Una Escola d’Estiu idènticament diferent!

Aquesta edició 2019 de l’Escola d’Estiu de Rosa Sensat neix amb la clara voluntat de continuar fent visibles els referents teòrics que ens defineixen, la idea d’infant, d’escola i de mestre que defensem, treballem i reflexionem constantment, però també amb la clara intenció de fer explícit, en el seu disseny i implementació, un esperit de formació permanent, entesa com a recorregut que s’autoconstrueix i s’aplica en equip.

L’escola d’estiu d’enguany fa un pas endavant cap a la transformació de les escoles i instituts  a partir de la formació permanent dels equips de mestres.

La metodologia utilitzada afavorirà la formació tant a partir d’exemples pràctics, com de referents teòrics, adaptables al context de cadascun dels participants. Els equips de formadores proposaran activitats per desenvolupar  els coneixements específics de cada bloc temàtic, a més d’uns eixos transversals (avaluació, diversitat i perspectiva crítica) comuns a tots els blocs. Aquest disseny mostra en si mateix una manera d’aprendre i de créixer des del grup i amb el grup, i valora la diversitat i les singularitats de cadascú i de cada context.

Estigues al dia!

A través del nostre butlletí estaràs al dia de les formacions, activitats, publicacions i novetats de l'Associació.
Subscriu-t'hi