Orígens

L’Associació de Mestres Rosa Sensat va néixer per la preocupació de mestres, famílies i ciutadans de transformar l’escola i millorar l’educació.

Set mestres, Mª Antònia Canals, Teresa Codina, Jordi Cots, Pere Darder, Enric Lluch, Marta Mata, Anna M. Roig van crear l’escola de mestres Rosa Sensat.