Drets de l’usuari

 

Canvi de dades personals

El usuaris podran modificar lliurement les seves dades personals a l’espai de l’usuari, un cop identificats amb el seu usuari/contrasenya.

Consulta la Política de privacitat per saber els teus drets i deures.


Butlletins informatius

El usuaris també podran, a l’espai d’usuari, donar-se d’alta o de baixa dels butlletins informatius de l’Associació:

  • butlletí de novetats de l’Associació
  • butlletí sobre les activitats formatives de l’Associació
  • sobre les publicacions de l’Associació

Pagament de soci / pagament d’una subscripció

L’usuari, un cop identificat, podrà fer-se soci de l’Associació o contractar alguna de les susbcripcions que ofereix la pàgina.

Aquests pagaments es faran únicament mitjançant targeta i la seva renovació serà automàtica un cop vençut el període contractat.

Per donar de baixar o cancel.lar algun d’aquests serveis de pagament només cal que ens enviïs un correu a baixa@rosasensat.org indicant les teves dades personals (nom complert i correu electrònic) i el motiu de la baixa.


Factura de les compres web

L’usuari podrà descarregar la factura de totes les seves compres a la web , des del seu espai d’usuari
Instruccions pdf


Recuperació de l’import de matriculació

De conformitat al vigent Text Refós de la Llei general per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris (articles 102 a 108), Llei 22/ 2010 de Consum de Catalunya  (article 211-15) i altres normes complementàries, el DESISTIMENT del contracte, és a dir l’anul·lació unilateral de la prestació del servei contractat, per part del consumidor / usuari, portarà les conseqüències següents:

  1. La devolució de l’import total abonat, sempre que se sol·liciti en els 14 dies naturals abans de l’inici de l’activitat formativa.
  2. La devolució del 75% de l’import total abonat, si l’anul·lació es produeix entre els dies 13 i 7 dies naturals abans de l’inici de l’activitat formativa.
  3. La pèrdua total de l’import abonat, si l’anul·lació es produeix 6 dies naturals o menys dies, abans de l’ inici de l’activitat formativa.
  4. En cap cas es retornarà l’import abonat, un cop l’activitat hagi començat.

En aquests supòsits la pèrdua total o parcial de l’import abonat, és deguda, no com a sanció per l’anul·lació, sinó per les despeses de tot tipus originades en l’activitat anul·lada.

En cas que l’AMRS no doni el servei de formació per qualsevol causa, sempre retornarà a l’usuari la totalitat de l’import abonat.

Qualsevol sol·licitud de modificació de la matrícula haurà d’estar degudament justificada i en aquests supòsits, dins de les seves possibilitats,  l’AMRS prendrà les mesures adequades i possibles en benefici de l’usuari.

Pots exercir el teu dret a desistiment mitjançant el formulari que trobaràs clicant aquí.


Altres

Per qualsevol altre qüestió o aclariment que necessitis, no dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres a l’adreça: info@rosasensat.org