Pensament crític. Núm. 398

Pensament crític. Núm. 398
Perspectiva Escolar
Març del 2018

Títol

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Redacció Perspectiva Escolar

Títol


Perspectiva Escolar 398. Índex

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Títol


EDITORIAL.OPOSICIONS ENCARA

Autor


Redacció Perspectiva Escolar

Títol

Autor


Monogràfic. Pensament crític

Avui l’increment de la informació, el poder de les tecnologies de la comunicació i de les xarxes socials fa, sens dubte, molt més urgent que als centres educatius posin l’èmfasi en la formació del pensament i, en particular, del pensament crític. És a dir, d’aquell pensament que ha de permetre a la ciutadania emetre judicis amb coneixement de causa, amb arguments. Que li ha de permetre analitzar i interpretar el que està passant al món i decidir com pot intervenir-hi per ajudar, amb altres persones, a resoldre els problemes i les injustícies.

Redacció Perspectiva Escolar


Monogràfic. Els diferents plantejaments dels filòsofs de l’educació es poden concretar al voltant de preguntes com les següents: Què significa el pensament crític?, hi ha una sola aproximació a aquest tipus de pensament?, com conciliar les diferents aproximacions teòriques?, com concretar els plantejaments sobre el desenvolupament del pensament crític en la institució educativa? De l’abordatge d’aquests interrogants ens n’ocuparem en aquest article.

Els diferents plantejaments dels filòsofs de l’educació es poden concretar al voltant de preguntes com les següents: Què significa el pensament crític?, hi ha una sola aproximació a aquest tipus de pensament?, com conciliar les diferents aproximacions teòriques?, com concretar els plantejaments sobre el desenvolupament del pensament crític en la institució educativa? De l’abordatge d’aquests interrogants ens n’ocuparem en aquest article.

Redacció Perspectiva Escolar


Monogràfic. Un currículum per aprendre a pensar! Com afrontar aquest repte en l’educació del segle XXI?

La formació del pensament és un tema central de les polítiques educatives i les línies curriculars que ha de ser present en el sistema educatiu. El món d’avui necessita ciutadans crítics, capaços de resoldre problemes i prendre decisions sobre situacions de la vida real.

Redacció Perspectiva Escolar


Monogràfic. Escriure per escriure: reflexionar i construir coneixement a la classe de llengua

Aquest article té la intenció de mostrar com la utilització d’un enfocament en el qual l’observació, l’anàlisi, la reflexió i la interacció en el si d’una tasca de revisió de textos fomenta el pensament crític i el pensament de disseny. Si prenem com a objectius principals de l’aprenentatge gramatical el d’entendre el funcionament del sistema lingüístic, el de potenciar la reflexió metalingüística i el de compondre textos millors, cal considerar la importància d’assolir-los mitjançant aquests modes de pensament.

Redacció Perspectiva Escolar


Monogràfic. L’ensenyament de les ciències socials i la formació del pensament crític

En aquest article plantegem, en primer lloc, la nostra concepció de pensament crític i les seves principals característiques. A continuació analitzem el seu tractament en els curricula de Primària i de Secundària Obligatòria de la Generalitat i acabem amb alguns exemples globals i concrets sobre maneres possibles de formar el pensament crític dels nens i de les nenes i dels i de les joves estudiants de Catalunya.

Redacció Perspectiva Escolar


Monogràfic. Matemàtiques, resolució de problemes i pensament crític

Resoldre problemes és una competència que cal aplicar a situacions en context de manera que els alumnes no només apliquin tècniques apreses sinó que desenvolupin el pensament crític, analitzant la validesa de les dades, dels models matemàtics i de les solucions. Disposar de situacions adequades és una condició necessària per tal que les matemàtiques participin en la formació de ciutadans autònoms i crítics.

Redacció Perspectiva Escolar


Monogràfic. Aprendre a pensar críticament en situacions on la ciència és present

Promoure el pensament crític requereix plantejar a l’aula situacions de la vida real amb una certa controvèrsia, que puguin ser problematitzades i que estimulin els estudiants a parlar i compartir diferents formes de veure-les. Els components claus del PC serien: contrastar proves i prendre decisions, avaluar les fonts, desenvolupar opinions independents i analitzar discursos que justifiquen desigualtats,a més de disposar d’uns coneixements científics transferibles i aplicables a l’anàlisi i la comprensió d’aquestes situacions.

