El treball per projectes a educació secundària

Proposta d'acompanyament a centres
Curs 2022-23

Com podem treballar amb metodologies globalitzades de forma eficient? 
Com podem adaptar els projectes al nostre centre? 

 

Aquest acompanyament té com a propòsit donar suport als centres que volen treballar amb metodologies globalitzades o aprofundir la seva pràctica amb el treball per projectes. A partir de la reflexió compartida i l’aportació d’exemples es crearan estratègies comunes per dissenyar projectes interdisciplinaris de centre.

 

Objectius proposats:

  • Desenvolupar els canvis metodològics i organitzatius des d’una perspectiva global. 
  • Transformar la pràctica docent del centre amb dinàmiques que perdurin de forma sostenible.
  • Afavorir el treball horitzontal i en xarxa per millorar el relat docent i les pràctiques educatives globalitzades.
  • Donar a conèixer bones pràctiques i recursos sobre la metodologia de l’aprenentatge basat en projectes.
  • Promoure la reflexió, el debat i l’acció del disseny de projectes interdisciplinaris.

 

A qui va dirigida la formació:

Equips directius i/o claustres d’educació secundària.

La nostra proposta és oferir un acompanyament en centre amb dues formadores, ja que considerem que el treball en tàndem serà més enriquidor i interessant.  Valorem que la nostra  trajectòria professional, diferent  i complementària alhora, i la nostra acció educativa ens permet aprofundir de forma més eficient i rellevant en la proposta d’acompanyament. Per tant, definirem el nostre pla d’actuació en funció de les necessitats del centre.

 

Continguts:

  • El treball globalitzat dins del nou currículum.
  • Metodologies, estratègies, formats de treball a l’aula, connexió entre àmbits i matèries, el treball globalitzat, etc. de seguiment i millora del procés d’aprenentatge competencial.
  • Anàlisi de models diversos amb una perspectiva global que respongui al projecte educatiu de centre.
  • L’avaluació dels aprenentatges en els projectes interdisciplinaris com a eina.

 

Avaluació:

L’avaluació és una estratègia de guiatge a l’equip educatiu per cercar de forma compartida evidències que permetin a l’equip la millora pedagògica al voltant de la temàtica escollida.
Es realitza de forma continuada durant tot el procés d’acompanyament a través d’intercanvis orals i reflexions que cada membre de l’equip aporta a les diferents trobades i en la redacció dels documents d’equip, si s’escau.

 

Requisits certificació: 

Haver realitzat de manera satisfactòria totes les tasques d’aprofitament més amunt esmentades.

 

La temporalitat, hores i objectius específics es concretaran amb el centre un cop feta la demanda.

Sol·licita la formació


ACOMPANYAMENT A CENTRES

Les formacions als centres que oferim des de Rosa Sensat tenen l’objectiu d’acompanyar i donar estratègies als equips per generar canvis rendibles i signicatius per al seu context, donar a conèixer estratègies d’intervenció que afavoreixin una escola més inclusiva i respectuosa amb els infants i les famílies, i acompanyar mestres i equips en la reflexió i en l’acció, per millorar i transformar les pràctiques educatives.

Totes les propostes d'acompanyament a centres