2017 – 52ª Escola d’Estiu

Aquesta Escola d’Estiu es centrarà en els reptes i oportunitats que esdevindran del canvi educatiu que s’ha de construir de manera conjunta sortint de l’individualisme on estem inmerses. La lògica neoliberal acaba perpetuant una competitivitat i l’acceptació d’unes desigualtats socials que prenem per norma social.

Això no pas ens ha de fer oblidar que el nostre passat ens ha de servir per saber d’on venim per re dirigir cap on anem de manera col·laborativa sempre amb la visió de l’infant com a protagonista del seu aprenentatge i les docents com a protagonistes de la nostra formació.

 

El procés educatiu és un acte polític i de coneixement en què es treballen diferents capacitats: la capacitat creativa i transformadora de l’ésser humà; la capacitat de sorpresa; la naturalesa social de l’acte de coneixement i la seva dimensió històrica.
Paulo Freire

Conclusions: Canvi educatiu innevitable. Reptes i oportunitats