Redacció Perspectiva Escolar


Escola. Treball per projectes i competència científica: una proposta metodològica per al disseny de projectes d’indagació

L’assoliment de la competència científica reclama una ciència escolar més activa i dissenys didàctics que ubiquin l’aprenentatge en contextos i pràctiques rellevants on els alumnes tinguin un paper central per promoure un aprenentatge més profund i transferible.

Redacció Perspectiva Escolar


Escola. Per un cafè al mes…

El Moviment de Renovació Pedagògica de l’Alt Empordà es crea en el marc del congrés L’Escola Parla 2015. A partir d’aquesta sinergia de professionals i experiències educatives comença a agafar forma el Moviment amb la voluntat d’arribar al màxim d’agents educatius de la comarca i connectar-los per tirar endavant una renovació pedagògica de l’escola i la societat.

Redacció Perspectiva Escolar


Escola. Zapatisme, educació popular i muralisme a Chiapas

En aquest text es pretén mostrar, com a exemple d’aquesta interrelació, una experiència que s’inclou en aquesta voluntat de col•laboració en un procés d’educació popular i llibertària impulsat per una revolta popular, en aquest cas amb una forta matriu indígena, i que es va conèixer com la Rebel•lió Zapatista. Es tracta d’una experiència pedagògica que sobretot va voler aprendre del que es realitzava en les comunitats indígenes zapatistes, amb la voluntat de retornar l’après a Catalunya, tot ajudant a transformar les persones per tal de ser crítiques amb la pròpia realitat i amb capacitat per actuar per canviar-la.

Redacció Perspectiva Escolar


Escola. Experiència educativa d’anada i tornada a El Salvador

Aquesta experiència de col•laboració és un viatge d’anada i tornada, de donar i rebre,
a la qual, des d’aquí, ajudarem aportant-hi formació acadèmica i reconeixement.

Redacció Perspectiva EscolarRedacció Perspectiva Escolar


Redacció Perspectiva Escolar


Redacció Perspectiva Escolar


Títol


Monogràfic. Pensament crític

Avui l’increment de la informació, el poder de les tecnologies de la comunicació i de les xarxes socials fa, sens dubte, molt més urgent que als centres educatius posin l’èmfasi en la formació del pensament i, en particular, del pensament crític. És a dir, d’aquell pensament que ha de permetre a la ciutadania emetre judicis amb coneixement de causa, amb arguments. Que li ha de permetre analitzar i interpretar el que està passant al món i decidir com pot intervenir-hi per ajudar, amb altres persones, a resoldre els problemes i les injustícies.

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Títol


Monogràfic. Els diferents plantejaments dels filòsofs de l’educació es poden concretar al voltant de preguntes com les següents: Què significa el pensament crític?, hi ha una sola aproximació a aquest tipus de pensament?, com conciliar les diferents aproximacions teòriques?, com concretar els plantejaments sobre el desenvolupament del pensament crític en la institució educativa? De l’abordatge d’aquests interrogants ens n’ocuparem en aquest article.

Els diferents plantejaments dels filòsofs de l’educació es poden concretar al voltant de preguntes com les següents: Què significa el pensament crític?, hi ha una sola aproximació a aquest tipus de pensament?, com conciliar les diferents aproximacions teòriques?, com concretar els plantejaments sobre el desenvolupament del pensament crític en la institució educativa? De l’abordatge d’aquests interrogants ens n’ocuparem en aquest article.

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Títol


Monogràfic. Un currículum per aprendre a pensar! Com afrontar aquest repte en l’educació del segle XXI?

La formació del pensament és un tema central de les polítiques educatives i les línies curriculars que ha de ser present en el sistema educatiu. El món d’avui necessita ciutadans crítics, capaços de resoldre problemes i prendre decisions sobre situacions de la vida real.

