Totes les Escoles d’Estiu

Un 15 de juliol de 1966, 153 mestres es reunien a Barcelona, a l’Escola Nostra Senyora de Lourdes, per reprendre una tradició pedagògica que s’havia vist estroncada amb la Guerra Civil i el règim franquista.

La nova escola d’estiu naixia en unes circumstàncies sociopolítiques ben diferents de les anteriors de la Mancomunitat i la Segona República. Ho feia en una clandestinitat tolerada (o ignorada) per l’administració, i gràcies al suport de la mare Maria Raimunda, directora de l’escola de les madres filipenses. La conferència inaugural era de luxe, del mestre Alexandre Galí, que va explicar a les mestres la «seva» escola d’estiu, aquella que va començar l’any 1914, i que va dir amb una veu tremolosa: «Ara ja em puc morir, heu fet una Escola d’Estiu que s’assembla a la nostra com un ou a un altre ou.»

Text extret del llibre «40 anys. Dies i camins de les escoles d’estiu de Rosa Sensat», de Joaquim Farré, Pere Fortuny, Concepció Martínez i Pepa Òdena

Des d’aleshores i de manera ininterrompuda durant 55 anys, cada any ha tingut lloc una nova Escola d’Estiu, un moment clau per a l’Associació, ja que condensa la feina de tot un any de treball i reflexió, en què centenars de persones es reuneixen per debatre, aprendre, formar-se i contribuir de manera significativa a la seva formació i per tant, a la transformació de l’escola i l’educació. Durant més de mig segle, hem generat profunds espais de reflexió per adequar els continguts, la metodologia i els temes al context social i polític del moment, sota el criteri i ideologia amb què va néixer l’Associació i sempre vetllant per la millora de la qualitat de l’educació pública.

A continuació podeu trobar informació sobre totes les Escoles d’Estiu.