Oberta la convocatòria per al XLI Premi Marta Mata de Pedagogia

L’Associació de Mestres Rosa Sensat, amb la col·laboració de la Fundació Artur Martorell, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l’Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona, convoca el Premi Marta Mata de Pedagogia per promoure, reconèixer i donar a conèixer el treball renovador de mestres, professors i altres educadors que, en equip o individualment i a partir de l’anàlisi i la reflexió sobre la pràctica, contribueixin a la millora de l’educació i a enfortir la renovació pedagògica.
L’Associació de Mestres Rosa Sensat convoca el XLI Premi Marta Mata de Pedagogia amb les bases següents:

Bases 2021

  1. Els treballs presentats han de ser originals, inèdits, redactats en qualsevol de les llengües oficials de l’Estat Espanyol i realitzats per mestres o altres professionals de l’educació.
  2. Les obres han de fer referència a una experiència que comporti una millora de la pràctica educativa amb la finalitat de promoure, reconèixer i donar a conèixer el treball renovador de mestres, professors i altres educadors que, en equip o individualment, i a partir de l’anàlisi i la reflexió sobre la pràctica, contribueixin a la millora de l’educació i a enfortir la renovació pedagògica.
  3. Les obres han de tenir una extensió màxima de 250.000 caràcters, amb espais inclosos. S’han de fer arribar per correu electrònic, en suport digital i tancats en format PDF a l’adreça publicacions@rosasensat.org. No s’acceptaran treballs en suport paper.
  4. El document ha d’anar acompanyat necessàriament d’un breu currículum de la persona o persones autores, on constin les dades de l’autor o autors: nom i cognoms, adreça postal, telèfon de contacte, NIF i l’adreça de correu electrònic.
  5. La data màxima per al lliurament dels originals serà el 18 d’octubre de 2021.
  6. El jurat està constituït per persones vinculades a l’àmbit educatiu i que representen les institucions i entitats convocants.
  7. El jurat podrà declarar el Premi desert. La decisió del jurat serà inapel·lable.
  8. L’Associació de Mestres Rosa Sensat publicarà l’obra en llengua catalana. En l’edició es farà constar el Premi amb el qual ha estat guardonada.
  9. El veredicte es farà públic el mes de novembre de 2021 i el Premi es lliurarà en el decurs d’un acte públic.La participació en el Premi comporta l’acceptació d’aquestes bases. El jurat resoldrà les qüestions no previstes.

 

Barcelona, març de 2021

Relacionats

Subscriu-te al nostre butlletí!
Vols rebre informació sobre totes les novetats formatives i activitats de l'Associació?
Subscriu-t'hi!

Vols subscriure't a totes les nostres revistes digitals o rebre-les en paper a casa?
Fes-ho ara!

Subscriu-te al nostre butlletí!

Vols rebre informació sobre totes les novetats formatives i activitats de l'Associació?
Subscriu-t'hi!

Vols subscriure't a totes les nostres revistes digitals o rebre-les en paper a casa?

Fes-ho ara!