Com ens organitzem

L’Associació de Mestres Rosa Sensat és una entitat sense ànim de lucre que es regeix per l’Assemblea General, que és l’òrgan sobirà de l’associació, per la Junta Rectora i per la Comissió Executiva.

Associa’t

 

Junta Rectora

L’Assemblea General de sòcies i socis 2023, celebrada el passat 17 de juny,  va donar suport a la candidatura de Comissió Executiva formada per Mar Hurtado, Eva Sargatal i David Pujol per un període de tres anys.

La Junta Rectora està formada per onze socis elegits en l’Assemblea per un període de tres anys, tres membres de la Comissió Executiva i vuit vocals. Els caps dels serveis de l’associació també hi assisteixen amb veu i sense vot. La funció principal de la Junta Rectora és complir les finalitats de l’associació.

Junta Rectora, formada per mestres i persones vinculades a l’educació. 
 • Mar Hurtado (Presidenta, Comissió Executiva)
 • Eva Sargatal (Secretària, Comissió Executiva)
 • David Pujol (Tresorer, Comissió Executiva)
 • Amàlia Ramoneda
 • David Castillo
 • Marta Guzman
 • Annia Vilaró
 • Efren Carbonell
 • Meritxell Sabaté
 • Montserrat Colomer
 • Mar Noguerol
 • Dàmaris Rodríguez (Cap de servei, amb veu i sense vot)

 

L’equip

L’equip de treball de l’associació ha anat canviant i s’ha anat adaptant a les necessitats emergents que tenen lloc en tota entitat. Som un equip plenament consolidat i totalment implicat en el projecte sense el qual no seria possible portar a terme les activitats i serveis que l’associació organitza i desenvolupa. A més, hi ha un grup de persones que fan tasques de manera voluntària.

 

Administració

Equip d’administració: Pau Ruiz i Àlex Vila

 

Àrea de Formació

Cap de formació: David Castillo

Suport tècnic:  Albert Ybarra

 

Àrea de Publicacions

Directora de publicacions: Anna Tetas

 

Revista Perspectiva 

Direcció: David Pujol

 

Revista In-fàn-cia, educar de 0 a 6 anys

Direcció: Eva Sargatal

Cap de redacció: Raimon Portell

Maquetació: Clara Elias

 

Revista In-fan-cia, educar de 0 a 6 años

Direcció: Eva Sargatal i Susana de Íscar

Cap de redacció: Raimon Portell

Maquetació: Clara Elias

 

Revista Infància a Europa

Coordinació: Marta Guzman i David Altimir

 

Revista In-fan-cia Latinoamericana

Coordinació i edició: Rosa Ferrer

Maquetació: Clara Elias

 

Àrea de Comunicació

Responsable: Dàmaris Rodríguez

Disseny: Clara Elias

 

Àrea de Biblioteca

Biblioteca d’educació i fons històric: Pau Raga

Biblioteca infantil i juvenil: Amàlia Ramoneda

 

Recepció

Equip de recepció: Rosa Subirats i Pau Llorens

 

El treball voluntari

Durant els darrers anys, l’associació ha rebut el suport voluntari de més de cinc-cents mestres i professors, una xifra que reflecteix el dinamisme de l’associació. La tasca d’aquest voluntariat se centra fonamentalment en els consells que es van especificant al llarg d’aquesta memòria, però també cal fer menció especial de les persones voluntàries que organitzen i endrecen els documents de l’associació fent un treball arxivístic rellevant.

Arxiu

 • Montse Segú

Caàrem

 • Maria Dolors Estrada
 • Mercè Maeso
 • Maria Josep Curero
 • Trini Riu

 

Vols consultar el nostre organigrama? Fes clic aquí. 

Associa’t