Mirades. El valor alliberador de la paraula

Enguany se celebra el cen­tenari del naixement de Gianni Rodari, i també fa cinquanta anys que va rebre el premi Hans Christian An­dersen, considerat el Nobel de la literatura per a infants i joves. Rodari va destacar en el periodisme, però a mesura que avançava en la seva tasca com a escriptor per a infants cada vegada va anar incidint més en el camp pedagògic. Ja era un escriptor reconegut quan el 1972, com el mateix Ro­dari explica deliciosament, l’Ajuntament de Reggio Emilia, sota l’impuls de Lo­ris Malaguzzi, va organitzar un seguit de trobades amb una cinquantena de mes­tres d’educació infantil de les escoles de la ciutat amb el títol «Trobades amb la Fantàstica». Li proposen, doncs, de discutir amb els i les mestres sobre la funció de la imaginació i sobre el paper de les tècniques per estimular-la, per tal que es­devingui un instrument per a l’educació lingüística dels infants. Les cinc sessions de treball de Gianni Rodari amb els mestres d’aquella ciutat van ser transcrites. El resultat, reelaborat per Rodari, es converteix en el llibre Gramàtica de la fanta­sia. Introducció a l’art d’in­ventar històries, un text que ha influït de manera decisi­va en la pràctica de la llen­gua i de la literatura al món educatiu. En realitat, i més enllà d’empènyer i d’ajudar a la invenció per mitjà de paraules, al text hi trobem, seguint el mateix Rodari, unes reflexions que neixen de la pràctica d’una vida escolar, d’una lluita politi­cocultural, d’un compromís i d’una experiència d’anys. No són receptes: és la con­questa d’una nova posició, d’un paper diferent.

Al paràgraf final del seu prò­leg, l’escriptor italià escriu, a propòsit del valor allibera­dor de la paraula: «“Tots els usos de la paraula per a tot­hom” em sembla una bona divisa, d’un to democràtic bonic. No pas perquè tots siguin artistes, sinó perquè ningú no sigui esclau.» Rellegeixo aquesta al·lusió a la llibertat i automàtica­ment l’associo, per les lleis de l’inconscient i de l’atzar que tant agradaven a Ro­dari, a un altre il·lustre es­criptor nascut el 1920, Ray Bradbury. De fet, aquell és un any amb una bona colli­ta d’escriptors i escriptores: també celebrem el cente­nari del naixement d’Isaac Asimov, de Boris Vian, de P. D. James, de Mario Be­nedetti, de Mario Puzo, de Miguel Delibes, de Joan Perucho, de Paul Celan, de Clarice Lispector, entre molts d’altres.

Ray Bradbury, en la seva novel·la distòpica Fahren­heit 451 (portada al ci­nema, en la seva versió més cèlebre, per François Truffaut), recrea un món en què els llibres són cremats per una brigada de bom­bers piròmans. Un règim dictatorial converteix els homes i dones en esclaus, aparentment feliços al vol­tant d’una pantalla de te­levisió. Sense llibres, que, com diu el cap dels bom­bers piròmans, afligeixen les persones amb records. Millor que la gent oblidi i que no llegeixin, ni filosofia, ni psicologia, que tornen la gent melancòlica. Les dar­reres pàgines del llibre de Bradbury es mouen entre la desolació i un petit bri d’esperança. Un cataclisme ha destruït les ciutats, però la novel·la ens parla d’«una estranya minoria que crida pels boscos, vagabunds, captaires per fora, biblio-teques per dins», que transmet oralment els lli­bres apresos de memòria, perquè tots els existents han estat cremats. Ama­gats, homes i dones serven la memòria de les històries llegides per a les possibles generacions futures.

Nascuts el mateix any en contextos ben diferents, Bradbury i Rodari ens par­len d’històries, de llibres i de llibertat. Perquè la pe­dagogia de la Gramàtica de la fantasia de Gianni Roda­ri no pot reduir-se a quatre trucs lingüístics enginyo­sos, sinó que ens parla, en el fons, de la llibertat. Així ho escriu en un text de Pa­role per giocare del 1979: «És difícil fer / les coses difícils, / parlar al sord, / ensenyar una rosa al cec. / Infants, apreneu / a fer les coses difícils: / donar la mà al cec, / cantar pels sords, / alliberar els esclaus / que es creuen lliures.»

ANTONI TORT BARDOLET
Professor de Pedagogia
Universitat de Vic

Subscriu-te al nostre butlletí!

Vols rebre informació sobre totes les novetats formatives i activitats de l'Associació?
Subscriu-t'hi!

Escoles/Universitats amigues

Ets un centre educatiu que vol participar i cooperar amb equips de mestres compromesos amb la millora de l’educació a Catalunya?
Associa't i forma part de la xarxa!