1a edició. Màster de Formació Permanent en Renovació Pedagògica

Codi: 240074
Tipologia: Màster de Formació Permanent
Idioma: català, tret d’alguna sessió esporàdica que es farà en castellà.
Data d’inici: 19/10/2024
Data darrera sessió presencial: 14/06/2025
Data de finalització: 31/07/2025
60 ECTS  / 350 hores presencials

RAONS PER FER EL CURS

  • Coneixement aprofundit del significat de renovació pedagògica.
  • Implementació de projectes de renovació pedagògica als centres educatius.
  • Treball amb professorat expert en temàtiques diverses.
  • Aprofundiment en les didàctiques de l’educació.
  • Fonamentació pedagògica a partir del coneixement del passat educatiu català més recent.Visita a centres educatius de referència.
  • Contacte directe amb l’Associació de Mestres Rosa Sensat, entitat educativa de referència a Catalunya des del 1965.
  • Viatge a Reggio Emilia per conèixer el seu model educatiu.

 

Fulletó informatiu del curs

PRESENTACIÓ

La renovació pedagògica, amb una llarga tradició al nostre país, consisteix en la voluntat de millorar de manera constant l’educació, a partir de la revisió i l’anàlisi de les pràctiques que es duen a terme als centres educatius. Des de l’Associació de Mestres Rosa Sensat, entitat vinculada a la formació de mestres des de l’any 1965, s’ha dissenyat un espai formatiu en forma de màster per aprofundir en els significats de la renovació pedagògica al segle XXI. Aquest màster, d’un any de durada, està en tràmit de reconeixement pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya; compta amb la col·laboració de professionals experts en l’àmbit educatiu dels diferents mòduls, i es complementa amb visites a centres educatius i amb un viatge a Reggio Emilia (Itàlia).

VIATGE PEDAGÒGIC A ITÀLIA

Viatge d’estudis a Reggio Emilia per a conèixer l’experiència educativa 0-6 que s’hi ha desenvolupat des de fa més de cinquanta anys. El viatge començarà amb una conferència en el Centre Internacional Loris Malaguzzi, per tal de situar els aspectes més importants que caracteritzen aquest enfocament educatiu, i tot seguit es visitaran escoles de primer i segon cicle d’Educació Infantil. Cada moment del viatge comptarà amb la presència de professionals locals (mestres i pedagogues) i amb l’acompanyament de Gino Ferri (formador i assessor educatiu que ha treballat més de vint-i-cinc anys a Reggio) i Mara Davoli (extallerista de Reggio i actualment formadora a Itàlia i a l’estat Espanyol). La presència d’acompanyants que coneixen bé tant la realitat italiana com la catalana, i que exerciran l’oportuna mediació cultural, permetrà que hi hagi una constant connexió entre el que les persones participants aniran trobant durant el viatge i la pròpia realitat de procedència.

PARTICIPACIÓ A LES ESCOLES D’HIVERN I D’ESTIU DE L’ASSOCIACIÓ DE MESTRES ROSA SENSAT

Durant el període en què es desenvolupa el màster s’haurà d’assistir a un dels cursos que l’Associació de Mestres Rosa Sensat programi durant l’hivern. En aquests moments encara no en coneixem l’oferta, però serà variada i es podrà escollir lliurement segons els interessos de cadascú. També s’haurà d’assistir a l’Escola d’Estiu que tindrà lloc els primers dies de juliol de 2025, on hi haurà una cinquantena de cursos per a triar, de temàtiques i especialitats diverses. S’haurà d’assistir a tres cursos, a més de les activitats complementàries que sempre s’organitzen durant aquests dies (presentacions, taules rodones, conferències…).

 

Fulletó informatiu del curs

 

Entitat patrocinadora

 

 

 

 

 

 

 

Entitats promotores

 

Entitats col·laboradores

 

Subscriu-te al nostre butlletí!

Vols rebre informació sobre totes les novetats formatives i activitats de l'Associació?
Subscriu-t'hi!

Escoles/Universitats amigues

Ets un centre educatiu que vol participar i cooperar amb equips de mestres compromesos amb la millora de l’educació a Catalunya?
Associa't i forma part de la xarxa!