Associació

75.00 €/any

  • Quota general: 75,00 € anuals Cuota general: 75,00 € anuales
  • Quota fins als 30 anys i majors de 65: 30,00 € anuals Cuota hasta los 30 años y mayores de 65: 30,00€ anuales
  • Quota especial estudiants*: 30,00 € anuals Cuota especial estudiantes*: 30,00 € anuales (si ets estudiant i tens més de 30 anys o menys de 65 anys, envia'ns un correu a socis@rosasensat.org  i t'aplicarem la quota reduïda) (si eres estudiante y tienes más de 30 años o menos de 65 años, envia un correo a socis@rosasensat.org  y te aplicaremos la cuota reducida)
    I a més:
 • Accés gratuït a totes les revistes de l'Associació en el seu format digital.
 • 20% de descompte en la matrícula de les activitats de formació que organitzem.
 • 30% de descompte en la matrícula de l’Escola d’Estiu
 • 30% de descompte en la compra de les publicacions de l’Associació, tot l’any
 • Accés gratuït als serveis de la Biblioteca de Rosa Sensat
 • Assessorament per part de la biblioteca de Rosa Sensat per organitzar i dinamitzar activitats de biblioteca escolar
Y a demás:
 • Acceso gratuito a todas las revistas de la Assocaición en su formato digital.
 • 20% de descuento en la matrícula de las actividades de formación que organitzamos.
 • 30% de descuento en la matrícula de la Escuela de Verano
 • 30% de descuento en la compra de las publicaciones de la Associación, todo el año
 • Acceso gratuito a los servicios de la Biblioteca de Rosa Sensat
 • Asesoramiento por parte de la biblioteca de Rosa Sensat para organizar y dinamizar actividades de biblioteca escolar
* La quota especial estudiants s'aplicarà en qualsevol estudi reglat. Cal enviar el comprovant de la matrícula de l'any actual. Aquesta quota es pot aplicar durant un màxim de quatre anys. * La cuota especial estudiantes se aplicará a cualquier estudio reglado. Hace falta mandar el comprovante de la matrícula del año actual. Esta cuota se puede aplicar durante un máximo de cuatro años.