Com ens organitzem

L’Associació de Mestres Rosa Sensat és una entitat sense ànim de lucre que es regeix per l’Assemblea General, que és l’òrgan sobirà de l’associació, per la Junta Rectora i per la Comissió Executiva.

 

Junta Rectora

La Junta Rectora està formada per onze socis elegits en l’Assemblea per un període de tres anys, tres membres de la Comissió Executiva i vuit vocals. Els caps dels serveis de l’associació també hi assisteixen amb veu i sense vot. La funció principal de la Junta Rectora és complir les finalitats de l’associació.

Vocals

 • Efrèn Carbonell
 • Eva Sargatal
 • Eva Jansà
 • Joan Maria Girona
 • Jordi Navarro
 • Mar Hurtado
 • Rubèn Pineda
 • Xavier Ollonarte

Comissió Executiva

 • Francina Martí (Presidenta)
 • Àngel Domingo (Secretari)
 • Bet Madera (Tresorera)

 

L’equip

L’equip de treball de l’associació ha anat canviant i s’ha anat adaptant a les necessitats emergents que tenen lloc en tota entitat. En aquests moments hi ha un equip de dotze persones a temps complet i sis a temps parcial, un equip plenament consolidat i totalment implicat en el projecte sense el qual no seria possible portar a terme les activitats i serveis que l’associació organitza i desenvolupa. A més, hi ha un grup de persones que fan tasques de manera voluntària.

 

Administració

Equip d’administració: Pau Ruiz i Àlex Vila

 

Àrea de Formació

Cap de formació: Bet Madera

Suport tècnic:  Pep Reyner

 

Àrea de Publicacions

Directora de publicacions:

 

Revista Perspectiva Escolar

Direcció: David Pujol

 

Revista In-fàn-cia, educar de 0 a 6 anys

Direcció: Eva Sargatal i David Altimir

Cap de redacció: Raimon Portell

Coordinació: Mercè Marlès

Maquetació: Clara Elias

 

Revista In-fan-cia, educar de 0 a 6 años

Direcció: Eva Sargatal, David Altimir i Susana de Íscar

Cap de redacció: Raimon Portell

Coordinació: Mercè Marlès

Maquetació: Clara Elias

 

Revista Infància a Europa

Coordinació: Marta Guzman

 

Revista In-fan-cia Latinoamericana

Coordinació i edició: Silvia Morón i Rosa Ferrer

Maquetació: Clara Elias

 

Àrea de Comunicació

Responsable: Dàmaris Rodríguez

Col·laborador: Jordi Navarro

Disseny: Clara Elias

 

Àrea de Biblioteca

Biblioteca d’educació i fons històric: Pau Raga

Biblioteca infantil i juvenil: Amàlia Ramoneda

Suport bibliogràfic: Elisa Noguero

 

Recepció

Equip de recepció: Rosa Subirats i Pau Llorens

 

El treball voluntari

Durant els darrers anys, l’associació ha rebut el suport voluntari de més de cinc-cents mestres i professors, una xifra que reflecteix el dinamisme de l’associació. La tasca d’aquest voluntariat se centra fonamentalment en els consells que es van especificant al llarg d’aquesta memòria, però també cal fer menció especial de les persones voluntàries que organitzen i endrecen els documents de l’associació fent un treball arxivístic rellevant.

 

Arxiu

 • Paquita Claveria
 • Montse Segú
 • Mercè Vilaró
 • Mercè Comas

Biblioteca

 • Paola Bustamante

Caàrem

 • Maria Dolors Estrada
 • Mercè Maeso
 • Maria Josep Curero
 • Trini Riu

 

Vols consultar el nostre organigrama? Fes clic aquí. 

Relacions amb entitats i institucions: El treball en xarxa.