Límits i normes de convivència a l’escola bressol

Proposta d'acompanyament a centres
Curs 2022-23

El treball en equip és cabdal pel bon funcionament d’un centre i arribar a acords compartits és la clau per acompanyar als infants en el seu procés de desenvolupament, creixement i autonomia.

Reflexionar sobre els acords que anem establint, els límits i les normes que aplicarem a la vida quotidiana dels infants és necessari a l’hora de construir un projecte pedagògic basat en l’acompanyament respectuós de l’infant.

Per això, el concepte d’infant que compartim a l’escola, ens portarà a debatre sobre la importància que hi ha entre límit i autonomia.

Al mateix temps, la nostra actitud determina plenament l’autonomia dels infants: “ Cada persona construeix la seva identitat segons la mirada de l’altre” Myrtha Chokler.

 

Objectius proposats:

  • Reflexionar sobre el paper de l’adult i el vincle que estableix amb els infants.
  • Investigar a través de l’observació directa dels infants aspectes com l’autonomia i el límit.
  • Conèixer les necessitats i els interessos dels infants per poder oferir un acompanyament respectuós adequat a cada edat.
  • Oferir eines per reflexionar sobre el paper de l’adult davant situacions de conflicte.

 

A qui va dirigida la formació:

Equips educatius d’escola bressol.

 

 Continguts proposats:

  • Les relacions de qualitat entre infants i adults.
  • Necessitats i els interessos específics dels infants 
  • El paper de l’adult entre el vincle i el límit. Relació entre límit i autonomia.
  • L’acompanyament respectuós davant la gestió de situacions de conflictes

 

Avaluació:  L’avaluació  és una estratègia de guiatge a l’equip educatiu per cercar de forma compartida evidències que permetin a l’equip la millora pedagògica al voltant de la temàtica escollida.  Es realitza de forma continuada durant tot el procés d’acompanyament a través d’intercanvis orals i reflexions que cada membre de l’equip aporta a les diferents trobades i en la redacció dels documents d’equip, si s’escau.   

 

Requisits certificació: Haver realitzat de manera satisfactòria totes les tasques d’aprofitament més amunt esmentades.

La temporalitat, hores i objectius específics es concretaran amb el centre un cop feta la demanda

Sol·licita la formació

 


ACOMPANYAMENT A CENTRES

Les formacions als centres que oferim des de Rosa Sensat tenen l’objectiu d’acompanyar i donar estratègies als equips per generar canvis rendibles i signicatius per al seu context, donar a conèixer estratègies d’intervenció que afavoreixin una escola més inclusiva i respectuosa amb els infants i les famílies, i acompanyar mestres i equips en la reflexió i en l’acció, per millorar i transformar les pràctiques educatives.

Totes les propostes d'acompanyament a centres