1989 – 24ª Escola d’Estiu

No s’organitza Tema General. L’escola d’Estiu facilita uns espais i un temps de trobades i proporciona elements per pensar i debatre

Tema general