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Títol


Monogràfic. Escriure per escriure: reflexionar i construir coneixement a la classe de llengua

Aquest article té la intenció de mostrar com la utilització d’un enfocament en el qual l’observació, l’anàlisi, la reflexió i la interacció en el si d’una tasca de revisió de textos fomenta el pensament crític i el pensament de disseny. Si prenem com a objectius principals de l’aprenentatge gramatical el d’entendre el funcionament del sistema lingüístic, el de potenciar la reflexió metalingüística i el de compondre textos millors, cal considerar la importància d’assolir-los mitjançant aquests modes de pensament.

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Títol


Monogràfic. L’ensenyament de les ciències socials i la formació del pensament crític

En aquest article plantegem, en primer lloc, la nostra concepció de pensament crític i les seves principals característiques. A continuació analitzem el seu tractament en els curricula de Primària i de Secundària Obligatòria de la Generalitat i acabem amb alguns exemples globals i concrets sobre maneres possibles de formar el pensament crític dels nens i de les nenes i dels i de les joves estudiants de Catalunya.

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Títol


Monogràfic. Matemàtiques, resolució de problemes i pensament crític

Resoldre problemes és una competència que cal aplicar a situacions en context de manera que els alumnes no només apliquin tècniques apreses sinó que desenvolupin el pensament crític, analitzant la validesa de les dades, dels models matemàtics i de les solucions. Disposar de situacions adequades és una condició necessària per tal que les matemàtiques participin en la formació de ciutadans autònoms i crítics.

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Títol


Monogràfic. Aprendre a pensar críticament en situacions on la ciència és present

Promoure el pensament crític requereix plantejar a l’aula situacions de la vida real amb una certa controvèrsia, que puguin ser problematitzades i que estimulin els estudiants a parlar i compartir diferents formes de veure-les. Els components claus del PC serien: contrastar proves i prendre decisions, avaluar les fonts, desenvolupar opinions independents i analitzar discursos que justifiquen desigualtats,a més de disposar d’uns coneixements científics transferibles i aplicables a l’anàlisi i la comprensió d’aquestes situacions.

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Títol


Escola. Treball per projectes i competència científica: una proposta metodològica per al disseny de projectes d’indagació

L’assoliment de la competència científica reclama una ciència escolar més activa i dissenys didàctics que ubiquin l’aprenentatge en contextos i pràctiques rellevants on els alumnes tinguin un paper central per promoure un aprenentatge més profund i transferible.

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Títol


Escola. Per un cafè al mes…

El Moviment de Renovació Pedagògica de l’Alt Empordà es crea en el marc del congrés L’Escola Parla 2015. A partir d’aquesta sinergia de professionals i experiències educatives comença a agafar forma el Moviment amb la voluntat d’arribar al màxim d’agents educatius de la comarca i connectar-los per tirar endavant una renovació pedagògica de l’escola i la societat.

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Títol


Escola. Zapatisme, educació popular i muralisme a Chiapas

En aquest text es pretén mostrar, com a exemple d’aquesta interrelació, una experiència que s’inclou en aquesta voluntat de col•laboració en un procés d’educació popular i llibertària impulsat per una revolta popular, en aquest cas amb una forta matriu indígena, i que es va conèixer com la Rebel•lió Zapatista. Es tracta d’una experiència pedagògica que sobretot va voler aprendre del que es realitzava en les comunitats indígenes zapatistes, amb la voluntat de retornar l’après a Catalunya, tot ajudant a transformar les persones per tal de ser crítiques amb la pròpia realitat i amb capacitat per actuar per canviar-la.

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Títol


Escola. Experiència educativa d’anada i tornada a El Salvador

Aquesta experiència de col•laboració és un viatge d’anada i tornada, de donar i rebre,
a la qual, des d’aquí, ajudarem aportant-hi formació acadèmica i reconeixement.

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Títol


Mirades. L’Escola Nova: Una cruïlla de malentesos… (II)

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Títol


Mirades. L’ofici d’escriure

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Títol


Mirades. Pedagogia de l’actualitat

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Títol


Mirades. Abans de maig i… després

Autor


Redacció Perspectiva Escolar


Títol


Mirades. Complexitats i reptes en l’aprenentatge inicial de la lectura i l’escriptura

Autor


Redacció Perspectiva Escolar

Associa't!

Vols ser soci/a o subscriptor/a de Rosa Sensat i tenir descompte en formacions i accés a tots els nostres continguts i recursos?
Fes-te'n ara!