Nous currículums d’educació infantil

Proposta d'acompanyament a centres
Quina visió d’educació i escola proposa aquesta nova referència legal?
Quins reptes i canvis planteja per a l’etapa d’educació infantil?
Com actuar per implementar plenament les orientacions del nou marc normatiu?

 

El nou marc conceptual ens planteja la necessitat de trobar respostes als reptes que ens planteja per l’etapa d’educació infantil i a adaptar-nos a la nova visió de l’educació en què es concreta aquest nou marc referencial.

La proposta formativa pretén ser un punt de trobada per aprofundir en tots els aspectes rellevants que ens aporta el nou currículum, compartint els dubtes amb una persona experta.

 

Objectius proposats:

  • Conèixer les característiques generals del nou Currículum d’Educació Infantil. Comprendre els seus significats i potencialitats com a orientació general per al desenvolupament de la vida quotidiana en aquesta etapa educativa.
  • Interpretar el Currículum.
  • Adequar la nostra pràctica al que ens demana el nou document.

 

A qui va dirigida la formació:

Equips educatius i directius de les escoles bressol i escoles 3-16.

Continguts:

  • La identitat de la infància de 0 a 6 anys segons la cultura més actual i compartida a escala internacional.
  • El nou Currículum d’Educació infantil de Catalunya.
  • Estratègies per llegir i interpretar el Currículum.
  • Del Currículum a la planificació educativa.

Avaluació:

L’avaluació  és una estratègia de guiatge a l’equip educatiu per cercar de forma compartida evidències que permetin a l’equip la millora pedagògica al voltant de la temàtica escollida. 

Es realitza de forma continuada durant tot el procés d’acompanyament a través d’intercanvis orals i reflexions que cada membre de l’equip aporta a les diferents trobades i en la redacció dels documents d’equip, si s’escau.

Requisits certificació: 

Haver realitzat de manera satisfactòria totes les tasques d’aprofitament més amunt esmentades.

La temporalitat, hores i objectius específics es concretaran amb el centre un cop feta la demanda.

Sol·licita la formació

 ACOMPANYAMENT A CENTRES

Les formacions als centres que oferim des de Rosa Sensat tenen l’objectiu d’acompanyar i donar estratègies als equips per generar canvis rendibles i signicatius per al seu context, donar a conèixer estratègies d’intervenció que afavoreixin una escola més inclusiva i respectuosa amb els infants i les famílies, i acompanyar mestres i equips en la reflexió i en l’acció, per millorar i transformar les pràctiques educatives.

Totes les propostes d'acompanyament a centres