Seminari de Reflexió Pikler-Lóczy

Coordina: Maribel Cuscó

Aquest seminari acull mestres de l’etapa d’educació infantil 0-3 anys interessades en la pedagogia que s’ha desenvolupat a l’Institut Pikler-Lóczy de Budapest, amb les investigacions i les idees de la doctora Emmi Pikler. Ens proposem conèixer millor aquests referents amb la finalitat de desenvolupar-los i posar-los a la pràctica en el dia a dia.

L’Associació de Mestres Rosa Sensat de Barcelona, dins del seu àmbit associatiu, l’any 1992 va constituir el «Grup Pikler-Lóczy de l’AMRS» amb l’objectiu de difondre el pensament pedagògic de la pediatra hongaresa Emmi Pikler i de l’Institut Lóczy de Budapest per a l’educació dels infants de 0 a 6 anys.

El grup Pikler-Lóczy de l’AMRS està adherit a la xarxa de l’Associació Internacional Pikler (Lóczy) AIP(L), amb seu a París, manté un contacte assidu amb l’Institut de Budapest i participa en les trobades internacionals que organitza aquesta entitat.

La difusió dels principis piklerians, assumits i incardinats en la nostra realitat, l’Associació de Mestres Rosa Sensat la va començar l’any 1974, i el 1989 va gaudir de la inestimable intervenció de la directora de Lóczy –que en aquells moments era Judit Falk– com a professora a l’Escola d’Estiu de Barcelona.

Considerem que tota persona de l’Associació que s’interessi pel treball de Lóczy forma part del grup Pikler-Lóczy, en especial les mestres que sintonitzen amb els seus principis, que s’endinsen en l’estudi del seu pensament i que aprofundeixen en les diverses i possibles maneres d’aplicar-lo a la nostra realitat quotidiana.

La divulgació d’aquests principis continua actualment a l’Associació per mitjà de les activitats següents:

  • Formació permanent per a mestres d’escola infantil 0-6, en cursos trimestrals, un curs a l’escola d’estiu, i coordinació d’un treball de reflexió en profunditat que du a terme un petit grup de mestres de diferents escoles bressol interessades especialment en el pensament de Lóczy. Aquest grup de treball debat i aprofundeix en els principis i la seva aplicació concreta a la nostra realitat escolar.
  • Jornades de debat  L’AMRS va organitzar a Barcelona les Jornades d’Educació Infantil «Créixer sense violència. L’educació dels infants a Lóczy» el març de 2005, i també la III Trobada Estatal d’Educació Infantil «La conquesta de l’autonomia» el juliol de 2008. En tots dos esdeveniments va intervenir Anna Tardos, directora de l’Institut Emmi Pikler, i hi van col·laborar professionals del nostre país, d’Itàlia i de Bèlgica. S’hi van presentar experiències relacionades amb els principis de Lóczy que es duen a terme en algunes escoles bressol i parvularis de Catalunya i d’Andalusia.
  • Documentació Es fa una recerca continuada d’informació, documentació escrita i audiovisual, i fons bibliogràfic especialitzat que es posa a disposició de les persones i entitats interessades en el tema, seguint els canals habituals de consulta i préstec de la biblioteca de l’Associació.
  • Publicacions Difusió dels escrits de l’Institut Emmi Pikler a través de les publicacions de l’Associació –especialment les revistes Infància, i la col·lecció «Temes d’Infància»– en llengua catalana i castellana.
  • Informació a les persones i centres interessats, principalment a través de la correspondència, del correu electrònic i del contacte personal.

Aquí trobaràs les últimes novetats sobre el seminari!

Aquí pots consultar la bibliografia de Lóczy.

 

Per demanar informació o participar en aquest grup de treball de l’Associació contacta amb la persona responsable seguint aquest enllaç.