1970 – 5ª Escola d’Estiu

Influència de la societat el l’escola
Aquest any hi ha un Tema General comú, molt preparat amb dossiers i qüestionaris però sense ponències.

Tema general