Editorial. Una nova Perspectiva

L’Associació de Mestres Rosa Sensat ha pres la decisió de renovar a fons la nostra revista. Es tanca així, amb aquest número 410, un llarguíssim i fructífer cicle de 45 anys i se n’obre un altre. Aquesta nova Perspectiva combinarà el suport digital i el paper, es vol que sigui més atractiva que l’actual, que contingui articles amb diferents nivells de lectura, amb imatges de més qualitat i en color, i que arribi a un nombre més gran de lectors. La periodicitat passarà a ser quadrimestral. Com és lògic, aquest projecte es durà a terme amb una nova direcció i un nou consell de redacció, i es realitzarà en col·laboració amb Sàpiens Publicacions, que es farà càrrec de l’edició.
Perspectiva Escolar ha estat una revista d’educació singular i única en molts aspectes. Pel seu vincle indestriable amb Rosa Sensat, amb qui comparteix finalitats, referents, maneres d’entendre l’educació i un ventall ampli de metodologies, tècniques, estratègies i recursos al servei d’una educació de qualitat per a tothom, indissociable d’una escola pedagògicament renovadora, políticament de servei públic i socialment inclusiva i bel·ligerant en la reducció dels condicionaments que els infants, adolescents i joves porten de casa.
Per la seva vocació d’esdevenir un instrument de formació permanent del professorat, avui tan desdibuixada i, potser, més necessària que mai. Un desenvolupament professional dels docents que pot transitar per moltes vies –cursos, intercanvis, seminaris, grups de treball, recerques, estades, màsters, lectures, monografies… La que ofereix la nostra revista combina des de sempre la pràctica, l’anàlisi i la reflexió sobre aquesta pràctica, i la seva vinculació amb els objectius més pregons i substantius de l’educació.
Mai, al llarg d’aquests anys, ha renegat dels avenços tecnològics, ni de les formes de fer que deriven de la recerca més rigorosa, ni de les aportacions que venen d’altres entorns educatius, passats sempre pel sedàs de l’assumpció real per part dels mestres, de la millora dels aprenentatges dels infants i joves i de la visió clara de les conseqüències que se’n podrien derivar.
I això l’ha fet també prudent amb les modes, escèptica amb el màrqueting i crítica amb les solucions miraculoses, confuses o poc fonamentades.
De fet, una de les singularitats més permanents de Perspectiva Escolar han estat els seus monogràfics. Les pàgines de la revista, en un percentatge important, han estat dedicades a un tema seleccionat pel consell de redacció per la seva oportunitat, novetat o interès, o bé per aportar visions diferents i innovadores als temes de sempre. Aquests monogràfics han vetllat tothora per donar veu a visions i concrecions plurals, per aportar tant interrogants com exemplificacions i experiències, per combinar la mirada de la ciència i la recerca amb la vivència encarnada del professorat en exercici.
Però no s’ha defugit mai l’opinió i el posicionament en els debats més actuals i més controvertits de l’àmbit educatiu a través dels nostres editorials, de les mirades o de la selecció dels llibres que hem ressenyat. Perquè estem convençuts que els docents, com a professionals de la cultura que són, com a formadors de ciutadans demòcrates i independents, han de ser persones ben informades, que estiguin al cas dels grans debats que es donen tant a Catalunya com arreu del món, part activa de l’esforç col·lectiu per combatre les desigualtats de tota mena amb què els infants arriben a l’escola i per ajudar a bastir societats més lliures i més justes. Perquè, com va escriure Paulo Freire a Pedagogia de l’autonomia, «l’ensenyament exigeix ser professionalment competent. El professor que no estudiï, que no s’esforci per estar a l’altura de la seva tasca, es desqualifica a si mateix». I també: «Si bé l’educació no és la clau de les transformacions socials, tampoc no ha d’esdevenir una reproductora de la ideologia dominant, conscient com ha de ser l’educador de la impossibilitat de la neutralitat en educació.» Més encara: «La nostra feina es fa amb persones i això ens exigeix un nivell alt de responsabilitat ètica. I perquè treballo amb persones no puc negar la meva atenció dedicada i amorosa a les problemàtiques personals d’aquest o aquell alumne.»
Ja es veu que aquest editorial és un comiat. Per això, en nom de tot el consell de redacció actual, volem fer explícit el nostre agraïment més sentit als nostres subscriptors i lectors, als nombrosos docents que ens han facilitat generosament i gratuïtament les seves reflexions i les seves experiències, a totes les persones que al llarg de tots aquests anys han format part del consell de redacció i, per descomptat, als dirigents de l’Associació de Mestres Rosa Sensat que ens han fet confiança.
I el nostre desig de sort, d’encert i d’assoliment dels objectius proposats als qui han de comandar i fer realitat aquesta nova Perspectiva Escolar. Moltes gràcies!

Relacionats

Subscriu-te al nostre butlletí!
Vols rebre informació sobre totes les novetats formatives i activitats de l'Associació?
Subscriu-t'hi!

Escoles/Universitats amigues
Ets un centre educatiu que vol participar i cooperar amb equips de mestres compromesos amb la millora de l’educació a Catalunya?
Associa't i forma part de la xarxa!

Subscriu-te al nostre butlletí!

Vols rebre informació sobre totes les novetats formatives i activitats de l'Associació?
Subscriu-t'hi!

Escoles/Universitats amigues

Ets un centre educatiu que vol participar i cooperar amb equips de mestres compromesos amb la millora de l’educació a Catalunya?
Associa't i forma part de la xarxa!