Com ens organitzem

L’Associació de Mestres Rosa Sensat és una entitat sense ànim de lucre que es regeix per l’Assemblea General, que és l’òrgan sobirà de l’associació, per la Junta Rectora i per la Comissió Executiva.

Associa’t

 

Junta Rectora

La Junta Rectora està formada per onze socis elegits en l’Assemblea per un període de tres anys, tres membres de la Comissió Executiva i vuit vocals. Els caps dels serveis de l’associació també hi assisteixen amb veu i sense vot. La funció principal de la Junta Rectora és complir les finalitats de l’associació.

*L’Assemblea General de sòcies i socis 2022, celebrada el passat 28 de juny, va aprovar la incorporació  d’un equip cohesionat d’onze persones que es constitueixen com una Junta Rectora interina de transició per un període que preveuen tancar el desembre de 2022. L’objectiu d’aquesta direcció interina és garantir la continuïtat i sostenibilitat econòmica de l’Associació perquè una nova Junta Rectora i una nova Comissió Executiva puguin actualitzar-la i vigoritzar-la de nou.

Junta Rectora interina de transició, formada per mestres i persones vinculades a l’educació. 
 • Amàlia Ramoneda Rimbau
 • Àngel Domingo Villarreal
 • Annia Vilaró Font
 • Boris Mir Pons
 • David Pujol i Fabrellas
 • Efren Carbonell i Paret
 • Eva Sargatal Danés
 • Isabel Nadal Farré
 • Mar Hurtado Parras
 • Montserrat Colomer Rivilla
 • Roger Ballús Núñez

 

L’equip

L’equip de treball de l’associació ha anat canviant i s’ha anat adaptant a les necessitats emergents que tenen lloc en tota entitat. Som un equip plenament consolidat i totalment implicat en el projecte sense el qual no seria possible portar a terme les activitats i serveis que l’associació organitza i desenvolupa. A més, hi ha un grup de persones que fan tasques de manera voluntària.

 

Administració

Equip d’administració: Pau Ruiz i Àlex Vila

Persona de suport (SOC): Albert Ybarra

 

Àrea de Formació

Cap de formació: Núria Carrillo

Suport tècnic:  Pep Reyner

 

Àrea de Publicacions

Directora de publicacions: Anna Tetas

 

Revista Perspectiva 

Direcció: David Pujol

 

Revista In-fàn-cia, educar de 0 a 6 anys

Direcció: Eva Sargatal

Cap de redacció: Raimon Portell

Maquetació: Clara Elias

 

Revista In-fan-cia, educar de 0 a 6 años

Direcció: Eva Sargatal, Cristina Salamanca i Susana de Íscar

Cap de redacció: Raimon Portell

Maquetació: Clara Elias

 

Revista Infància a Europa

Coordinació: Marta Guzman i David Altimir

 

Revista In-fan-cia Latinoamericana

Coordinació i edició: Rosa Ferrer

Maquetació: Clara Elias

 

Àrea de Comunicació

Responsable: Dàmaris Rodríguez

Persona de suport (SOC): Francisco López

Disseny: Clara Elias

 

Àrea de Biblioteca

Biblioteca d’educació i fons històric: Pau Raga

Biblioteca infantil i juvenil: Amàlia Ramoneda

 

Recepció

Equip de recepció: Rosa Subirats i Pau Llorens

 

El treball voluntari

Durant els darrers anys, l’associació ha rebut el suport voluntari de més de cinc-cents mestres i professors, una xifra que reflecteix el dinamisme de l’associació. La tasca d’aquest voluntariat se centra fonamentalment en els consells que es van especificant al llarg d’aquesta memòria, però també cal fer menció especial de les persones voluntàries que organitzen i endrecen els documents de l’associació fent un treball arxivístic rellevant.

Formació

Coordinació grups de treball: Anna Mackay

Arxiu

 • Paquita Claveria
 • Montse Segú
 • Mercè Vilaró
 • Mercè Comas

Biblioteca

 • Paola Bustamante

Caàrem

 • Maria Dolors Estrada
 • Mercè Maeso
 • Maria Josep Curero
 • Trini Riu

 

Vols consultar el nostre organigrama? Fes clic aquí. 

Associa’t