Construint la qualitat a l’escola

Construint la qualitat a l’escola
Infància a Europa
Octubre del 2014

CONSTRUINT LA QUALITAT A L’ESCOLA
Tullia Musatti, Sylvie Rayna I Marie Nicole Rubio

«EDUCACIÓ I/ÉS POLÍTICA»
DESCONSTRUIR ELS DISCURSOS DOMINANTS, EXPERIMENTAR NOVES IDEES I ACCIONS
Gunilla Dahlberg

UNA BARREJA VIROLADA I SÒLIDA…
Florence Godoy i Claude Thüler

VAMBES PER A UN DIA DE PLUJA
Bodil Labahå

MULTIACOLLIDA, MULTIAVANTATGES
Anne-Françoise Dusart

ELS DRETS DE L’INFANT I LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
Bénédicte Fiquet

LES EMOCIONS EN LES ESTRUCTURES D’EDUCACIÓ INFANTIL
Dr. Peter elfer

UNA MIRADA SOBRE L’EDUCACIÓ INFANTIL AL BRASIL
Fúlvia Rosemberg

LA IGUALTAT, UNA CLAU PER A LA QUALITAT
Marie Nicole Rubio

AVALUACIÓ DELS SERVEIS D’EDUCACIÓ INFANTIL
Tullia Musatti, Maria Cristina Picchio
I Isabella Di Giandomenico

L’AUTOAVALUACIÓ, UNA EINA PER AL DESENVOLUPAMENT
DE LA QUALITAT: EL MODEL CROAT
Dra. Edita Slunjski i Sandra Antulic

PARAULES D’INFANTS
Lúcia Santos

ALS DOS ANYS: FOTOGRAFIAR PER PARLAR DE QUALITAT!
Sylvie Rayna i Pascale Garnier

FOCUS EN…
«VULL APRENDRE A LLEGIR I ESCRIURE PER DEIXAR  DE SER L’OMBRA DELS ALTRES»
Lúcia Santos

ieur_27

Subscriu-te al nostre butlletí!

Vols rebre informació sobre totes les novetats formatives i activitats de l'Associació?
Subscriu-t'hi!

Vols subscriure't a totes les nostres revistes digitals o rebre-les en paper a casa?

Fes-ho ara!