Les atencions quotidianes a l’escola bressol

Proposta d'acompanyament a centres
Curs 2022-23

Com estan organitzades aquestes atencions?
Hi ha una programació darrera aquests moments tan claus per a fomentar l’autonomia de l’infant? 
Com podem donar valor als aprenentatges que porten implícites aquestes situacions quotidianes?
 

Partim de la idea que un infant no pot jugar de forma plena si les seves necessitats bàsiques no estan cobertes. Respectar aquest dret és clau dins el context educatiu; per tant, és responsabilitat de la persona educadora ajudar a cada infant de forma individual a satisfer necessitats vitals com la gana, la set, la higiene o el descans.

Atendre a cada infant segons la seva demanda concreta i el seu moment evolutiu és cabdal si defensem una educació amb un projecte educatiu de qualitat basat en el respecte vers les persones.

Així doncs, serà important planificar els espais i els materials per fomentar atencions de qualitat amb un clar respecte pels temps.

 

Objectius proposats:

 • Entendre els moments d’atencions quotidianes com a moments educatius dins la vida diària a l’escola bressol.
 • Reflexionar sobre el respecte vers l’infant en els petits detalls.
 • Donar valor a les atencions de forma individualitzada per tal d’acompanyar a cada infant cap a l’autonomia.
 • Organitzar espais i materials per fomentar atencions de qualitat.
 • Reflexionar sobre la organització del temps en el quotidià.
 • Construir un projecte educatiu del quotidià basat en el respecte.

 

A qui va dirigida la formació:

Equips educatius d’escola bressol.

 

 Continguts proposats:

 • Atencions quotidianes: quines, com i perquè
 • El respecte vers l’infant
 •  Atenció individualitzada
 •   Camí cap a l’autonomia.
 •   Espais i materials per a les atencions quotidianes
 •   El temps en el quotidià.
 •   Construcció d’un projecte educatiu referit a:
  • L’estona dels àpats
  • El descans dels infants
  • El canvi de bolquers

 

Avaluació: L’avaluació  és una estratègia de guiatge a l’equip educatiu per cercar de forma compartida evidències que permetin a l’equip la millora pedagògica al voltant de la temàtica escollida. Es realitza de forma continuada durant tot el procés d’acompanyament a través d’intercanvis orals i reflexions que cada membre de l’equip aporta a les diferents trobades i en la redacció dels documents d’equip, si s’escau.   

 

Requisits certificació: Haver realitzat de manera satisfactòria totes les tasques d’aprofitament més amunt esmentades.

 

La temporalitat, hores i objectius específics es concretaran amb el centre un cop feta la demanda

Sol·licita la formació

 

Equip formatiu


Eva Sargatal

Mestra d’educació infantil i postgrau d’aprofundiment en primera infància a la UB. Més de 18 anys d’experiència com a educadora d’escola bressol. Formadora i assessora pedagògica. Professora de CFGS d’Educació Infantil a la Universitat de Manresa.

Natàlia GriféMestra de la LLIM Lola Anglada de Lloret de Mar. Formadora d’equips educatius i de futurs mestres a la UdG, com a professora dels estudis de GMEI.


Marta Martínez 

Mestra d’educació Infantil. Educadora de Massatge Infantil certificada per la IAIM-AEMI. Doula. Experiència com a mestra d’escola bressol, com a acompanyant d’infants i les seves famílies durant la primera infància en grups de criança. Formadora i assessora pedagògica d’equips educatius.

 Missi Casacuberta

Codirectora d’escola bressol a la Garrotxa i educadora en actiu amb 30 anys d’experiència, una feina que l’apassiona i l’empeny a continuar lluitant en defensa del 0-3 i del seu potencial. Acompanyament pedagògic a equips educatius de centres del primer cicle d’educació infantil i membre del consell de redacció de la revista Infància de Rosa Sensat.

Romina Perez 

Pedagoga especialitzada en primera infància, fent formació i assessorament a professionals, equips educatius i famílies. Màster oficial en educació per a la ciutadania i valors (UB) i postgrau en pedagogia de les diferències (FLACSO). Ha treballat com educadora d’escola bressol i  actualment està realitzant un doctorat en el programa d’Educació i Societat (UB), fent recerca sobre l’etapa 03, i formant-se en pedagogia pikleriana a Loczy, Budapest.

Ita Sànchez 

Mestra d’educació infantil. Màster en Neuroeducació a U-Manresa. Formació en Educació Viva i respectuosa i membre de la Xarxa d’Educació Infantil de Catalunya. Experiència en l’etapa 0-3 com a mestra, Coordinadora pedagògica i en aquests moments direcció d’escola bressol.

Montse Colomer

Mestra d’educació infantil i màster en trastorns de la comunicació i del llenguatge, vinculada al món de l’educació des de l’any 2001. Actualment, Directora d’una de les tres Escoles Bressol Municipals del municipi de Parets del Vallès, membre del consell de redacció de la revista infància i formadora d’equips educatius.


ACOMPANYAMENT A CENTRES

Les formacions als centres que oferim des de Rosa Sensat tenen l’objectiu d’acompanyar i donar estratègies als equips per generar canvis rendibles i signicatius per al seu context, donar a conèixer estratègies d’intervenció que afavoreixin una escola més inclusiva i respectuosa amb els infants i les famílies, i acompanyar mestres i equips en la reflexió i en l’acció, per millorar i transformar les pràctiques educatives.

Totes les propostes d'acompanyament a centres