CAÀREM

El Centre d’Activitats i d’Àmbit de Reflexió per l’Educació Matemàtica (CAÀREM) de Maria Antònia Canals es va inaugurar el 23 d’octubre de 2014, i és un punt de trobada instal·lat a l’edifici de Rosa Sensat de Barcelona al servei dels educadors i educadores i de les escoles de tot tipus.

 

Disposa d’un seguit de materials que es poden mirar, tocar, fotografiar, copiar, llegir-ne les guies i instruccions, confrontar amb els dossiers, criticar i demanar-ne més explicacions. Tots porten el seu codi (un gomet amb un color i unes lletres), el mateix que podeu trobar al web del Gamar, el gabinet original de la Universitat de Girona, que és el seu referent.

 

Dilluns oberts del Caàrem

Les mestres Maria Josep Curero, Mercè Maeso, Trini Riu i Dolors Estrada, col·laboradores de Maria Antònia Canals, continuen l’activitat amb els dilluns oberts per a mestres i persones interessades en l’ensenyament i l’aprenentatge de les matemàtiques a través dels materials de l’espai. Les sessions acostumen a ser el tercer dilluns de cada mes de 18 a 20 h. Aquesta proposta es fa amb caràcter voluntari i és gratuïta.

 

Calendari:

  • 21 de gener: REGLETS: «…podem dir que els reglets numèrics, a més a més d’una gran eficiència per a la comprensió de conceptes, potencien moltes de les habilitats característiques del saber matemàtic, i d’aquesta manera afavoreixen l’adquisició progressiva de la competència numèrica». M. Antònia Canals. Càlcul amb reglets numèrics. Dossier 110.
  • 18 de febrer: PROBLEMES: «Un problema no és una pura activitat d’aplicació, sinó que és una situació nova, si pot ser real, i sempre propera, per a la qual no hem estat ensinistrats prèviament. El problema ens planteja un interrogant, ens fa imaginar, pensar i trobar camins per arribar a una possible solució no necessàriament única». M. Antònia Canals. Problemes i més problemes. Dossier 107.
  • 18 de març: ACTIVITATS DE  GEOMETRIA: «Fer geometria és conèixer l’espai i pensar-lo matemàticament, investigar per descobrir-ne algunes lleis i aplicar-les a resoldre situacions». M. Antònia Canals. Superfícies, volums i línies. Dossier 105.
  • 29 d’abril: GEOMETRIA: «La geometria també ha de ser dinámica en els coneixements que proposem que els nens i nenes observin… Pensem que totes les formes de la natura (les plantes, les muntanyes, els núvols…) han arribat a ser tal com són gràcies al seu moviment. La Terra és rodona perquè gira. És bo que els infants des de petits s’acostumin a veure les coses, junt amb els seus fenòmens». M. Antònia Canals. Transformacions geomètriques. Dossier 106.