Rosa Sensat assisteix a la signatura del Pacte per la Infància de Catalunya

ACTUALITAT

L’Associació de Mestres Rosa Sensat, com a membre de la Taula per la Infància i l’Adolescència de Catalunya (TIAC) ha assistit a la signatura del Pacte per la infància a Catalunya. L’acte s’ha celebrat el divendres 19 de juliol al Palau de la Generalitat, i ha  comptat amb la presència de més d’una setantena de representants d’entitats, institucions, col·legis professionals, grups parlamentaris, entitats municipalistes i agents socials i econòmics del país.

El Pacte per a la Infància a Catalunya vol promoure polítiques integrals que tinguin en compte la perspectiva dels infants i adolescents, que permetin prioritzar les actuacions adreçades a aquests ciutadans i ciutadanes i facilitin nous espais per a la construcció del seu futur. El Pacte respon a la necessitat de donar visibilitat i benestar a la infància i situar-la al centre de les polítiques del país.

Les entitats signants esperen que la signatura de l’acord suposi un salt qualitatiu en les polítiques adreçades als infants i adolescents, en tant que pretén millorar les eines per protegir i atendre aquest col·lectiu en situació més vulnerable, així com impulsar mesures de prevenció, foment de la participació i promoció dels drets, deures i oportunitats del conjunt d’infants i adolescents del país.

El Pacte traça diversos eixos d’actuació:

Participació social de la infància: Per a garantir la participació infantil recollida com a dret a la legislació actual i fomentar el coneixement dels drets de l’infant.

De la inclusió social a la qualitat de vida: igualtat d’oportunitats. Aquest eix se centra en reforçar les polítiques de prevenció del risc, especialment de les situacions de pobresa; millorar el treball amb les famílies i els recursos per intervenir davant les situacions de risc; treballar per oferir a tots els infants i adolescents en situació de desemparament la mesura de protecció més adequada a les seves necessitats, així com desenvolupar les mesures de suport necessàries perquè es puguin desenvolupar en un futur com a adults autònoms i responsables.

Atenció a la infància des de la perspectiva de la salut, l’educació i els valors i la família: En l’àmbit de la salut, treballant des de la prevenció, l’atenció precoç; reforçant la prevenció de les addiccions i dels trastorns alimentaris; promovent la Xarxa de salut mental; donant suport als infants amb malalties cròniques o de llarga durada; conscienciant la societat perquè actuï amb responsabilitat en relació amb el maltractament infantil fent visible el nombre d’infants que pateixen aquesta causa, i evitant la victimització secundària.
Pel que fa a l’educació i els valors, el pacte vol garantir el dret a l’educació més enllà del dret a l’escolarització, fomentant el lleure, el joc i la participació en activitats socials, culturals i artístiques; i potenciar el paper socioeducatiu de tots els agents i reforçar el vincle entre ells, coresponsabilitzant-se de tot el procés educatiu dels infants i adolescents.
Sobre la família, el text aposta per a promoure la família com a institució afectiva, educadora i transmissora de valors; protegir i acompanyar les famílies en tota la seva diversitat i en qualsevol moment del seu cicle vital; donar suport en funció de la seva renda, i en especial a les nombroses i monoparentals i les que estan en risc de vulnerabilitat; promoure polítiques de suport a la natalitat i afavorir la conciliació de la vida personal, professional, familiar i escolar per garantir el temps compartit com a element clau de benestar.

Mitjans de comunicació: Garantir  un tractament adequat de les informacions que afecten els infants, vetllar per una influència positiva de la publicitat sobre els valors i el consum responsable; instar a l’autoregulació dels professionals i les empreses de comunicació; fomentar la igualtat d’oportunitats en l’accés als mitjans i les tecnologies; protegir l’ús correcte de la identitat digital dels menors d’edat; incorporar una imatge realista i positiva dels infants i adolescents incidint en els hàbits saludables; educar els infants i adolescents per ser responsables amb mesures d’autocontrol i de gestió del temps, i coresponsabilitzar les famílies i la resta de la comunitat socioeducativa en l’educació mediàtica dels infants.

Relacionats

Subscriu-te al nostre butlletí!
Vols rebre informació sobre totes les novetats formatives i activitats de l'Associació?
Subscriu-t'hi!

Escoles/Universitats amigues
Ets un centre educatiu que vol participar i cooperar amb equips de mestres compromesos amb la millora de l’educació a Catalunya?
Associa't i forma part de la xarxa!

Subscriu-te al nostre butlletí!

Vols rebre informació sobre totes les novetats formatives i activitats de l'Associació?
Subscriu-t'hi!

Escoles/Universitats amigues

Ets un centre educatiu que vol participar i cooperar amb equips de mestres compromesos amb la millora de l’educació a Catalunya?
Associa't i forma part de la xarxa!