El pati de l’escola, una porta oberta al món

Proposta d'acompanyament a centres
Curs 2021-22

El grup de treball Com està el pati ofereix diferents tipus d’acompanyament en funció de la demanda de cada centre. Fent tàndem amb la pedagogia, l’arquitectura, la vegetació i el mobiliari, es proposen tallers per motivar als diferents sectors de la comunitat, en especial per als infants.

Pel que fa a la metodologia, cada centre pot necessitar diferents eines per desenvolupar el projecte. Escoltarem, compartirem, planificarem estratègies per assolir els diferents reptes.

Els objectius d’aquest tipus d’acompanyament són la Interpretació del paisatge del pati, d’un jardí i de l’entorn; l’Adequació de l’espai interior i exterior per la seva continuïtat i funcionalitat; i la Sensibilització del coneixement de les persones que formen l’equip pedagògic. 

La temporalització del curs s’acorda per a cada demanda en funció de la seva complexitat. Un taller teòric i pràctic es pot fer un matí de dissabte o en sessions durant dies lectius.

 

La temporalitat, hores i objectius específics es concretaran amb el centre un cop feta la demanda

Sol·licita la formació
 

Equip formatiu: 

 Carme Cols Clotet i Josep Fernàndez Quiles, coordinadors del Grup de Treball ‘Com està el pati? Xarxa en acció pels espais exteriors a l’escola’. 

Som un grup pluridisciplinari de persones interessades en la transformació dels espais exteriors de les escoles, considerats com a espais educatius en continuïtat amb el que passa als espais interiors i amb les peculiaritats i característiques que els diferencien.

 ACOMPANYAMENT A CENTRES

Les formacions als centres que oferim des de Rosa Sensat tenen l’objectiu d’acompanyar i donar estratègies als equips per generar canvis rendibles i signicatius per al seu context, donar a conèixer estratègies d’intervenció que afavoreixin una escola més inclusiva i respectuosa amb els infants i les famílies, i acompanyar mestres i equips en la reflexió i en l’acció, per millorar i transformar les pràctiques educatives.

Totes les propostes d'acompanyament a centres