Educació feminista. Gènere i currículum

Coordina: Mirta Lojo Suárez

El nostre és un grup format per mestres i professorat de totes les etapes educatives (infantil, primària i secundària) perquè el tema que ens ocupa és transversal i perquè l’experiència docent de cada membre representa una oportunitat per a una anàlisi holística. Volem pensar plegades de manera crítica i fer propostes que ens portin cap a comunitats educatives sense violències ni jerarquies a través de l’educació feminista.

 

Per demanar informació o participar en aquest grup de treball de l’Associació contacta amb la persona responsable seguint aquest enllaç.