Oposicions: Educar a secundària avui. Formació per les especialitats de Geografia i Història i d’Orientació Educativa

Et presentes a oposicions? T’ajudem a preparar-les!

 

*Des de l’Associació de Mestres Rosa Sensat estem al corrent dels canvis i possibles actualitzacions en els processos d’oposició.

Decidim suspendre temporalment els cursos i restem a l’espera de què es publiquin les noves convocatòries i poder oferir una formació professional adequada als nous canvis.

Futurs opositors de secundària, ens veiem aviat!

Oferim dos cursos per a preparar les proves d’oposicions d’ensenyament de secundària que convocarà pròximament el Departament d’Educació, els cursos són específics per a les especialitats de Geografia i Història i d’Orientació Educativa. Aquesta activitat formativa té un objectiu molt concret, preparar les proves d’oposicions, tanmateix té la voluntat d’oferir espais de debat i reflexió pedagògica que ajudin els participants a fer transferències a la pràctica educativa i la realitat de l’escola.

Temporalització: des de finals de gener fins a principis d’abril

Durada: 50 hores

Contacte per a dubtes o consultes: oposicions@rosasensat.org

Informació detallada per especialitats:

Geografia i Història

Orientació Educativa