El treball globalitzat a l’escola: una oportunitat per a millorar la pràctica educativa i per fomentar els aprenentatges significatius

Proposta d'acompanyament a centres
Curs 2022-23 

Què vol dir treballar per competències i capacitats?
Quines eines i instruments d’avaluació podem emprar en el treball globalitzat i competencial?
Quins mètodes i propostes afavoreixen la motivació i l’interès dels infants i joves?

 

Què vol dir treballar per competències i capacitats, i com podem fomentar el seu l’assoliment de manera més significativa, funcional i interdisciplinari? A la formació, analitzarem les diferents eines i instruments d’avaluació que podem emprar en el treball globalitzat i competencial, i investigarem nous mètodes i propostes innovadores per afavorir la motivació i l’interès dels infants i joves. També, reflexionarem sobre el treball per projectes, abordant quins contextos d’aprenentatge afavoreixen una mirada crítica en vers el món que ens envolta. 

Així mateix, revisarem l’organització a l’aula (metodologia, espais, temps i materials) i tractarem l’avaluació formativa, per posar-la al servei de l’alumnat, reflexionant al voltant de la diversitat i la diferència com a valor a l’aula, i sobre l’aprenentatge en solitari o en companyia dels altres.

 

La temporalitat, hores i continguts específics es concretaran amb el centre un cop feta la demanda.

Sol·licita la formació

 

Formadores

Lídia Esteban

Actualment jubilada en actiu, ja que continua interessada a participar en alguns projectes educatius, com per exemple acompanyar diferents processos de formació. Anteriorment ha estat mestra i membre de l’equip directiu de l’escola El Martinet de Ripollet i de l’escola Patufet-Sant Jordi de l’Hospitalet. Durant aquests darrers anys també professora associada del Departament de Didàctica de l’expressió corporal i musical de la UB.

 

Marta Guzman

Mestra d’educació infantil i llicenciada en Psicopedagogia. Actualment treballa a l’Escola de Rellinars. Cocoordina la revista Infància a Europa Avui. Ha estat membre del consell de redacció de la revista Infància de Rosa Sensat.

 

 


ACOMPANYAMENT A CENTRES

Les formacions als centres que oferim des de Rosa Sensat tenen l’objectiu d’acompanyar i donar estratègies als equips per generar canvis rendibles i signicatius per al seu context, donar a conèixer estratègies d’intervenció que afavoreixin una escola més inclusiva i respectuosa amb els infants i les famílies, i acompanyar mestres i equips en la reflexió i en l’acció, per millorar i transformar les pràctiques educatives.

Totes les propostes d'acompanyament a centres