Rosa Sensat participa en el projecte Xarxes per al canvi de Barcelona

ACTUALITAT

L’Associació de Mestres Rosa Sensat participa, amb el Consorci d’Educació de Barcelona, l’Escola Nova 21 i I’ICE de la UAB  en el projecte Xarxes per al canvi, una iniciativa presentada públicament avui al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona amb l’objectiu que en tres anys tots els centres educatius de Barcelona puguin estar immersos en algun projecte de millora sostenible des del treball en xarxa. A l’acte de presentació han assistit les direccions de tots els centres educatius de la ciutat, i ha comptat amb la participació de l’alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, i la consellera d’Ensenyament, Meritxell Ruiz.

El projecte Xarxes per al canvi tindrà 3 anys de durada, amb la voluntat que generi un sistema de treball autosostenible que es mantingui i creixi. A les xarxes, d’entre 6 i 10 centres cadascuna, es treballaran coneixements i procediments sobre l’horitzó comú de canvi, s’impulsaran processos de capacitació de forma col·laborativa i es compartiran experiències dels centres sobre el seu procés de transformació.

La voluntat del projecte és impulsar una estratègia d’innovació que posi al mateix nivell l’equitat i la qualitat educatives, amb l’objectiu de garantir-ho per a tots i cadascun dels infants i joves de la ciutat, des d’una visió d’escola inclusiva. Així, el projecte parteix del capital d’innovació i coneixements existents, i catalitza les accions de canvi cap a un horitzó comú i potenciant l’autonomia i projecte propi de cada centre, respectant ritmes i necessitats.

152 centres en la primera fase

En la primera fase del projecte, aquest 2017, es constituiran 19 xarxes territorials de 6-10 centres educatius cadascuna. En aquesta fase s’incorporaran els centres que formen part dels programes ja existents: Eines per al Canvi i Escola Nova 21. Hi participaran un total de 152 centres de la ciutat –87 instituts i escoles públics i 65 concertats–, amb la implicació activa de dos representants per centre –uns 300 membres dels equips directius–, als que s’hi sumarà el conjunt del professorat de cada centre.

A les altres dues fases (cursos 17-18 i 18-19) s’hi aniran incorporant altres centres que tinguin la voluntat i disponibilitat per sostenir un procés de canvi transformatiu i de col·laboració amb la xarxa. Cada curs està previst que s’incorporin entre 30 i 50 centres i el repte és assolir per al curs 2019-2020 que tots els centres públics d’educació obligatòria de Barcelona estiguin vinculats a la Xarxa per al Canvi del seu territori

A més, la trentena d’escoles públiques del programa Eines per al canvi compten amb el suport de mentors que acompanyen el centre en el procés de canvi, amb cinc professors de l’ICE de la UAB i amb tècnics del Consorci.

Treball conjunt per un horitzó comú

Les dinou xarxes territorials estaran dinamitzades per cinc professionals del Consorci amb expertesa en la coordinació i el lideratge de grups de treball, amb una dedicació de mitja jornada.

Les xarxes tindran reunions periòdiques amb un pla anual on s’intercalaran al llarg del curs jornades, espais de co-creació, seminaris i conferències amb la participació de totes les xarxes. D’aquesta manera es garantirà el treball a nivell del centre, del barri i de la ciutat. La línia de treball afavorirà la diversitat de projectes i processos, basats en l’autonomia del centre i cap a un horitzó comú compartit de transformació educativa: propòsit educatiu competencial (4 pilars de l’aprenentatge); pràctiques educatives basades en com les persones aprenen (7 principis de l’aprenentatge); sistemes avaluatius que permetin mesurar els assoliments competencials; i una organització dirigida a l’aprenentatge dels infants, que actualitza permanentment la seva acció educativa i que està oberta i interactua amb el seu entorn.

Relacionats

Subscriu-te al nostre butlletí!
Vols rebre informació sobre totes les novetats formatives i activitats de l'Associació?
Subscriu-t'hi!

Escoles/Universitats amigues
Ets un centre educatiu que vol participar i cooperar amb equips de mestres compromesos amb la millora de l’educació a Catalunya?
Associa't i forma part de la xarxa!

Subscriu-te al nostre butlletí!

Vols rebre informació sobre totes les novetats formatives i activitats de l'Associació?
Subscriu-t'hi!

Escoles/Universitats amigues

Ets un centre educatiu que vol participar i cooperar amb equips de mestres compromesos amb la millora de l’educació a Catalunya?
Associa't i forma part de la xarxa!