Nous currículums d’educació primària

Proposta d'acompanyament a centres
Curs 2022-23

Quina visió d’educació i escola proposa aquesta nova referència legal?
Quins reptes i canvis es plantegen pels infants entre 6 i 12 anys?
Com actuar per implementar plenament les orientacions del nou marc normatiu?

 

El setembre de 2022, es publica el nou DECRET d’ordenació dels ensenyaments de l’educació bàsica, que afecta l’etapa d‘educació primària. 

El nou marc conceptual ens planteja la necessitat de trobar respostes als reptes que ens planteja per l’etapa d’educació primària i a adaptar-nos a la nova visió de l’educació en què es concreta aquest nou marc referencial.

La proposta formativa pretén ser un punt de trobada per aprofundir en tots els aspectes rellevants que ens aporta el nou currículum, compartint els dubtes amb una persona experta.

 

Objectius proposats:

  • Conèixer les característiques generals del nou Currículum d’Educació bàsica.
  • Comprendre els seus significats i potencialitats com a orientació general per al desenvolupament de la vida quotidiana en aquesta etapa educativa.
  • Interpretar el Currículum.
  • Adequar la nostra pràctica al que ens demana el nou document.

 

A qui va dirigida la formació:

Equips educatius i directius de les escoles de primària.

 

Continguts:

  • El nou Currículum d’Educació bàsica de Catalunya.
  • Estratègies per llegir i interpretar el Currículum.
  • Del Currículum a la planificació educativa.

 

Avaluació:

L’avaluació  és una estratègia de guiatge a l’equip educatiu per cercar de forma compartida evidències que permetin a l’equip la millora pedagògica al voltant de la temàtica escollida. 

Es realitza de forma continuada durant tot el procés d’acompanyament a través d’intercanvis orals i reflexions que cada membre de l’equip aporta a les diferents trobades i en la redacció dels documents d’equip, si s’escau.

 

Requisits certificació: 

Haver realitzat de manera satisfactòria totes les tasques d’aprofitament més amunt esmentades.

La temporalitat, hores i objectius específics es concretaran amb el centre un cop feta la demanda.

Sol·licita la formació

 

Equip formatiu

Gino Ferri (coordinador)

Llicenciat en Ciències de l’Educació a la Universidad de Modena e Reggio (Italia), fa 35 anys que treballa en l’àmbit educatiu. Després de treballar 25 anys com a mestre a les escoles de Reggio Emilia (Italia), i també al Centro de Documentación e Investigación Educativa com a formador i realitzant publicacions sobre educació, en l’actualitat exerceix de formador i assessor educatiu a Catalunya i Espanya.

 

Meritxell Gutiérrez

Mestra d’educació Infantil i Primària a l’Escola Anglesola de Barcelona. Ha participat durant quatre anys en el grup de treball de l’Ètica i Estètica a les escoles de Reggio Emilia, entre altres grups de recerca i reflexió pedagògica. Actualment, és membre del consell de redacció de la revista Infància de Rosa Sensat.

 

David Castillo

És mestre especialista en Educació infantil, amb un recorregut professional de més de 25 anys pel 0-3 i el 3-6. Col·laborador i formador de diferents moviments de renovació pedagògica com l’Associació de Mestres Rosa Sensat i el Moviment Educatiu del Maresme (MEM) i formant a través de la Diputació de Barcelona per a Educadores i Mestres d’infants de 0-6 anys, així com acompanyant equips de mestres i educadores de diferents escoles de municipis d’arreu de Catalunya. Una trajectòria d’anades i tornades entre el 0-3 i el 3-6 que actualment l’ha portat a formar part de l’Escola Institut Mirades del barri del Carmel de Barcelona, en la qual exerceix com a mestre i Cap d’Estudis.

 

Lídia Esteban

Actualment jubilada en actiu, ja que continua interessada a participar en alguns projectes educatius, com per exemple acompanyar diferents processos de formació. Anteriorment, ha estat mestra i membre de l’equip directiu de l’escola El Martinet de Ripollet i de l’escola Patufet-Sant Jordi de l’Hospitalet. Durant aquests darrers anys també professora associada del Departament de Didàctica de l’expressió corporal i musical de la UB.

 ACOMPANYAMENT A CENTRES

Les formacions als centres que oferim des de Rosa Sensat tenen l’objectiu d’acompanyar i donar estratègies als equips per generar canvis rendibles i signicatius per al seu context, donar a conèixer estratègies d’intervenció que afavoreixin una escola més inclusiva i respectuosa amb els infants i les famílies, i acompanyar mestres i equips en la reflexió i en l’acció, per millorar i transformar les pràctiques educatives.

Totes les propostes d'acompanyament a centres