El pati de l’escola, una porta oberta al món

Proposta d'acompanyament a centres
Curs 2022-23

Com és el nostre pati? És un espai d’aprenentatge significatiu per als infants?
L’espai interior i exterior de l’escola són coherents entre si?
Quina visió tenim l’equip de mestres sobre el pati? I els infants?

 

El grup de treball Com està el pati? Som professionals de diverses disciplines que podem oferir resposta als centres que demanen un canvi de mirades sobre els espais en el seu projecte educatiu. Preparem l’assessorament amb unes converses prèvies per adequar la proposta i proposar al centre la persona del grup més adient per donar resposta a la seva demanda tenint en compte el moment en que es trobi en el procés de transformació dels seus espais interiors i exteriors.

 

Objectius proposats:

 • Acompanyar els equips educatius en la reflexió pedagògica i tècnica sobre l’ús i la funcionalitat dels espais exteriors en continuïtat amb els interiors de l’escola.
 • Analitzar i Interpretar el paisatge del pati ampliant la mirada a l’entorn proper de l’escola.
 • Plantejar activitats fent tàndem amb la pedagogia, l’arquitectura, la vegetació i el mobiliari per motivar als diferents sectors de la comunitat.
 • Proporcionar coneixements i eines bàsiques per poder estructurar l’espai existent en concordança amb el projecte de l’escola.
 • A qui va dirigida la formació: Centres de tots els nivells educatius.

 

Continguts:

 • Implicacions del canvi de mirada de la comunitat educativa sobre els espais exteriors i la seva consideració en el projecte educatiu de l’escola.
 • Observació atenta dels espais i del seu ús per part dels infants. També de l’ús que fan els altres membres de la comunitat i de les pràctiques pedagògiques pròpies.
 • Anàlisi i significat de conceptes claus: temps, materials, joc, esbarjo, aprenentatge, mobiliari.
 • Risc i seguretat en l’espai exterior. Normativa europea per a les àrees de joc infantil.
 • Manteniment i sostenibilitat de la vegetació i les instal·lacions.
 • Articulació d’un espai exterior: joc, zona esportiva, aula exterior, camins, hort, àgora/teatre, enjardinament, ombra, desnivells, espais polivalents, aigua, papereres, lavabos, llocs on desar els materials.

 

AvaluacióL’avaluació és una estratègia de guiatge a l’equip educatiu per cercar de forma compartida evidències que permetin a l’equip la millora pedagògica al voltant de la temàtica escollida. Es realitza de forma continuada durant tot el procés d’acompanyament a través d’intercanvis orals i reflexions que cada membre de l’equip aporta a les diferents trobades i en la redacció dels documents d’equip, si s’escau.

 

Requisits certificació: Haver realitzat de manera satisfactòria totes les tasques d’aprofitament més amunt esmentades.

 

La temporalitat, hores i objectius específics es concretaran amb el centre un cop feta la demanda

Sol·licita la formació
 

Equip formatiu: 

 Grup de Treball ‘Com està el pati? Xarxa en acció pels espais exteriors a l’escola’. 

Som un grup pluridisciplinari de persones interessades en la transformació dels espais exteriors de les escoles, considerats com a espais educatius en continuïtat amb el que passa als espais interiors i amb les peculiaritats i característiques que els diferencien.

 ACOMPANYAMENT A CENTRES

Les formacions als centres que oferim des de Rosa Sensat tenen l’objectiu d’acompanyar i donar estratègies als equips per generar canvis rendibles i signicatius per al seu context, donar a conèixer estratègies d’intervenció que afavoreixin una escola més inclusiva i respectuosa amb els infants i les famílies, i acompanyar mestres i equips en la reflexió i en l’acció, per millorar i transformar les pràctiques educatives.

Totes les propostes d'acompanyament a centres