Infància

educar de 0 a 6 anys

La Revista In-fàn-ci-a. Educar de 0 a 6 anys, és una publicació de l’Associació de Mestres Rosa Sensat que, des del 1981, contribueix a difondre diverses maneres d’atendre i educar els infants, des del naixement fins als 6 anys, amb articles teòrics i pràctics des d’una àmplia perspectiva.

Més informació sobre la revista

Busca