sos de socialització en els itineraris esportius juvenils», disponible a: <https://publicacions.iec.cat/reposi­tory/pdf/00000264/00000066.pdf>.

«Ocio, actividad física y jóvenes» [diversos articles]. A: Tándem, núm. 31 (juliol/agost/setembre 2009), p. 5-48.

«Perspectives de la formació en l’acti­vitat física i l’esport» [diversos ar­ticles]. A: Aloma, núm. 15 (gener 2005), p. 13-123.

Rosich, M. «La relación entre la autoesti­ma y la satisfacción en el deporte en adolescentes entre 12 y 14 años». A: Aplicaciones en Psicología Social, p. 495-500, Madrid: Biblioteca Nueva, 2000.

«Valors i activitats físiques» [diversos ar­ticles]. A: Guix: Elements d’Acció Educativa, núm. 289 (novembre 2002), p. 9-49.

Vizuete Carrizosa, Manuel. «Educación a través del deporte: ¿un callejón sin salida para la educación física?». A: Revista de Ciencias de la Educación, núm. 212 (octubre/desembre 2007), p. 457-484.

Webgrafia

DIPSALUT – Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona: <www.dip­salut.cat>.

Diputació de Barcelona – Valors espor­tius en xarxa: <https://www.diba.cat/web/esportsvalors/l-esport-remou-les-emocions1>.

Federació Catalana de Korfbal: <http://www.korfbal.cat>.

Federació Internacional d’Educació Físi­ca: <http://fiepeurope.eu>

Amb la col·laboració de la BIBLIOTECA ROSA SENSAT

Relacionats

Subscriu-te al nostre butlletí!
Vols rebre informació sobre totes les novetats formatives i activitats de l'Associació?
Subscriu-t'hi!

Subscriu-te al nostre butlletí!

Vols rebre informació sobre totes les novetats formatives i activitats de l'Associació?
Subscriu-t'hi!