Seminari de Reflexió Pikler-Lóczy

Coordinen: M. Rosa Ferri Segarra i Carme Arias

Aquest seminari acull mestres de l’etapa d’educació infantil 0-3 anys interessades en la pedagogia que s’ha desenvolupat a l’Institut Pikler-Lóczy de Budapest, amb les investigacions i les idees de la doctora Emmi Pikler. Ens proposem conèixer millor aquests referents amb la finalitat de desenvolupar-los i posar-los a la pràctica en el dia a dia.

L’Associació de Mestres Rosa Sensat de Barcelona, dins del seu àmbit associatiu, l’any 1992 va constituir el «Grup Pikler-Lóczy de l’AMRS» amb l’objectiu de difondre el pensament pedagògic de la pediatra hongaresa Emmi Pikler i de l’Institut Lóczy de Budapest per a l’educació dels infants de 0 a 6 anys.

El grup Pikler-Lóczy de l’AMRS està adherit a la xarxa de l’Associació Internacional Pikler (Lóczy) AIP(L), amb seu a París, manté un contacte assidu amb l’Institut de Budapest i participa en les trobades internacionals que organitza aquesta entitat.

La difusió dels principis piklerians, assumits i incardinats en la nostra realitat, l’Associació de Mestres Rosa Sensat la va començar l’any 1974, i el 1989 va gaudir de la inestimable intervenció de la directora de Lóczy –que en aquells moments era Judit Falk– com a professora a l’Escola d’Estiu de Barcelona.

Considerem que tota persona de l’Associació que s’interessi pel treball de Lóczy forma part del grup Pikler-Lóczy, en especial les mestres que sintonitzen amb els seus principis, que s’endinsen en l’estudi del seu pensament i que aprofundeixen en les diverses i possibles maneres d’aplicar-lo a la nostra realitat quotidiana.

La divulgació d’aquests principis continua actualment a l’Associació per mitjà de les activitats següents:

  • Formació permanent per a mestres d’escola infantil 0-6, en cursos trimestrals, un curs a l’escola d’estiu, i coordinació d’un treball de reflexió en profunditat que du a terme un petit grup de mestres de diferents escoles bressol interessades especialment en el pensament de Lóczy. Aquest grup de treball debat i aprofundeix en els principis i la seva aplicació concreta a la nostra realitat escolar.
  • Jornades de debat  L’AMRS va organitzar a Barcelona les Jornades d’Educació Infantil «Créixer sense violència. L’educació dels infants a Lóczy» el març de 2005, i també la III Trobada Estatal d’Educació Infantil «La conquesta de l’autonomia» el juliol de 2008. En tots dos esdeveniments va intervenir Anna Tardos, directora de l’Institut Emmi Pikler, i hi van col·laborar professionals del nostre país, d’Itàlia i de Bèlgica. S’hi van presentar experiències relacionades amb els principis de Lóczy que es duen a terme en algunes escoles bressol i parvularis de Catalunya i d’Andalusia.
  • Documentació Es fa una recerca continuada d’informació, documentació escrita i audiovisual, i fons bibliogràfic especialitzat que es posa a disposició de les persones i entitats interessades en el tema, seguint els canals habituals de consulta i préstec de la biblioteca de l’Associació.
  • Publicacions Difusió dels escrits de l’Institut Emmi Pikler a través de les publicacions de l’Associació –especialment les revistes Infància, i la col·lecció «Temes d’Infància»– en llengua catalana i castellana.
  • Informació a les persones i centres interessats, principalment a través de la correspondència, del correu electrònic i del contacte personal.

Aquí trobaràs les últimes novetats sobre el seminari!

Aquí pots consultar la bibliografia de Lóczy.

 

Per participar en aquest grup de treball de l’Associació contacta amb la persona responsable  seguint aquest enllaç.