CAÀREM

El Centre d’Activitats i d’Àmbit de Reflexió per l’Educació Matemàtica (CAÀREM) de Maria Antònia Canals es va inaugurar el 23 d’octubre de 2014, i és un punt de trobada instal·lat a l’edifici de Rosa Sensat de Barcelona al servei dels educadors i educadores i de les escoles de tot tipus.

 

Disposa d’un seguit de materials que es poden mirar, tocar, fotografiar, copiar, llegir-ne les guies i instruccions, confrontar amb els dossiers, criticar i demanar-ne més explicacions. Tots porten el seu codi (un gomet amb un color i unes lletres), el mateix que podeu trobar al web del Gamar, el gabinet original de la Universitat de Girona, que és el seu referent.

 

Un cop iniciat el nou curs, els dilluns oberts del CAÀREM continuarà amb les seves sessions del tercer dilluns de mes. Us recordem que són sessions on es mostrarà el material específic i la seva utilització per a cadascun dels temes triats. Ens basem en els dossiers de la Mª Antònia Canals, de la qual som alumnes i companyes de fa temps. Us hi esperem per continuar estimant i fent estimar les matemàtiques.”
Dolors, Trini, Mª Josep i Mercè

 

 

Dilluns oberts del Caàrem

Les mestres Maria Josep Curero, Mercè Maeso, Trini Riu i Dolors Estrada, col·laboradores de Maria Antònia Canals, continuen l’activitat amb els dilluns oberts per a mestres i persones interessades en l’ensenyament i l’aprenentatge de les matemàtiques a través dels materials de l’espai. Les sessions acostumen a ser el tercer dilluns de cada mes de 18 a 20 h. Aquesta proposta es fa amb caràcter voluntari i és gratuïta.

 

Calendari:

  • 21 d’octubre: Sessió 1. Aprenem a comptar (adreçada bàsicament a E. I. i  C. I)

“Volem treballat les autèntiques nocions de nombre natural i d’operació no pas partint dels números escrits , ni basant-nos en unes o altres tècniques d’ensinistrament, sinó partint de les quantitats de la vida real i de la pròpia experiència, amb l’ajut de materials diversos que motivin els nens i  nenes i posin en marxa el seu pensament lògic”.

(Mª Antònia Canals. Dossier 101. “Primers nombres i primeres operacions”)

 

  • 18 de novembre. Sessió 2 : Nombres  i Operacions ( adreçada principalment a C. M. i C. S)

“ El càlcul mental és l’autèntic càlcul , i tot ens hauria d’encaminar en aquest sentit. Fins i tot els exercicis i els jocs amb calculadora poden tenir el càlcul mental com a objectiu prioritari. Aquesta hauria de ser la forma normal i més freqüent de practicar el càlcul a primària  ja que potencia la imaginació, que és un pas previ  a la comprensió”

(Mª Antònia Canals. Dossier 109. “Nombres i primeres operacions 2”)