Projectar i comunicar a l’escola

Precio:

0,00 

Precio socio/socia

0,00 

Precio general

Precio socio/socia

0,00 

Precio general

0,00 
Finalizado

Formadores: David Altimir, Eva Sargatal, Gino Ferri, Maite Pujol i Mar Hurtado (Coneix l’equip formatiu)

Dies i hora: de dilluns 5 a divendres 9 de juliol de 9:30h a 12:30h

En la tasca educativa de l’escola que es concep com a un sistema de relacions en el qual tothom hi aprèn, convé definir bé l’estratègia de l’equip de mestres per tal que hi hagi una sintonia respectuosa entre la manera de planificar el paper dels i les mestres i les modalitats d’aprenentatge dels infants a cada edat, de manera que s’hi afavoreixi la construcció de les identitats de totes les persones que viuen a l’escola: infants, mestres i famílies.

En aquest bloc estudiarem de manera particularment aprofundida els aspectes vinculats a la comunicació entre les persones i el respecte a la construcció de totes les subjectivitats, sempre en un context de relació.

Organització de cada escola, de cada equip. Quin espai per a cada subjectivitat en un projecte necessàriament col·lectiu?

Planificació del quotidià. Quins criteris? Quins instruments? Espais, temps, materials…

Documentació i avaluació. Quin equilibri trobem entre els processos  de construcció del coneixement individuals i els col·lectius?

Comunicació amb les famílies. Quin llenguatge fem servir? Per parlar del què, del com?

Les persones formadores presentarem idees, debatrem en grups a partir de casos concrets de les nostres realitats i provarem de facilitar que trobem els ingredients que ajudin a cada equip a cuinar cada pròpia realitat.

Objectius:

  • Reflexionar entorn dels conceptes propis de la projectació (planificació, documentació, interpretació), com a estratègia que ens ajuda a construir una escola respectuosa amb les identitats de qui aprèn en un context de relació.
  • Aprofundir en els mecanismes que contribueixen  en una dinàmica d’escola que reflexiona de manera constant sobre la pròpia pràctica i que pren d’aquesta reflexió accions de canvi i/o  transformació.
  • Identificar els ingredients que poden ajudar a cada realitat a dissenyar les pròpies maneres d’organitzar els projectes educatius de cada escola. 

Subscriu-te al nostre butlletí!

Vols rebre informació sobre totes les novetats formatives i activitats de l'Associació?
Subscriu-t'hi!