Avaluar és aprendre: una eina per a la vida

Proposta d'acompanyament a centres
Curs 2022-23

Com dissenyem escenaris a l’aula perquè els alumnes aprenguin amb sentit? 
El que vols que els teus alumnes aprenguin és el que realment estan aprenent? 
Avaluació qualitativa o quantitativa, amb quina aprenem més i millor? 
Quin procés hem de seguir perquè realment avaluar sigui aprendre? 
És possible canviar de paradigma?

 

Aprenem avaluant-nos: marcant-nos uns objectius i analitzant què passa quan fem alguna cosa per mirar d’assolir-los i recalculant segons els nostres resultats previstos. 

De com fer que encaixin les pretensions curriculars dels equips docents amb les expectatives i interessos dels aprenents; de com compartir-les, de com extreure evidències d’aprenentatge, de com donar-nos feedback honest i constructiu, de saber on som en l’aprenentatge i de quins poden ser els següents passos per seguir aprenent… de tot això va aquest curs. Perquè realment amb tot aquest procés AVALUAR SIGUI APRENDRE.

El propòsit d’aquest acompanyament formatiu és aplicar les bases neurocientífiques que avalen l’avaluació formadora com a eina per aprendre més, millor i de manera més inclusiva, per caminar cap a un nou paradigma avaluatiu. I, des d’aquesta nova mirada, crear i aplicar objectius i criteris d’aprenentatge, per compartir-los amb els protagonistes reals, els aprenents. Per això, coneixerem i utilitzarem diferents eines i estratègies de recollida d’evidències d’aprenentatge en contextos adients, per gestionar els moments de feedback i metacognició necessaris en tot procés de construcció de coneixement.

La formació va dirigida a qualsevol etapa educativa, a tot aquell professional interessat a buscar una nova mirada més justa a l’hora d’avaluar. Una mirada enfocada en l’aprenentatge i en l’aprenent, en el creixement personal i en la creació d’una estructura avaluadora aplicable a molts altres contextos de la vida.

La temporalitat, hores i objectius específics es concretaran amb el centre un cop feta la demanda.

Sol·licita la formació

 

Equip formatiu

Francesc Martín

Mestre inquiet i actualment Director de l’Escola Sant Jordi de Vilanova i la Geltrú. Apassionat  dels processos d’aprenentatge individuals i col·lectius es dedica al disseny d’experiències d’aprenentatge per a infants i mestres. Col·labora com a formador amb Rosa Sensat i el CESIRE  i és facilitador del Laboratori de Transformació del Departament d’Educació i formador d’Aliances Magnet.

 

 Fede Rafael Garrido

Mestre d’Educació Primària i Especialista en Educació Física, aplicant des de fa més de 8 anys la pedagogia de la cooperació a l’especialitat. Actualment Facilitador del Laboratori de Transformació Educativa. Reconeguda pràctica educativa de referència d’innovació pedagògica: El Teatre un projecte globalitzat. He format part de l’Equip impulsor de centre com a suport per a les transformacions i innovacions a les escoles. Curs i aplicació de l’avaluació com a eina d’aprenentatge, l’alumnat com a protagonista de l’avaluació.


ACOMPANYAMENT A CENTRES

Les formacions als centres que oferim des de Rosa Sensat tenen l’objectiu d’acompanyar i donar estratègies als equips per generar canvis rendibles i signicatius per al seu context, donar a conèixer estratègies d’intervenció que afavoreixin una escola més inclusiva i respectuosa amb els infants i les famílies, i acompanyar mestres i equips en la reflexió i en l’acció, per millorar i transformar les pràctiques educatives.

Totes les propostes d'acompanyament a centres