2006 – 41ª Escola d’Estiu

Drets i responsabilitat d’infants i joves
Presentació, debat i anàlisi dels aspectes que fan referència als drets a les responsabilitats dels  nens. L’escola com un lloc per donar la paraula a aquells que són més febles: infants i joves

Tema general