El treball globalitzat a l’escola: una oportunitat per a millorar la pràctica educativa i per fomentar els aprenentatges significatius

Proposta d'acompanyament a centres
Curs 2022-23 

Què vol dir treballar per competències i capacitats?
Quines eines i instruments d’avaluació podem emprar en el treball globalitzat i competencial?
Quins mètodes i propostes afavoreixen la motivació i l’interès dels infants i joves?

L’equip de mestres d’una escola demana un acompanyament quan hi ha algun aspecte de la seva pràctica educativa que es qüestiona. El fet de poder compartir inquietuds amb una persona externa al centre permet obrir possibilitats. Algú que arriba de fora diu, tot intentant connectar amb el context encetant una conversa que permet compartir i ampliar pensament, expressar i mirar les maneres de fer, així com concretant alguna cosa.

 

Objectius proposats:

 • Repensar la funció educativa de l’escola, el concepte d’aprenentatge i la mirada que es té cap a la infància.
 • Projectar escenaris acollidors i seqüències de temps llargues que comptin amb la presència de mestres oberts a l’aprenentatge i disposats a compartir l’experiència d’aprendre amb els infants i les famílies.
 • Considerar que aquestes propostes poden no ser definitives perquè es situin en un procés. 
 • Atendre les qüestions que sorgeixin tot buscant que les paraules estiguin plenes de significat per les persones que participin.    
 • Paraules i significats que permetin argumentar allò que es vol portar a terme.
 • Arribar a algunes propostes senzilles i clares relacionades amb la demanda, que siguin coherents amb l’essència del projecte de l’escola i el nou Decret d’Educació.

 

A qui va dirigida la formació:

Als mestres d’un cicle, d’una etapa o bé a tot l’equip docent de l’escola segons es desitgi.

 

Continguts:

Aquests continguts es poden modificar segons la temàtica que es plantegi com a possible acompanyament, quelcom semblant pot passar amb els objectius. Alguns d’aquests continguts podrien ser:

 •     L’escola vinculada a la vida.
 •     Sabers, competències i escenaris.
 •     Oportunitats que planteja el nou Decret d’Educació.
 •     La comunicació en els equips, diferents opinions, interferències, rutines…
 •     La força que té l’equip per poder construir junts. 
 •     La participació de les famílies.

 

Avaluació: L’avaluació  és una estratègia de guiatge a l’equip educatiu per cercar de forma compartida evidències que permetin a l’equip la millora pedagògica al voltant de la temàtica escollida.  Es realitza de forma continuada durant tot el procés d’acompanyament a través d’intercanvis orals i reflexions que cada membre de l’equip aporta a les diferents trobades i en la redacció dels documents d’equip, si s’escau.  

 

Requisits certificació: Haver realitzat de manera satisfactòria totes les tasques d’aprofitament més amunt esmentades.

 

La temporalitat, hores i continguts específics es concretaran amb el centre un cop feta la demanda.

Sol·licita la formació

 


ACOMPANYAMENT A CENTRES

Les formacions als centres que oferim des de Rosa Sensat tenen l’objectiu d’acompanyar i donar estratègies als equips per generar canvis rendibles i signicatius per al seu context, donar a conèixer estratègies d’intervenció que afavoreixin una escola més inclusiva i respectuosa amb els infants i les famílies, i acompanyar mestres i equips en la reflexió i en l’acció, per millorar i transformar les pràctiques educatives.

Totes les propostes d'acompanyament a centres