Llums del Nord

Coordina: Enric Codina Portet

El grup neix al curs 20-21 i el conformem bibliotecàries, mestres i mediadores. Ens uneix la passió per la lectura en general i la voluntat específica de donar veu a la literatura juvenil, que sovint queda oblidada entre la literatura infantil i la d’adults. Ens guia també el desig que la literatura per a joves sigui més diversa i tingui més qualitat. Per a aquest primer curs ens centrem en l’anàlisi de llibres des de la perspectiva de gènere per validar els que aporten una mirada oberta i positiva a aquesta temàtica.

 

Per demanar informació o participar en aquest grup de treball de l’Associació contacta amb la persona responsable seguint aquest enllaç.