Associació

78.00 €/any

  • Quota general: 78,00 € anuals Cuota general: 78,00 € anuales
  • Quota jove fins als 30 anys: 32,00 € anuals Cuota joven hasta los 30 años: 32,00€ anuales
  • Quota sènior majors de 75: 15,00 € anuals Cuota senior mayores de 75: 15,00€ anuales
    I a més:
 • Accés gratuït a totes les revistes de l'Associació en el seu format digital.
 • 20% de descompte en la matrícula de les activitats de formació que organitzem.
 • 30% de descompte en la matrícula de l’Escola d’Estiu
 • 30% de descompte en la compra de les publicacions de l’Associació, tot l’any
 • Accés gratuït als serveis de la Biblioteca de Rosa Sensat
 • Poder formar part dels grups de treball de l'Associació
 • Beneficis fiscals
 • Subscripció paper a la revista (Infància o Perspectiva) a un preu especial
Y a demás:
 • Acceso gratuito a todas las revistas de la Assocaición en su formato digital.
 • 20% de descuento en la matrícula de las actividades de formación que organitzamos.
 • 30% de descuento en la matrícula de la Escuela de Verano
 • 30% de descuento en la compra de las publicaciones de la Associación, todo el año
 • Acceso gratuito a los servicios de la Biblioteca de Rosa Sensat
 • Poder formar parte de los grupos de trabajo de la Associación
 • Beneficios fiscales
 • Suscripción papel a la revista (Infancia o Perspectiva) a un precio especial