1970 – 5ª Escola d’Estiu

L’Escola d’Estiu del 1970 es va dur a terme entre els dies 10 i 31 de juliol al col·legi Santa Teresa de Jesús (C/ Ganduxer 85-105). El Tema General d’aquesta edició va ser La situació, aspectes i problemes de l’Escola. Els serveis que s’ofertaven eren els següents: Dinar, allotjament, guarderia i serveis d’exposició i venda de material i llibres.

La programació es va dividir en quatre franges horàries destinades a tres tipologies de públics diferents:

  • Llar d’infants de 1r nivell: Un grup de màxim 60 persones que treballen en llar d’infants 0-3 anys i no han fet cap activitat d’iniciació amb nosaltres.
  • Llar d’infants de 2n nivell: Un grup de màxim 60 persones que treballen en llar d’infants 0-3 anys i que ja s’han iniciat amb Escoles d’Estiu anteriors.
  • Parvulari: 3 grups de 60 persones cadascun que treballen o volen fer-ho en Jardins d’Infants o Parvularis i nens de 3-6 anys i no han realitzat cap activitat d’iniciació encara amb nosaltres.

 

Continguts dels tallers de Grup Llar d’infants:

  • Desenvolupament del nen 0-3 anys: Influència dels factors hereditaris. Influències dels factors ambientals. Desenvolupament de la psicomotricitat i del llenguatge. Primeres experiències infants.
  • Expressió d’infants: Jocs, cants i ambientació.
  • Organització Llar d’Infants: Paper Social i Situació de les Llars aquí. Aspectes jurídics laborals. Aspecte econòmic i administratiu. L’organització. Higiene i profilaxi. Dietètica. Visió general de les Llars d’Infants fora d’aquí.
  • Psicomotricitat: Desenvolupament de la sensomotricitat i la seva importància en el desenvolupament de les funcions psíquiques.
  • Desenvolupament del Llenguatge: Elements necessaris per a que es produeixi la comunicació. Trastorns que poden aparèixer en l’adquisició del llenguatge

Continguts dels tallers de Parvulari:

  • Llengua: Expressió oral: conversa, contes, cançons, fonètica. Vocabulari: Lèxic, contingut, estructures lògiques. Preparació per a la lectura i l’escriptura. Aprenentatge de la lectura i de l’escriptura. Problemes del bilingüisme.
  • Matemàtiques: Conjunts-subconjunts. Operacions amb conjunts: reunió, intersecció, diferència. Relacions entre elements d’un conjunt. Propietats. Producte Cartesià. Relacions d’ordre i equivalències. Correspondències. Aplicacions. Conjunts equivalents. Idea de nombre natural. Didàctica de la noció de conjunt. Didàctica de les operacions

Tema general