Avaluar és aprendre: una eina per a la vida

Proposta d'acompanyament a centres
Curs 2022-23

Com dissenyem escenaris a l’aula perquè els alumnes aprenguin amb sentit? 
El que vols que els teus alumnes aprenguin és el que realment estan aprenent? 
Avaluació qualitativa o quantitativa, amb quina aprenem més i millor? 
Quin procés hem de seguir perquè realment avaluar sigui aprendre? 
És possible canviar de paradigma?

 

Aprenem avaluant-nos: marcant-nos uns objectius i analitzant què passa quan fem alguna cosa per mirar d’assolir-los i recalculant segons els nostres resultats previstos. 

De com fer que encaixin les pretensions curriculars dels equips docents amb les expectatives i interessos dels aprenents; de com compartir-les, de com extreure evidències d’aprenentatge, de com donar-nos feedback honest i constructiu, de saber on som en l’aprenentatge i de quins poden ser els següents passos per seguir aprenent… de tot això va aquest curs. Perquè realment amb tot aquest procés AVALUAR SIGUI APRENDRE.

 

Objectius proposats:

  • Aplicar les bases neurocientífiques que avalen l’avaluació formadora com a eina per aprendre més, millor i de manera més inclusiva, per caminar cap a un nou paradigma avaluatiu. 
  • Crear i aplicar objectius i criteris d’aprenentatge des d’aquesta nova mirada, per compartir-los amb els protagonistes reals, els aprenents.
  • Conèixer i utilitzar diferents eines i estratègies de recollida d’evidències d’aprenentatge en contextos adients, per gestionar els moments de feedback i metacognició necessaris en tot procés de construcció de coneixement.

 

A qui va dirigida la formació:

La formació va dirigida a qualsevol etapa educativa, a tot aquell professional interessat a buscar una nova mirada més justa a l’hora d’avaluar. Una mirada enfocada en l’aprenentatge i en l’aprenent, en el creixement personal i en la creació d’una estructura avaluadora aplicable a molts altres contextos de la vida.

 

Continguts:

  • Bases neurocientífiques de l’aprenentatge.
  • DUA.
  • L’Avaluació formadora.
  • Aprenentatge globalitzat.
  • Objectius i criteris d’aprenentatge.
  • Eines de recollida d’evidències: rúbrica, bases d’orientació, mapes i carpeta d’aprenentatge…
  • Metacognició a l’aula.

 

Avaluació:

L’avaluació  és una estratègia de guiatge a l’equip educatiu per cercar de forma compartida evidències que permetin a l’equip la millora pedagògica al voltant de la temàtica escollida. 

Es realitza de forma continuada durant tot el procés d’acompanyament a través d’intercanvis orals i reflexions que cada membre de l’equip aporta a les diferents trobades i en la redacció dels documents d’equip, si s’escau.

 

Requisits certificació:

Haver realitzat de manera satisfactòria totes les tasques d’aprofitament més amunt esmentades.

 

La temporalitat, hores i objectius específics es concretaran amb el centre un cop feta la demanda.

Sol·licita la formació


ACOMPANYAMENT A CENTRES

Les formacions als centres que oferim des de Rosa Sensat tenen l’objectiu d’acompanyar i donar estratègies als equips per generar canvis rendibles i signicatius per al seu context, donar a conèixer estratègies d’intervenció que afavoreixin una escola més inclusiva i respectuosa amb els infants i les famílies, i acompanyar mestres i equips en la reflexió i en l’acció, per millorar i transformar les pràctiques educatives.

Totes les propostes d'acompanyament a centres