Escola d’Estiu

54 anys de pràctica, reflexió i autoformació de mestres!

 

Les escoles d’estiu de l’Associació de Mestres Rosa Sensat han estat i són impulsores d’iniciatives per avançar en el concepte d’aprenentatge i, per tant, ofereixen oportunitats per fomentar la millora de l’activitat educativa i organitzativa dels centres i el desenvolupament dels seus projectes educatius.

Les escoles d’estiu, com a espais de formació permanent i d’intercanvi d’experiències i projectes, proporcionen oportunitats per estimular la reflexió, la innovació i la renovació pedagògiques.

També faciliten connexions entre docents i centres que permeten establir xarxes de cooperació per adequar-se a les noves necessitats educatives.

Aquesta escola de mestres ve de lluny, cinquanta-tres anys de vida, i des dels inicis ha estat definida no només pel calendari o per les activitats, sinó sobretot pels tres eixos que la fonamenten: pràctica, reflexió i autoformació.

 

Pràctica

Entesa com a punt de partida, amb tots els interrogants que ens planteja, i amb el repte de posar les condicions perquè es donin veritables experiències d’aprenentatge.

 

Reflexió

Una reflexió que ens ajuda a buscar el sentit més que a trobar un model, que ens fa anar més al fons, per respondre preguntes i fer-nos-en de noves… Una reflexió allunyada de la passivitat, que ens porta a l’acció perquè és generadora i creativa… En definitiva, una reflexió necessària, sense la qual no hi ha canvi ni transformació educativa.

 

Autoformació

Perquè a l’Escola d’Estiu tothom aprèn: aprenem els uns dels altres i la frontera entre formador i aprenent es difumina, tal com volem que passi a l’escola. Tothom aporta i tothom rep, tothom és protagonista del propi aprenentatge i tothom construeix coneixement, comparteix recursos i expertesa per avançar plegats.

 

Com que la responsabilitat dels mestres no és únicament pedagògica, sinó també social, l’Escola d’Estiu ens obre horitzons, ens fa pensar i ens fa anar més enllà de la pràctica.