1999 – 34ª Escola d’Estiu

Dues mil propostes per a l’educació del segle XXI
Repensar la societat. El concepte de família en el segle XXI. Televisió i educació, un amor impossible?. El paper educatiu de l’espai urbà. Els nous reptes professionals i el replantejament de l’educació. Canvi de segle, canvi de vida?

Tema general