Educació feminista. Gènere i currículum

Coordina: Mirta Lojo Suárez

La diversitat de la composició del grup, format per mestres i professorat de primària i secundària, aporta elements de reflexió a les problemàtiques comunes relacionades amb el gènere. Els elements comuns i diferencials de la pràctica educativa de cada integrant representen una oportunitat per a una anàlisi holística.