Joc i relacions a l’escola bressol

Proposta d'acompanyament a centres
Quina actitud d’observació i escolta tenim amb els infants?
Com acompanyem les seves capacitats? Tenim eines i recursos per a una atenció quotidiana de qualitat?

 

El currículum d’educació infantil defineix el joc com a activitat espontània i voluntària, que parteix de la motivació i no persegueix una finalitat concreta. Per tant, definir el joc a l’escola bressol és posar en valor la forma de viure i entendre el món que té l’infant.

Jugar es converteix en una activitat en què l’infant mostra un alt grau de concentració, capacitat imprescindible per aprendre. Però, sabem veure realment el joc de l’infant? Quin és el paper de la persona educadora quan observa, acompanya i provoca el joc?

Preparar espais i materials per al joc continuat és responsabilitat de l’adult, oferint un ambient ric en estímuls alhora que adequat al moment evolutiu de cada infant. Així doncs, jugar va més enllà d’un entreteniment?

Només amb el convenciment de la importància del joc en el desenvolupament i l’aprenentatge dels infants farà que planifiquem el joc com una activitat prioritària, donant-li el temps i l’espai necessari perquè formi part de la vida quotidiana de l’escola i evitant, així, relegar-lo a la categoria d’entreteniment.

 

Objectius proposats:

  • Aprofundir en el joc com una oportunitat d’aprenentatge significativa.
  • Apropar la documentació com a estratègia diària per donar sentit a la pràctica educativa.
  • Reflexionar sobre el paper de l’adult i la seva responsabilitat en l’acció educativa.

 

A qui va dirigida la formació:

Equips educatius d’escola bressol.

 

 Continguts:

  • El joc, entès com a oportunitat d’aprenentatge
  • L’adult en el joc de l’infant.
  • La documentació pedagògica.

 

Avaluació: L’avaluació  és una estratègia de guiatge a l’equip educatiu per cercar de forma compartida evidències que permetin a l’equip la millora pedagògica al voltant de la temàtica escollida.  Es realitza de forma continuada durant tot el procés d’acompanyament a través d’intercanvis orals i reflexions que cada membre de l’equip aporta a les diferents trobades i en la redacció dels documents d’equip, si s’escau.   

 

Requisits certificació: Haver realitzat de manera satisfactòria totes les tasques d’aprofitament més amunt esmentades.

 

La temporalitat, hores i objectius específics es concretaran amb el centre un cop feta la demanda.

Sol·licita la formació


ACOMPANYAMENT A CENTRES

Les formacions als centres que oferim des de Rosa Sensat tenen l’objectiu d’acompanyar i donar estratègies als equips per generar canvis rendibles i signicatius per al seu context, donar a conèixer estratègies d’intervenció que afavoreixin una escola més inclusiva i respectuosa amb els infants i les famílies, i acompanyar mestres i equips en la reflexió i en l’acció, per millorar i transformar les pràctiques educatives.

Totes les propostes d'acompanyament a centres