El treball per projectes a educació secundària

Proposta d'acompanyament a centres
Curs 2022-23

Com podem treballar amb metodologies globalitzades de forma eficient? 
Com podem adaptar els projectes al nostre centre? 

 

Aquest acompanyament té com a propòsit donar suport als centres que volen treballar amb metodologies globalitzades o aprofundir la seva pràctica amb el treball per projectes. A partir de la reflexió compartida i l’aportació d’exemples es crearan estratègies comunes per dissenyar projectes interdisciplinaris de centre.

Els objectius d’aquesta proposta formativa són: desenvolupar els canvis metodològics i organitzatius des d’una perspectiva global; transformar la pràctica docent del centre amb dinàmiques que perdurin de forma sostenible; afavorir el treball horitzontal i en xarxa per millorar el relat docent i les pràctiques educatives globalitzades; donar a conèixer bones pràctiques i recursos sobre la metodologia de l’aprenentatge basat en projectes; i promoure la reflexió, el debat i l’acció del disseny de projectes interdisciplinaris.  

La temporalitat, hores i objectius específics es concretaran amb el centre un cop feta la demanda.

Sol·licita la formació

Equip formatiu

Victòria Carrió

Professora de Ciències Socials i coordinadora pedagògica a l’Institut Marta Estrada de Granollers.

Jordi Royo

Professor de Ciències Socials a l’institut Pau Claris de Barcelona. Assessor i formador del Servei de Currículum del Departament d’Educació.


ACOMPANYAMENT A CENTRES

Les formacions als centres que oferim des de Rosa Sensat tenen l’objectiu d’acompanyar i donar estratègies als equips per generar canvis rendibles i signicatius per al seu context, donar a conèixer estratègies d’intervenció que afavoreixin una escola més inclusiva i respectuosa amb els infants i les famílies, i acompanyar mestres i equips en la reflexió i en l’acció, per millorar i transformar les pràctiques educatives.

Totes les propostes d'acompanyament a centres