Subscripcions

Revistes disponibles en paper+digital:
Perspectiva  |  Infància, educar de 0 a 6 anys  |  Infancia, educar de 0 a 6 años
Revistes disponibles en format digital:
In-fàn-ci-a  |  In-fan-cia  |  Perspectiva Escolar  |  Infancia a Europa  |  Infancia Latinoamericana

 

29,50 

Subscripció paper revista Perspectiva + accés digital (1 any)

T’enviem a casa la revista Perspectiva (3 exemplars/any) i a més tindràs accés a totes les revistes en el seu format digital durant un any.

 

[Esp].
Suscripción papel + acceso digital (1 año)
Te mandamos a casa la revista Perspectiva (3 ejemplares/año) y además tendrás acceso a todas les revistas en su formato digital durante un año.

62,00 

Subscripció paper revista Infància + accés digital (1 any)

T’enviem a casa la revista Infància (6 exemplars/any) i a més tindràs accés a totes les revistes en el seu format digital durant un any.

 

[Esp].
Suscripción papel + acceso digital (1 año)
Te mandamos a casa la revista Infància (6 ejemplares/año) y además tendrás acceso a todas les revistas en su formato digital durante un año.

62,00 

Subscripció paper revista Infancia + accés digital (1 any)

T’enviem a casa la revista Infancia (castellà, 6 exemplars/any) i a més tindràs accés a totes les revistes en el seu format digital durant un any.

 

[Esp].
Suscripción papel + acceso digital (1 año)
Te mandamos a casa la revista Infancia en castellano (6 ejemplares/año) y además tendrás acceso a todas les revistas en su formato digital durante un año.

12,00 

Subscripció digital 2 mesos

Accés a totes les revistes de l’Associació en el seu format digital durant dos mesos

 

[Esp]
Suscripción digital 2 meses:
Acceso a todas la revista de la Asociación en su formato digital durante dos meses por 12,00 euros

 

26,00 

Subscripció digital 6 mesos

Accés a totes les revistes de l’Associació en el seu format digital durant sis mesos

 

[Esp]
Suscripción digital 6 meses:
Acceso a todas la revista de la Asociación en su formato digital durante sis meses por 26,00 euros

 

48,00 

Subscripció digital 1 any

Accés a totes les revistes de l’Associació en el seu format digital durant dotze mesos

 

[Esp]
Suscripción digital 1 año:
Acceso a todas la revista de la Asociación en su formato digital durante doce meses por 48,00 euros